Inkoopbeleid

Zwangerschap en geboorte zijn belangrijke gebeurtenissen in ons leven. We vinden het belangrijk dat de zorg hiervoor goed is. Op deze pagina leest u wat dat betekent voor het inkoopbeleid en hoe wij de inkoop organiseren.
Ontwikkelingen coronavirus
Wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed inschatten of - en zo ja in hoeverre - de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus gevolgen hebben voor het inkoopbeleid 2021. Lees hier meer over in het nieuwsbericht van de NZa en op onze speciale webpagina over corona. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren wij u daarover via deze website.

Het inkoopbeleid Geboortezorg

We stimuleren en ondersteunen initiatieven die bijdragen aan verhoging van de kwaliteit van geboortezorg. Ons inkoopbeleid is onder andere gericht op het bevorderen van integrale samenwerking, met een verdere kwaliteitsverbetering als doel. In het inkoopbeleid leest u meer over deze speerpunten, criteria en het procesverloop van zorginkoop. Bekijk hier het:

De Nza heeft op 23 juni de prestatie- en tariefbeschikking kraamzorg 2021 gepubliceerd. We hebben vastgesteld dat deze niet leidt tot gewijzigd of aanvullend beleid voor onze overeenkomsten voor 2021. Meer hierover leest u in dit nieuwsbericht.

Het inkoopbeleid Geboortezorg omvat:

 • Kraamzorg
  Onder kraamzorg valt de kraamzorginschrijving, het intakegesprek, de partusassistentie bij een niet-medisch geïndiceerde bevalling en de zorg voor de moeder en het pasgeboren kind tijdens de eerste 10 dagen na de bevalling.
 • Verloskunde
  Onder verloskunde valt de zorg zoals verloskundigen die plegen te bieden rondom de zwangerschap, tijdens de bevalling en de periode tot 6 weken na de bevalling.
 • Eerstelijns geboortecentra
  Er zijn een aantal Eerstelijns Geboortecentra in Nederland. Dit is een plek waar vrouwen een huiselijke sfeer ervaren met tweedelijnszorg in de buurt als dat nodig is.
 • Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO)
  Er zijn in Nederland enkele Integrale Geboortezorg Organisaties waar verloskundigen, gynaecologen en kraamzorgorganisaties samenwerken vanuit één organisatie. Zij bieden zowel niet-medisch geïndiceerde geboortezorg als medisch geïndiceerde geboortezorg.

Samen met u werken we aan zinnige zorg

Benieuwd naar voorbeelden in de geboortezorg?

Zinnige zorg: betere zorg voor de patiënt, tegen lagere kosten

Zinnige zorg is volgens ons zorg die beter is voor de patiënt tegen lagere kosten – mede dankzij en altijd samen met u als zorgaanbieder. Wij geloven in zinnige zorg. Want de zorg in Nederland is één van de beste van de wereld, maar goede zorg moet ook in de toekomst betaalbaar blijven.

Wij geloven dat dat kan door samen met u te werken aan zinnige zorg. U weet immers als geen ander wat beter is voor de patiënt en waar kosten bespaard kunnen worden. Wij geloven dat onze focus op betaalbaarheid niet ten koste hoeft te gaan van de kwaliteit van zorg. Sterker nog: kwaliteit en kostenbeheersing kunnen elkaar versterken en de toegankelijkheid van de zorg ook op de lange termijn behouden. Steeds meer zorgaanbieders leren ons wat goede voorbeelden van zinnige zorg zijn. Oftewel: good practices. Bewezen succesvolle voorbeelden van goede zorg voor de patiënt, tegen lagere kosten. Lees hier meer over zinnige zorg en good practices.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Staat uw vraag over ons inkoopbeleid er niet bij? Neem contact met ons op, we helpen u graag!
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord