Inkoopbeleid

In het inkoopbeleid staat alles in het teken van 'Zinnige Zorg'. Dat is zorg die beter is voor de patiënt en de zorg op termijn ook betaalbaar houdt. Samen met u werken we aan zinnige zorg in de medisch specialistische zorg.

Hoofdpunten van het inkoopbeleid 2023

Ons inkoopbeleid voor de Medisch Specialistische Zorg is gebaseerd op de principes van zinnige zorg. Dat is betere zorg voor de patiënt, op basis van initiatieven van zorgaanbieders, die een bijdrage leveren aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. Tijdens de COVID-pandemie zijn grenzen aan de beschikbaarheid van zorg versneld zichtbaar geworden. Door de pandemie staan we op korte termijn nog steeds voor de uitdagingen die de zorg voor COVID-patiënten met zich meebrengt en tegelijkertijd moeten we anticiperen op de groeiende personeelstekorten in de zorg. Dit verhoogt de urgentie om te blijven innoveren op het gebied van digitalisering, technologische oplossingen, verdere samenwerking tussen de eerste- en tweedelijnszorg en meer eigen regie voor de patiënt. De hoofdpunten van ons inkoopbeleid 2023 zijn:

 • Blijvende inzet op passende, zinnige zorg en op het verlagen van bedrijfskosten 
 • Verbeterde toegang tot zorg door gepaste inzet van dure geneesmiddelen 
 • Een zorglandschap dat past bij de toekomstige zorgvraag 
 • Verduurzaming van de zorgsector

Betrokkenheid van verzekerden en zorgaanbieders

In onze inkoopcriteria hebben we niet alleen oog voor kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg, maar ook voor de ervaring van onze klanten en van zorgaanbieders. Wij vinden het belangrijk om de ideeën en standpunten van zorgaanbieders en onze klanten mee te nemen in ons zorginkoopbeleid. Welke normen zijn gangbaar in de zorg, hoe kijken zorgaanbieders aan tegen de zorg die zij leveren? Wij vragen het de zorgaanbieders en onze klanten. Wij krijgen kennis van en inzicht in klantbeleving uit bestaande informatiebronnen en door aanvullend onderzoek. Zo maken we gebruik van markt- en evaluatieonderzoek, cliëntwaarderingen op Zorgkaart Nederland en data die we krijgen via onze afdelingen Klantcontact, Klachtenmanagement en Zorgadvies & Bemiddeling.

Zinnige zorg

Samen streven we naar zorg die beter is voor de patiënt, tegen lagere maatschappelijke kosten, mede dankzij en altijd samen met zorgaanbieders. We noemen dat zinnige zorg. Deze visie op zorg begint en eindigt bij zorgprofessionals én de meerwaarde die zij voor patiënten kunnen realiseren. Onze alliantiepartners bewijzen dat dit mogelijk is. Zij ontwikkelen het gedachtegoed van zinnige zorg en denken op diverse niveaus met ons en met elkaar mee over de manier waarop we de transformatie mede vorm kunnen geven. Bekijk zinnige zorg initiatieven (Good Practices) of lees meer over het netwerk Zinnige Zorg

Samen de zorgplicht waarborgen, de criteria

Wij hebben een zorgplicht voor onze verzekerden. Om deze zorgplicht te waarborgen, werken we graag zoveel mogelijk samen met zorgaanbieders. Om de zorgplicht in de basis te waarborgen, staan er een drietal criteria centraal:  

 • De zorg is bereikbaar en voldoet aan de algemeen aanvaarde kwaliteitsindicatoren
 • Zorgevaluatie en gepast gebruik
 • De inzichten die we samen met zorgaanbieders hebben opgedaan met de implementatie van Good Practices

Uitgebreide informatie over deze criteria kunt u terugvinden in het inkoopbeleid 2023

Inkoopmethodiek en specifieke criteria

Bij voorkeur sluiten we met u een contract af met een plafondafspraak, inclusief zorggarantie. In lijn met het beschreven beleid kunnen kavels afgesproken worden voor het uitwerken van afspraken rond bijvoorbeeld intramurale farmacie.

Wij spannen ons maximaal in om de zinnige zorg initiatieven breder te verspreiden. Dat doen we in de contractering door comfort te bieden aan aanbieders die met Good Practices van zinnige zorg aan de slag willen. We faciliteren dat door bijvoorbeeld afwijkende volume- en prijsafspraken, specifieke prestatieafspraken of meerjarenovereenkomsten. Samen met u onderzoeken we graag hoe we met passende overeenkomsten het samen werken aan zinnige zorg stimuleren.

Specifieke criteria

Bent u op zoek naar meer informatie over de specifieke criteria en speerpunten voor bijvoorbeeld Ambulancezorg, Digitalisering, Dialysezorg en integrale geboortezorg? Bekijk dan het inkoopbeleid 2023 onder 'Specifieke criteria'.

Heeft u vragen over het inkoopbeleid?

Neem contact met ons op, we helpen u graag verder! 

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam