Declareren

Juist aangeleverde declaraties zorgen voor een snellere uitbetaling en afhandeling van ingediende nota's. Daarom vinden we het belangrijk om u goed te helpen. Op deze pagina vindt u daarom alle benodigde informatie over correct declareren.

Uw declaratie indienen via VECOZO

Als gecontracteerde verloskundigepraktijk, kraamzorgorganisatie of eerstelijns geboortecentrum kunt u rechtstreeks bij ons declareren via het declaratieportaal van VECOZO. In VECOZO ziet u wanneer uw declaratie is afgehandeld en ontvangt u een digitale afrekenspecificatie en elektronische retourinformatie van uw aangeleverde declaraties. U vindt de juiste prestatiecodes in de prestatiecodelijsten van Vektis.

Declareert u liever niet zelf? Dan bent u vrij om dit uit te besteden aan een factoringmaatschappij of clearinghouse. U heeft na de behandeling twaalf maanden de tijd om de behandelkosten bij ons te declareren. Op de website van VECOZO vindt u een gedetailleerde declaratiehandleiding. Voor administratieve declaratievragen, neemt u rechtstreeks contact op met VECOZO

Onze merken en UZOVI-codes

Om uw declaraties op de juiste manier én bij de juiste verzekeraar in te dienen, gebruikt u UZOVI-codes. Op de pagina Algemene Informatie vindt u onze controleplannen, algemene inkoopvoorwaarden en de Bijlage met UZOVI-codes.

Declareren zonder overeenkomst

Heeft u geen zorgovereenkomst met ons afgesloten? Dan declareert u op de volgende manier:

Verloskundige zorg  Als niet-gecontracteerde verloskundige/verloskundigenpraktijk declareert u (ook) rechtstreeks bij ons via het Elektronisch Declaratieportaal van VECOZO. Houdt u er rekening mee dat mogelijk niet de volledige declaratie voor vergoeding in aanmerking komt. Let op: papieren declaraties verstuurd door al dan niet-gecontracteerde zorgaanbieders van verloskundige zorg kunnen niet in behandeling worden genomen.
Kraamzorg  Als niet-gecontracteerde zorgaanbieder van kraamzorg stuurt u de papieren nota met daarop uw registratienummer van het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) naar uw klant mét een ingevuld en ondertekend LIP-formulier. Houdt u er rekening mee dat mogelijk niet de volledige declaratie voor vergoeding in aanmerking komt. 
Eerstelijns geboortecentrum  Als niet-gecontracteerd Eerstelijns geboortecentrum declareert u (ook) rechtstreeks bij VGZ via het Elektronisch Declaratieportaal van VECOZO. Houdt u er rekening mee dat mogelijk niet de volledige declaratie voor vergoeding in aanmerking komt. 

Op onze Algemene pagina vindt u de lijst maximale vergoeding niet-gecontracteerde zorg. Hierin ziet u wat u maximaal vergoed krijgt als u geen overeenkomst met ons heeft afgesloten.

Uw ingediende declaratie crediteren

Als u uw declaratie wilt crediteren, bijvoorbeeld wanneer er iets verkeerd is gegaan, dan kan dat door gebruik te maken van de KZ301- en VK301-standaard van Vektis. U maakt een creditnota aan in uw declaratieprogramma. Indien nodig kunt u uw declaratie vervolgens opnieuw op de juiste manier indienen.

Veelgestelde vragen en antwoorden

 • De erkenningen voor echo's worden geautomatiseerd overgenomen uit Vektis. De bevoegdheid voor de counseling en de specifieke diagnose echo placentacontrole ontvangen wij via het regionaal Centrum voor Prenatale screening. Deze bevoegdheden zijn overgenomen in ons systeem. In de declaratie dient de zorgverlener die de prestatie uitgevoerd heeft, opgenomen te worden als uitvoerder.
 • Iedere zwangere heeft recht op de algemene termijnen echo (10-12 weken echo) en de SEO (20 weken echo). 

  De prestatie Tweede Trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek (TTSEO) wordt vanaf 2024 overgeheveld naar het bevolkingsonderzoek. Vanaf 2024 valt dit dus niet meer onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Om die reden kopen wij deze zorg voor 2024 niet meer in. Wij bieden dan ook geen zorgovereenkomst meer aan voor dit onderdeel.

  Niet iedere zwangere heeft recht op het uitvoeren en declareren van een of meerdere specifieke diagnose echo’s. Deze echo’s kunnen alleen gedeclareerd worden als hiervoor een medische indicatie is per individuele zwangere. Let op! Een specifieke diagnose echo mag ook niet gedeclareerd worden voor iedere zwangere als hierover op VSV niveau afspraken zijn gemaakt. Indien u gemiddeld meer dan 2 specifieke diagnose echo’s (uitgezonderd echo’s i.v.m. uitwendige versie bij stuitligging) declareert dan ontvangt u vanuit de afdeling Controles een vragenlijst.

 • Nazorg kan ingezet worden als er medische problemen zijn (geweest) bij moeder of kind. Uw declaraties voor geleverde nazorg dient u als volgt in:

  • Nazorg na medische problemen bij het kindje
   Wordt er nazorg (extra kraamzorg) ingezet na medische problemen bij het kindje? Dan declareert u de geleverde zorg met de volgende declaratiecode: 014030.
  • Nazorg na medische problemen bij de moeder
   Wordt er nazorg (extra kraamzorg) ingezet na medische problemen bij de moeder? Dan declareert u de geleverde zorg met de volgende declaratiecode: 014031.
 • Afhankelijk van de aanvullende verzekering wordt een zwangerschapscursus vergoed. Voorwaarde is dat de cursus aangeboden wordt door onder andere een verloskundige (praktijk) en de cursus dient via de verzekerde gedeclareerd te worden. Informatie over vergoedingen en welke zwangerschapscursussen vergoed worden, vindt u op de website van het betreffende label of merk.
 • De prestatie kan alleen gedeclareerd worden als de verloskundige de juiste erkenning hiervoor heeft. Deze wordt geautomatiseerd overgenomen uit Vektis. De prestatie is inclusief het maken van een echo ter controle (indien nodig).

 • Eén van de twee prestaties Preconceptiezorg mag alleen gedeclareerd worden als deze zorg op verzoek van de verzekerde is uitgevoerd. De verloskundige mag deze zorg dus niet zelf aanbieden aan de verzekerde.
 • Zorginstituut Nederland heeft aangegeven dat de aanspraak op kraamzorg geflexibiliseerd kan worden. Zo kan er passendere kraamzorg worden geleverd wanneer er sprake is van een kwetsbare situatie van de moeder en/of het kind. De grens kan dan worden verplaatst van de 10e dag na de bevalling, naar maximaal 6 weken na de bevalling. Voor meer informatie verwijzen we u naar Bo Geboortezorg.
Staat uw vraag over declaraties er niet bij? Neem contact met ons op, we helpen u graag!
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam