Inkoopbeleid

Passende zorg, digitalisering en de transformatieopgave staan centraal in de MSZ. Zo brengen we de zorg dichterbij onze leden, optimaliseren we de infrastructuur en bieden we oplopende personeelstekorten het hoofd. 

 Onze hoofdpunten

Inzet op passende, zinnige zorg

Samen met zorgaanbieders werken we aan het realiseren van passende, zinnige zorg en een fitte bedrijfsvoering. Dit doen we onder andere door het stimuleren van Good Practices, FIT-initiatieven en innovaties in de eerste- en tweedelijnszorg. 

Digitalisering van zorg

We zeten in op het herontwerpen van de zorgpaden naar hybride en digitale varianten en op de groei naar landelijke medische service centra. Een goed georganiseerde digitale gegevensuitwisseling is hiervoor noodzakelijk.

De transformatieopgave

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) hebben verschillende landelijke partijen in de zorg uitgewerkt hoe we de uitdagingen in de zorg aangaan. Deze ambities hebben verstrekkende gevolgen voor de organisatie en inrichting van de medisch specialistische zorg. 

Zinnige zorg in de praktijk: Connect & Go

Bij Connect & Go wordt de oncologische (chemo)therapie toegediend via een elastomeerpomp in plaats van een infuus. Met Connect & Go worden er meer patiënten behandeld met minder personeel en kunnen patiënten zich vrij bewegen.

Belangrijke overkoepelende thema's

Om de transitie binnen de zorg te realiseren vinden wij naast de hoofdpunten ook overkoepelende thema's belangrijk. In ons inkoopbeleid houden we daarom rekening met de volgende thema's:

 Duurzaamheid

De zorgsector heeft een groot aandeel in CO2-uitstoot, grondstofverbruik en afvalproductie in Nederland. We vinden het daarom belangrijk om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het zorglandschap.

 Digitalisering

Passende zorg betekent steeds vaker een mix van digitaal en fysiek aangeboden zorg, zoveel mogelijk gepersonaliseerd en op maat. Ons uitgangspunt is zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.