Verzoek tot nabetaling gewoon ZEKUR zorg

Heeft u zorg verleend aan een van onze leden met een Gewoon ZEKUR verzekering? En heeft u geen overeenkomst voor de selectief polis Gewoon ZEKUR Zorg, maar heeft u bijvoorbeeld wel spoedeisende zorg geleverd? Dan vergoeden wij deze zorg conform de tariefafspraken in de overeenkomst. Mochten uw declaraties onverhoopt niet vergoed zijn conform deze tariefafspraken, dan kun u met onderstaand formulier een verzoek tot nabetaling bij ons indienen.

Wanneer kunt u een verzoek tot nabetaling indienen?

U kunt een verzoek tot nabetaling indienen wanneer u geen overeenkomst heeft voor de selectief polis Gewoon ZEKUR Zorg, maar wel zorg heeft geleverd die in onderstaande lijst staat opgenomen. Meer informatie over het declareren van prestaties voor Gewoon ZEKUR vindt u op de webpagina 'Selectief polissen'.

 • Wij vergoeden onderstaande zorg conform tariefafspraken in de overeenkomst:

  • Spoedeisende zorg
  • Eerstelijnsdiagnostiek op verzoek van eerstelijnszorgaanbieders
  • Bevalling door of onder verantwoordelijkheid van een gynaecoloog
  • Erfelijkheidsonderzoek
  • Kaakchirurgie
  • IVF en overige fertiliteitsbevorderende behandelingen
  • Transplantatie van weefsels en organen
  • Plastische en reconstructieve chirurgie
  • Overige medisch specialistische zorg, alleen na verwijzing vanuit een zorgaanbieder door een medisch specialist of een klinisch fysicus audioloog, specialist oudergeneeskunde, SEH-arts KNMG (spoedeisende hulp arts), verpleegkundig specialist of physician assistant (PA)

  Let op: declareert u een prestatie, waarvoor wij voor Gewoon ZEKUR Zorg (natura) geen tarief zijn overeengekomen, dan krijgt u de kosten voor verleende zorg mogelijk niet volledig vergoed.

Een verzoek tot nabetaling indienen

U kunt een verzoek tot nabetaling veilig en snel bij ons aanleveren door onderstaand formulier volledig in te vullen en de gevraagde documenten als bijlage toe te voegen.

 1. Vul het aanvraagformulier volledig en digitaal in en sla het op
  (ook voor uw eigen administratie!)

 2. Vul het formulier hieronder in en voeg het ingevulde aanvraagformulier toe als bijlage

Let op: het aanvraagformulier dient volledig te zijn ingevuld. Indien er informatie ontbreekt, kunnen wij uw verzoek helaas niet in behandeling nemen.

Upload hieronder opnieuw de afgekeurde aanvraag zodat wij inzichtelijk hebben om welke aanvraag het gaat.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam