Start met declareren

U kunt ervoor kiezen om uw declaraties uit te besteden aan een factoringmaatschappij of clearinghouse. Declareert u zelf? Dan helpen we u graag op weg. En leggen we uit wat u van ons kunt verwachten.

 Volg het stappenplan

 1. Bespreek kosten en vergoedingen voorafgaand aan de zorg met uw cliënt

  Zo voorkomt u onaangename verrassingen voor uw cliënt, over de kosten van de behandeling.
 2. Controleer of het correcte bankrekeningnummer van uw praktijk bij ons bekend is

  Geef uw (gewijzigde) rekeningnummer aan ons door.
 3. Controleer of uw cliënt...

  • Géén Wlz-indicatie heeft
  • Verzekerd is bij 1 van onze merken
 4. Dien uw declaratie in via declaratieportaal VECOZO

  • Zorg dat uw declaratie voldoet aan alle 

   Correct ingediende declaraties worden sneller verwerkt.

  • Declareer binnen 12 maanden na het leveren van de zorg.
  • U ontvangt in VECOZO een digitale afrekenspecificatie en retourinformatie van uw aangeleverde declaraties.

 Aan de slag met uw declaraties

Heeft u zorgkosten bij ons gedeclareerd? Dan gaan wij aan de slag met de verwerking van uw declaratie.

Verwerking

Uw declaraties worden zowel digitaal als handmatig verwerkt aan de hand van richtlijnen die zijn vastgelegd in ons Algemeen Controleplan. Dit document kunt u downloaden op de pagina 'Algemene informatie'. Nadat de declaraties zijn verwerkt, ontvangt u van ons een (gedeeltelijke) uitbetaling of een afwijzing.

Uitbetaling declaraties

 • Uw declaraties worden verwerkt en uitbetaald binnen 30 dagen vanaf de ontvangstdatum.
 • In uw overeenkomst vindt u de maximale bedragen die wij vergoeden en aan u uitbetalen. Vergoeden we een behandeling niet volledig en ontvangt u van ons een betaling voor een deel van het gedeclareerde bedrag? Dan mag het restbedrag niet in rekening worden gebracht bij onze verzekerde.
 • Declareert u behandelingen waarbij een wettelijke eigen bijdrage betaald moet worden door onze verzekerde? Wij betalen dit bedrag aan u uit. Daarna ontvangt de verzekerde van ons een rekening voor het betalen van de wettelijke eigen bijdrage.
 • Al onze uitbetalingen zijn voorlopig. Naar aanleiding van controles kunnen wij bedragen die al zijn uitbetaald weer verrekenen met nieuwe declaraties of terugvorderen.

Ingediende declaraties crediteren

Is er iets verkeerd gegaan en wilt u uw declaratie crediteren? Gebruik dan de KZ301- of VK301 standaard van Vektis. Als het nodig is kunt u de declaratie direct opnieuw bij ons aanleveren.

Een creditnota maakt u aan in uw declaratieprogramma. Binnen dat programma vindt u naast de optie 'debet' ook de optie 'credit'. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw softwareleverancier.

 Declareren zonder overeenkomst

Heeft u geen overeenkomst met ons? Ook dan helpen we u graag. Op de pagina Declareren zonder overeenkomst leest u onder andere welke betaaltermijnen en afspraken over maximale vergoedingen voor u gelden.

 Zo informeren wij uw cliënten

Informatie over het declareren en vergoeden van zorgkosten is opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden en op onze websites:

VGZIZAUMCVGZbewuztIZZ door VGZ | United ConsumersUnivéZEKUR | Zorgzaam

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam