Inkoopbeleid

Met ons inkoopbeleid streven we naar toekomstbestendige geboortezorg. We zetten in op integrale samenwerking, beschikbaarheid van zorg voor alle kraamvrouwen en digitalisering.

 Onze hoofdpunten

Betere zorg door integrale samenwerking

Door integraal samen te werken zien we dat zorgaanbieders problemen in de zorgketen eerder herkennen en deze effectief oplossen. Daarom hebben een voorkeur voor de borging van integrale samenwerking binnen de regio.

Toegankelijkheid

Kraamzorg is niet altijd en overal voldoende beschikbaar. In onze gesprekken met zorgaanbieders sturen we daarom op het zo eerlijk mogelijk verdelen van de beschikbare capaciteit en op voldoende opleidingsplaatsen voor kraamverzorgenden.

Belangrijke overkoepelende thema's

Om de transitie binnen de zorg te realiseren vinden wij naast de hoofdpunten ook overkoepelende thema's belangrijk. In ons inkoopbeleid houden we daarom rekening met de volgende thema's:

 Duurzaamheid

De zorgsector heeft een groot aandeel in CO2-uitstoot, grondstofverbruik en afvalproductie in Nederland. We vinden het daarom belangrijk om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het zorglandschap.

 Digitalisering

Passende zorg betekent steeds vaker een mix van digitaal en fysiek aangeboden zorg, zoveel mogelijk gepersonaliseerd en op maat. Ons uitgangspunt is zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.