Inkoopbeleid

In het inkoopbeleid staat alles in het teken van 'Zinnige Zorg'. Dat is zorg die beter is voor de patiënt en de zorg op termijn ook betaalbaar houdt. Samen met u werken we aan zinnige zorg in de medisch specialistische zorg.

Effecten van de coronacrisis op ons inkoopbeleid

Op het moment dat we ons inkoopbeleid voor 2021 publiceren, leveren zorgprofessionals een indrukwekkende strijd tegen het coronavirus COVID-19. De impact van dit virus op de zorg en de brede samenleving is enorm en toont de urgentie aan van duurzame oplossingen voor de zorg in ons land.

Wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed inschatten of - en zo ja in hoeverre - de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus gevolgen hebben voor het inkoopbeleid 2021. Lees hier meer over in het nieuwsbericht van de NZa. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren wij u daarover via deze website.

Actuele informatie en veelgestelde vragen en antwoorden

Op onze speciale webpagina over corona vindt u de meest actuele informatie en veelgestelde vragen en antwoorden over de gevolgen van het coronavirus voor u als zorgaanbieder.

Inkoopbeleid

Voor onze verzekerden zoeken wij continu naar de juiste balans tussen kwaliteit, klantbeleving en kosten van zorg. Wij stimuleren en faciliteren zinnige zorg, door in ons inkoopbeleid 'Good Practices' mee te nemen. Dit zijn concrete praktijkvoorbeelden van zinnige zorg initiatieven. Dat is wat wij noemen 'Zinnige zorginkoop'.

In het inkoopbeleid leest u meer over onze visie op medisch specialistische zorg, de soorten overeenkomsten die wij aanbieden, de rol van zinnige zorginkoop en wat de uitgangspunten zijn zij de inkoop van medische specialistische zorg. 

Betrokkenheid van verzekerden en zorgaanbieders

In onze inkoopcriteria hebben we niet alleen oog voor kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg, maar ook voor de ervaring van onze klanten en van zorgaanbieders. Wij vinden het belangrijk om de ideeën en standpunten van zorgaanbieders en onze klanten mee te nemen in ons zorginkoopbeleid. Welke normen zijn gangbaar in de zorg, hoe kijken zorgaanbieders aan tegen de zorg die zij leveren? Wij vragen het de zorgaanbieders en onze klanten. Wij krijgen kennis van en inzicht in klantbeleving uit bestaande informatiebronnen en door aanvullend onderzoek. Zo maken we gebruik van markt- en evaluatieonderzoek, cliëntwaarderingen op Zorgkaart Nederland en data die we krijgen via onze afdelingen Klantcontact, Klachtenmanagement en Zorgadvies & Bemiddeling.

Zinnige zorg

Samen streven we naar zorg die beter is voor de patiënt, tegen lagere maatschappelijke kosten, mede dankzij en altijd samen met zorgaanbieders. We noemen dat zinnige zorg. Deze visie op zorg begint en eindigt bij zorgprofessionals én de meerwaarde die zij voor patiënten kunnen realiseren. Onze alliantiepartners bewijzen dat dit mogelijk is. Zij ontwikkelen het gedachtegoed van zinnige zorg en denken op diverse niveaus met ons en met elkaar mee over de manier waarop we de transformatie mede vorm kunnen geven. Bekijk alle zinnige zorg initiatieven of lees meer over het netwerk Zinnige Zorg

Samen de zorgplicht waarborgen, de criteria

Wij hebben een zorgplicht voor onze verzekerden. Om deze zorgplicht te waarborgen, werken we graag zoveel mogelijk samen met zorgaanbieders. Om de zorgplicht in de basis te waarborgen, staan er een drietal criteria centraal. Lees meer over onderstaande criteria in het inkoopbeleid 2021

  • De zorg is bereikbaar en voldoet aan de algemeen aanvaarde kwaliteitsindicatoren
  • De zorg is conform de wetenschap en praktijk
  • De zorg heeft aanvaardbare wachttijden

Inkoopmethodiek en specifieke criteria

We sluiten met u bij voorkeur een contract met een plafondafspraak inclusief zorggarantie. In lijn met het beschreven beleid kunnen kavels afgesproken worden voor het uitwerken van afspraken rond bijvoorbeeld intramurale farmacie. 

Wij spannen ons maximaal in om de zinnige zorg initiatieven breder te verspreiden. Dat doen we in de contractering door comfort te bieden aan aanbieders die met good practices van zinnige zorg aan de slag willen. We faciliteren dat bijvoorbeeld door afwijkende volume- en prijsafspraken, specifieke prestatieafspraken of meerjarenovereenkomsten. Samen met u onderzoeken we graag hoe we met passende overeenkomsten het samen werken aan zinnige zorg stimuleren. Lees meer over deze specifieke criteria ins ons inkoopbeleid.

Specifieke criteria

Bent u op zoek naar meer informatie over specifieke speerpunten zoals Ambulancezorg, E-consulten, Dialysezorg en integrale geboortezorg? Bekijk dan het inkoopbeleid 2021, onder 'Specifieke criteria'. 

Selectieve inkoop (polis 'Gewoon ZEKUR zorg')

Voor de polis ‘Gewoon ZEKUR Zorg’ kopen wij voor 2021 selectief zorg in (met uitzondering van spoedeisende zorg en zorg die wordt geleverd op tertiaire verwijzing, zie polisvoorwaarden Gewoon ZEKUR Zorg). 

Bij het selecteren van ziekenhuizen hanteren wij de volgende inkoopcriteria:

  • Wij geven de voorkeur aan ziekenhuizen met het laagste prijsniveau (in 2020)
  • Het ziekenhuis scoorde in juli 2020 gemiddeld het rapportcijfer 7 op Zorgkaart Nederland
  • Binnen een straal van 30-45 kilometer moeten verzekerden voor planbare zorg bij een ziekenhuis terecht kunnen
  • Ziekenhuizen waarmee wij tenminste in 2021 een alliantieafspraak hebben gemaakt, hebben bij ons de voorkeur (boven andere ziekenhuizen)
  • Een algemeen ziekenhuis heeft de voorkeur boven een STZ ziekenhuis of UMC
  • Bij voorkeur contracteren wij een ziekenhuis met in het adherentiegebied een grote populatie ZEKUR-verzekerden

Het selecteren en inkopen van medisch specialistische zorg voor Gewoon ZEKUR Zorg is onderdeel van het reguliere inkoopproces van medisch specialistische zorg voor 2021. U kunt uiteraard ook zelf uw interesse kenbaar maken aan uw zorginkoper.

 

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord