Overeenkomsten

Het betaalbaar houden van goede zorg is onze maatschappelijk rol. Onze missie is niet voor niks 'Samen werken aan een gezonder Nederland. Elke dag weer'. Om dit te bewerkstelligen sluiten wij overeenkomsten af met zorgaanbieders. Zo zorgen we er samen voor dat patiƫnten de zorg krijgen die zij verdienen!

Fasering en tijdlijnen (contracteringsproces)

Op 1 november 2019 sluiten we samen het inkoopseizoen af door de overeenkomsten voor 2020 definitief vast te stellen. Dan hebben we overeenstemming bereikt over:

 • Het zorgpakket dat u in 2020 aan onze klanten biedt
 • De good practices die u implementeert in 2020
 • De bijbehorende financiële afspraak
 • De prijs en de volumeofferte voor DBC-zorg-producten in het sjabloon 2020

Voor het contracteringsproces/inkoop 2020 volgen we de gebruikelijke, onderstaande fasering. 

 1. Voorbereiden

  Het inkoopproces start in april 2019 met de bekendmaking van de inkoopspecificaties. Dit document is daar onderdeel van. Onze inkopers lichten deze specificaties in april aan u toe. Tegelijkertijd maakt het team graag procesafspraken met u over de tijdige contractering voor 2020.

 2. Selecteren aanbod

  We contracteren en selecteren ons aanbod allereerst op basis van de speerpunten en good practices. Net als vorig jaar worden in mei 2019 uw scores rondom een groot aantal behandelingen bekend. Wij zijn benieuwd naar de achtergronden van deze scores. Daarom gaan wij in mei en juni 2019 graag met de medisch specialisten van uw instelling in gesprek over de juiste interpretatie ervan.

 3. Onderhandelen

  Wij ontvangen graag een offerte met volumes en tarieven in de structuur 2019. Wij beoordelen de offertes op product- en kavelniveau op basis van: onze eigen kaders, de afspraken die wij afgelopen jaren hebben gemaakt, historische realisatiecijfers en toekomstige verwachtingen, praktijkvariatie en good practices.

 4. Formeel maken van afspraken

  De ervaring leert dat de formele afronding van de afspraken een behoorlijke inspanning vraagt en tijd kost, zowel van u als van ons. We willen daarom op 1 juli 2019 overeenstemming met u bereiken over de behandelingen die we voor 2020 wel en niet inkopen. Zoals hierboven vermeld, maken we nadere procesafspraken over de te volgen stappen en deadlines.

Parallel aan deze fasering hanteren we hierbij een aantal mijlpalen (zie tabel 'Mijlpalenplanning').

Nieuwe zorgaanbieders en diversiteitsbeleid

We behandelen alle zorgaanbieders gelijk. Dat wil zeggen dat we vooraf geen enkele aanbieder uitsluiten, maar wel voorwaarden kunnen stellen waar aanbieders aan moeten voldoen. Binnen een zorgsoort is het voor ons niet bepalend wie de zorg levert, maar welke zorg wordt geleverd. Voor alle aanbieders binnen een bepaalde zorgsoort gelden dezelfde voorwaarden om in aanmerking te komen voor een contract, dus ook voor (voor ons) nieuwe aanbieders en nieuwe toetreders. Wij behouden daarbij het recht voor om niet meer zorgaanbieders te contracteren dan vereist is om te voldoen aan onze zorgplicht. 

Diversiteitsbeleid

We streven er naar om zorgaanbieders van verschillende overtuigingen en gezindten te contracteren. Op die manier houden wij rekening met de godsdienst of levensovertuiging van al onze klanten. Onze klanten kunnen, voor zover de verzekeringsvoorwaarden daaraan geen beperkingen stellen, vrij kiezen uit deze zorgaanbieders. Voor elke klant is er dan in principe een passende zorgaanbieder beschikbaar.

Wel of geen overeenkomst?

Afhankelijk van de uitkomsten van de inkoopgesprekken en de inkoopprocedures, ontvangt u wel of geen overeenkomst. Dit kan verschillen per polis en de voorwaarden die daarin zijn opgenomen. Indien een verzekerde gebruikmaakt van een voor zijn polis niet-gecontracteerde leverancier, dan kan een lagere vergoeding gelden op basis van de lijst maximale vergoedingen. Wij informeren onze verzekerden over het gecontracteerde aanbod via zorgzoekers op de websites van onze merken (zie bijvoorbeeld VGZ Zorgzoeker). 

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord