Selectief polissen

Let op: Per 1 januari 2024 vervalt de selectieve inkoop voor de polis Gewoon ZEKUR Zorg, onderdeel van Coöperatie Univé. De informatie op deze pagina gaat dus alleen over het declareren van prestaties uitgevoerd vóór 2024 en DBC's gestart vóór 2024.


Meer hierover leest u in ons nieuwsbericht en in ons inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2024.

Zoals in het inkoopbeleid staat vermeld, kopen wij medisch specialistische zorg selectief in voor de polis 'Gewoon ZEKUR Zorg'. Op deze pagina vindt u meer informatie over hoe u prestaties kunt declareren en leest u meer over de vergoedingen.

Heeft u een overeenkomst voor de selectief polis
'Gewoon ZEKUR Zorg'?

Dan kunt u uw declaraties op de gebruikelijke wijze, via VECOZO, bij ons indienen. Lees hierover meer op de webpagina 'Declareren'. Wij betalen de maximale vergoeding op grond van de overeenkomst. 

Heeft u geen overeenkomst voor de selectief polis
'Gewoon ZEKUR Zorg'?

Dan vergoeden wij de volgende zorg conform de tariefafspraken in de overeenkomst:

 • Spoedeisende zorg
 • Eerstelijnsdiagnostiek op verzoek van eerstelijnszorgaanbieders
 • Bevalling door of onder verantwoordelijkheid van een gynaecoloog
 • Erfelijkheidsonderzoek
 • Kaakchirurgie
 • IVF en overige fertiliteitsbevorderende behandelingen
 • Transplantatie van weefsels en organen
 • Plastische en reconstructieve chirurgie
 • Overige medisch specialistische zorg, alleen na verwijzing vanuit een zorgaanbieder door een medisch specialist of een klinisch fysicus audioloog, specialist oudergeneeskunde, SEH-arts KNMG (spoedeisende hulp arts), verpleegkundig specialist of physician assistant (PA)
Declareert u een prestatie, waarvoor wij voor Gewoon ZEKUR Zorg (natura) geen tarief zijn overeengekomen, dan krijgt u de kosten voor verleende zorg mogelijk niet volledig vergoed.

Hoe declareer ik de prestaties?

Dit kan per prestatie verschillen. In onderstaande lijst vindt u - per prestatie - meer informatie over hoe u de geleverde zorg kunt declareren. 

 • Acute zorg of spoedzorg is zorg die in redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld. U declareert acute zorg met:

  • Type verwijzer 01 (zelfverwijzer) of 03 (verwezen patiënt SEH) óf
  • Type verwijzer 04 (verwezen patiënt vanuit de eerstelijn) of 08 (verwezen patiënt niet-SEH vanuit eerstelijn, maar verwijzer heeft geen AGB-code) met zorgactiviteit 190015 (spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling) of (190016 spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis)
 • Zorg verleend op verwijzing vanuit een zorgaanbieder door een medisch specialist of een klinisch fysicus audioloog, specialist oudergeneeskunde, SEH-arts KNMG (spoedeisende hulp arts), verpleegkundig specialist of physician assistant (PA).

  U declareert de zorg die is verleend (na een tertiaire verwijzing) met:

  • Type verwijzer 06 (verwezen patiënt niet-SEH vanuit andere instelling).

  Let op: er is alléén recht op 100% vergoeding bij een tertiaire verwijzing van een Zekur-gecontracteerd ziekenhuis naar een níet Zekur-gecontracteerd ziekenhuis.

 • U opent een vervolgtraject wanneer u het initiële subtraject voor de patiënt afsluit, terwijl de zorgvraag nog bestaat. Het zorgtrajectnummer van het initiële subtraject en het vervolgtraject komen overeen; het vervolgtraject verwijst naar het initiële subtraject door middel van het zorgtrajectnummer.

  U declareert vervolgtrajecten (na acute zorg of een tertiaire verwijzing) met:

  • Type verwijzer 05 of 07 (eigen patiënt) én
  • Zorgtype 21 én
  • Het zorgtrajectnummer van het initiële subtraject met type verwijzer 01 (zelfverwijzer SEH) of 03 (verwezen patiënt SEH) of 06 (verwezen patiënt niet-SEH vanuit andere instelling) of zorgactiviteit 190015 (spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling) of (190016 spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis).
 • Medisch specialistische zorg in verband met een bevalling door of onder verantwoordelijkheid van een gynaecoloog komt voor vergoeding in aanmerking ongeacht of er sprake is van acute zorg of een geplande bevalling.

  U declareert medisch specialistische zorg in verband met een bevalling met:

  • De gebruikelijke zorgproductcodes

  Overige zorg in verband met begeleiding van een bevalling (niet zijnde acute zorg) komt - volgens de overeenkomst - niet voor vergoeding in aanmerking.

 • Eerstelijnsdiagnostiek is diagnostiek die wordt uitgevoerd op aanvraag van de huisarts.

  U declareert eerstelijnsdiagnostiek, zoals laboratoriumonderzoek of radiologie, met:

  • Type verwijzer 04 (verwezen patiënt vanuit de eerstelijn)
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam