Declareren zonder overeenkomst

Heeft u geen overeenkomst met ons? Ook dan helpen we u graag met correct declareren. Zorg waarvoor u geen overeenkomst heeft kan op verschillende manieren gedeclareerd worden. De afhandeling van uw declaraties wijkt iets af van declaraties van zorgaanbieders met een overeenkomst.

 Declareren voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders

De manier waarop u de geleverde zorg declareert is afhankelijk van het type zorg: 

1e lijns Geboortecentrum

 • Kraamzorguren declareert u door de papieren nota* met een ingevuld en ondertekend LIP-formulier per post naar ons op te sturen.  

  * Zorg ervoor dat uw registratienummer van het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) op de nota vermeld wordt.

 • Overige zorg declareert u via VECOZO.

  Komt onze verzekerde in aanmerking voor een vergoeding? Dan ontvangt u binnen 30 dagen de (gedeeltelijke) uitbetaling van de gedeclareerde zorgkosten op uw rekening.

Kraamzorg

 • U stuurt de (restitutie-)nota* met een ingevuld en ondertekend LIP-formulier naar uw cliënt (onze verzekerde).
 • Onze verzekerde betaalt de gemaakte zorgkosten aan u.
 • Onze verzekerde declareert de nota vervolgens bij ons.
 • Wij vergoeden de betaalde zorgkosten aan onze verzekerde.

* Zorg ervoor dat uw registratienummer van het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) op de nota vermeld wordt.

Verloskundige zorg

 • U declareert via VECOZO.
 • Komt onze verzekerde in aanmerking voor een vergoeding? Dan ontvangt u binnen 30 dagen de (gedeeltelijke) uitbetaling van de gedeclareerde zorgkosten op uw rekening.

Let op: papieren declaraties van verloskundige zorg nemen wij niet in behandeling.

 Deze informatie moet op een restitutienota staan

Voor een goede verwerking en uitbetaling moet een restitutienota de juiste informatie bevatten. Op de website van Vektis vindt u uitgebreide beschrijvingen voor het gebruik van de restitutienota.

Deze beschrijvingen kunt u downloaden onder hoofdstuk 'Documentatie' bij de volgende standaarden: 

 U ontvangt mogelijk een lager bedrag dan u declareert

Doordat we niet altijd het volledig gedeclareerde bedrag vergoeden aan onze verzekerde, ontvangt u mogelijk niet het volledig gedeclareerde bedrag op uw rekening.

Heeft u zorgkosten bij ons gedeclareerd en daarvoor een lager bedrag ontvangen dan u verwachtte? Of is uw declaratie volledig afgewezen? Bekijk dan de pagina 'Hulp bij afgewezen of gedeeltelijk uitbetaalde declaraties'.

 Zo informeren wij uw cliënten

Informatie over het declareren en vergoeden van zorgkosten is opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden en op onze websites:
VGZIZAUMCVGZbewuztIZZ door VGZ | United ConsumersUnivéZEKUR | Zorgzaam

 Aan de slag met uw declaraties

Heeft u zorgkosten bij ons gedeclareerd? Dan gaan wij aan de slag met de verwerking van uw declaratie.

Verwerking

Uw declaraties worden zowel digitaal als handmatig verwerkt aan de hand van richtlijnen die zijn vastgelegd in ons Algemeen Controleplan. Dit document kunt u downloaden op de pagina 'Algemene informatie'. Nadat de declaraties zijn verwerkt, ontvangt u - of onze verzekerde - van ons een (gedeeltelijke) uitbetaling of een afwijzing.

Uitbetaling declaraties

 • Uw declaraties worden verwerkt en uitbetaald binnen 30 dagen vanaf de ontvangstdatum.
 • Declareert u behandelingen waarbij een wettelijke eigen bijdrage betaald moet worden door onze verzekerde? Wij betalen dit bedrag aan u uit. Daarna ontvangt de verzekerde van ons een rekening voor het betalen van de wettelijke eigen bijdrage.
 • Al onze uitbetalingen zijn voorlopig. Naar aanleiding van controles kunnen wij bedragen die al zijn uitbetaald weer verrekenen met nieuwe declaraties of terugvorderen.

Ingediende declaraties crediteren

Is er iets verkeerd gegaan en wilt u uw declaratie crediteren? Gebruik dan de KZ301- of VK301 standaard van Vektis. Als het nodig is kunt u de declaratie direct opnieuw bij ons aanleveren.

Een creditnota maakt u aan in uw declaratieprogramma. Binnen dat programma vindt u naast de optie 'debet' ook de optie 'credit'. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw softwareleverancier.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam