Machtigingen

Voor sommige zorg is vooraf toestemming van ons nodig om de zorg vergoed te kunnen krijgen. Hiervoor hebben we een machtigingsbeleid. Maar het is meer dan alleen een beleid. Naast het feit dat het ervoor zorgt dat de juiste zorg op de juiste plek wordt vergoed, leidt het beleid ook tot een toename van kwaliteit van zorg. Hieronder leggen we dat graag uit.

Machtigingenbeleid, wat en waarom?

We ontvangen geregeld vragen over machtigingen, bijvoorbeeld ‘Waarom is er een machtiging nodig?’. Om hier antwoord op te geven, is het belangrijk om te begrijpen wat ons machtigingsbeleid precies inhoudt.

Vooraf duidelijkheid

Allereerst is het machtigingsbeleid bedoeld om uw patiënten, onze verzekerden te beschermen tegen onverwachte zorgkosten. Doordat een machtiging vooraf aangevraagd moet worden, kan men nooit achteraf verrast worden met eventuele zorgkosten die niet voor vergoeding in aanmerking komen. Het geeft dus vooraf duidelijkheid.

Eerlijk toekennen van zorg

Daarnaast controleren we met het machtigingsbeleid of de zorg überhaupt voor vergoeding in aanmerking komt. In het verlengde daarvan helpt het machtigingsbeleid ons dus met het eerlijk toekennen van zorg. Indien we de toekenning van zorg niet zouden bewaken, zou het direct vergoeden van niet-verzekerde zorg kunnen leiden tot een ongewenste stijging van zorgkosten. Tot slot verplicht het machtigingsbeleid ons om kritisch te zijn ten aanzien van de doelmatigheid en de betaalbaarheid van zorg.

Wanneer en hoe een machtiging aanvragen? 

Een machtiging is noodzakelijk voor: 

 • Add-on Geneesmiddelen bij een off-label toepassing
 • Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)
 • Medisch Specialistische Revalidatiezorg (MSR)
 • Medisch specialistische zorg die vermeld staat op de landelijke limitatieve lijst
 • Ontharen van gelaat bij genderdysforie
Op de pagina 'Welke gegevens levert u aan? leest u precies welke gegevens wij nodig hebben om uw aanvraag te kunnen beoordelen. Ook vindt u daar hoe u de machtiging online aanvraagt.

Het machtigingenbeleid samengevat:

 • Beschermt patiënten tegen onverwachte zorgkosten 
 • Geeft vooraf duidelijkheid over (de hoogte van) de vergoeding 
 • Zorgt ervoor dat we zorg eerlijk toekennen
 • Voorkomt een ongewenste stijging van zorgkosten
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam