Uw gekozen zorgsoort:

Inkoopbeleid

Zwangerschap en geboorte zijn belangrijke gebeurtenissen in ons leven. Coöperatie VGZ wil de zorg rondom zwangerschap en geboorte goed regelen voor haar verzekerden. We streven ernaar afspraken te maken met organisaties die van optimale kwaliteit zijn en continuïteit bieden. We stimuleren en ondersteunen waar mogelijk initiatieven tot samenwerking in de keten die leiden tot realisatie van integrale geboortezorg.

Inkoopbeleid 2019

Inkoopbeleid 2018

Inkoopbeleid 2017

Addendum inkoopbeleid integrale geboortezorg 2017 

Kraamzorg

Onder kraamzorg valt de zorg voor de moeder en het pasgeboren kind tijdens de eerste 10 dagen na de bevalling. Bekijk het Beleidsstuk Transparantie Geboortezorg (2016) met de daarbij behorende nadere toelichting Zorginkoopbeleid Kraamzorg 2016 en het Inkoopbeleid Kraamzorg (2015).

 
Verloskunde

Onder verloskunde valt de zorg zoals verloskundigen die plegen te bieden rondom de zwangerschap, tijdens de bevalling en de periode tot 6 weken na de bevalling. Bekijk het Beleidsstuk Transparantie Verloskunde (2016) met de daarbij behorende nadere toelichting Zorginkoop Verloskunde 2016 en het Zorginkoopbeleid Verloskunde (2015).
 

Geboortecentra

Steeds vaker bevallen vrouwen in een geboortecentrum. Dit is een plek waar vrouwen een huiselijke sfeer ervaren met tweedelijnszorg in de buurt als dat nodig is. Bekijk het Zorginkoopbeleid Geboortecentrum(2015) en het Beleidsstuk Transparantie Geboortezorg (2016).