Inkoopbeleid

Met ons inkoopbeleid streven we naar toekomstbestendige geboortezorg waarin moeder en kind centraal staan. We stimuleren integrale samenwerking en digitale gegevensuitwisseling.

De hoofdpunten van ons inkoopbeleid

Betere zorg door integrale samenwerking

Door integraal samen te werken, herkennen zorgaanbieders problemen in de zorgketen eerder. Dit maakt het mogelijk problemen sneller en effectiever op te lossen.

Bewaken toegankelijkheid kraamzorg

Ook het komende jaar is kraamzorg niet altijd en overal voldoende beschikbaar. Daarom sturen we aan op het zo eerlijk mogelijk verdelen van de beschikbare capaciteit.

Organiseren van kraamzorg voor de langere termijn

We zien dat de problematiek rondom de levering van kraamzorg terugkerend is. Daarom zijn er meer maatregelen nodig om tot structurele oplossingen te komen.

 Onze hoofdpunten in het kort

Met ons inkoopbeleid zetten we samen met zorgaanbieders in op kwaliteit, toegankelijkheid, en betaalbaarheid van zorg. In deze video vertelt onze Chief Health Officer Cas Ceulen u over onze visie op zorginkoop: Samenwerken aan toekomstbestendige zorg.

 Duurzaamheid

Om een bijdrage te leveren aan een gezonde toekomst voor iedereen hebben we bij het inkopen van zorg steeds meer aandacht voor duurzaamheid. De zorgsector heeft namelijk een groot aandeel in de CO2-uitstoot, het grondstofverbruik en de afvalproductie in Nederland. Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving, gezondheid en gezondheidszorg. We vinden het belangrijk dat de zorgsector duurzamer wordt en daar kunnen wij aan bijdragen. Bijvoorbeeld door hierover met zorgaanbieders in gesprek te gaan, afspraken te maken en duurzame initiatieven te delen.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam