Overeenkomsten

Het betaalbaar houden van goede zorg is onze maatschappelijk rol. Onze missie is niet voor niks 'Samen werken aan een gezonder Nederland en toekomstbestendige zorg voor iedereen'. Om dit te bewerkstelligen sluiten wij overeenkomsten af met zorgaanbieders. Zo zorgen we er samen voor dat patiënten de zorg krijgen die zij verdienen!

Fasering en tijdlijnen gecontracteerde aanbieders (contracteringsproces)

In het contracteringsproces bereiken we overeenstemming over:

 • Het zorgpakket dat u aan onze klanten biedt
 • De Good Practices en FIT-initiatieven die u implementeert
 • De bijbehorende financiële afspraak
 • De prijs en de volumeofferte voor DBC-zorg-producten

Voor het contracteringsproces/inkoop volgen we de gebruikelijke, onderstaande fasering. 

 1. Voorbereiden

  Het inkoopproces start in april met de bekendmaking van de inkoopspecificaties; het inkoopbeleid is daar onderdeel van. Ons team Zorginkoop medisch specialistische zorg licht deze specificaties in april aan u toe. Tegelijkertijd maakt het team graag procesafspraken met u over de tijdige contractering. Het bespreken en implementeren van Good Practices is niet gebonden aan de fasering van het zorginkoopproces. In alle fases worden nieuwe Good Practices ontwikkeld en aangeboden en bespreken we graag de implementatie ervan met uw behandelaren. Bij aanbieders met een geringe VGZ-productie geldt dat het proces grotendeels digitaal verloopt.

 2. Gesprekken over verbeterinitiatieven 

  Op basis van de wensen en behoeften van onze leden maken we afspraken met zorgaanbieders over zinnige, passende zorg. Dit doen we door gedurende het jaar in gesprek te gaan met de zorgaanbieder over onder andere Good Practices, Common Practices, digitalisering en impactvolle zorgtransformaties. In deze gesprekken brengen we onder andere bewezen en succesvolle Good Practices en FIT-initiatieven onder de aandacht. Het bespreken en implementeren van Good Practices en FIT-initiatieven is niet gebonden aan de fasering van het zorginkoopproces.  
 3. Onderhandelen

  Wij ontvangen graag een offerte met volumes en tarieven in de productstructuur van het lopende jaar. Wij beoordelen de offertes op product- en kavelniveau op basis van:

  • Onze eigen kaders
  • De afspraken die wij afgelopen jaren hebben gemaakt
  • Historische realisatiecijfers
  • Toekomstige verwachtingen
  • Praktijkvariatie
  • Good Practices

 4. Formeel maken van afspraken

  De ervaring leert dat de formele afronding van de afspraken een behoorlijke inspanning vraagt en tijd kost, zowel van u als van ons. We bereiken eerst overeenstemming met u over de behandelingen die we voor het komende jaar wel en niet inkopen. Dat hangt samen met de publicatie door ZN van de geactualiseerde minimumnormen. We maken samen met zorgaanbieders afspraken over de stappen en deadlines voor het formaliseren van de afspraken in overeenkomsten en prijslijsten. Een goed onderhandelingsresultaat bereiken we samen. Dat betekent dat we gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor de tijdige afronding van de contractering en de te volgen stappen hierbij.

Nieuwe zorgaanbieders

Onder nieuwe zorgaanbieders verstaan wij zorgaanbieders die nieuw beginnen met het verlenen van zorg en zorgaanbieders met wie we nog geen overeenkomst hebben. Voor alle aanbieders binnen een bepaalde zorgsoort gelden dezelfde voorwaarden om in aanmerking te komen voor een overeenkomst. 

We behandelen alle zorgaanbieders gelijk. Dat wil zeggen dat we geen enkele zorgaanbieder op voorhand uitsluiten. Het is voor ons niet bepalend wie de zorg levert, maar welke zorg wordt geleverd. Voor nieuwe en al gecontracteerde zorgaanbieders binnen een bepaalde zorgsoort gelden dezelfde voorwaarden en kwaliteitseisen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst. We behouden ons wel het recht voor om een maximum te hanteren voor het aantal zorgaanbieders als aan onze zorgplicht is voldaan.

In het inkoopbeleid is te vinden hoe u in aanmerking kunt komen voor een overeenkomst met ons. Het inkoopbeleid voor 2025 komt beschikbaar in april 2024. 

Wel of geen overeenkomst?

Afhankelijk van de uitkomsten van het inkooptraject, bieden wij zorgaanbieders wel of geen overeenkomst aan. De voorwaarden die aan de zorg of de vergoeding ervan gesteld worden, kunnen verschillen per polis.

Heeft u als zorgaanbieder geen overeenkomst?

Dan kunnen er voor de verzekerden lagere vergoedingen gelden. Deze vergoedingen kunt u vinden in de Lijst maximale vergoedingen niet gecontracteerde zorgaanbieders

Heeft u als zorgaanbieder wel een overeenkomst?

 • U ontvangt de vergoeding zoals die in uw overeenkomst staat
 • U bent als ‘gecontracteerde zorgaanbieder’ vindbaar in onze Zorgzoekers (zie bijvoorbeeld VGZ Zorgzoeker). 
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam