Overeenkomsten ziekenhuizen

We sluiten overeenkomsten met ziekenhuizen voor het leveren van medisch specialistische zorg. Hiervoor volgen we de stappen van onze inkoopprocedure. De minimumeisen, aanvullende criteria en belangrijke deadlines die we hanteren, vindt u in ons inkoopbeleid.

 Proces overeenkomst sluiten

Om een overeenkomst te sluiten met ziekenhuizen, doorlopen we een aantal stappen. 

 1. Toelichten inkoopbeleid

  Onze zorginkopers medisch specialistische zorg lichten het inkoopbeleid mondeling of schriftelijk toe. Ook maken we samen afspraken over het procesverloop en de tijdsplanning van het zorginkoopproces.
 2. Aanbieden offerte

  Zorgaanbieders bieden een eerste offerte aan, inclusief inhoudelijke toelichting.
 3. Onderhandelen

  Zodra er een eerste offerte is, gaan we met zorgaanbieders in onderhandeling voor een overeenkomst. Ook zetten we de uitvraagmodule in VECOZO open en maken we daar de standaard overeenkomst inzichtelijk. 

  We hebben het tijdens de onderhandelingen onder andere over:

  • Onze gestelde kaders
  • Afspraken van het afgelopen jaar
  • Realisatiecijfers en toekomstige verwachtingen
  • Praktijkvariatie
  • Good Practices
 4. Afspraken vastleggen

  We leggen de onderhandelingsafspraken vast in de overeenkomst en prijslijst. Deze stap vraagt veel inspanning en tijd. Daarom maken we afspraken met zorgaanbieders over de stappen en deadlines die nodig zijn.

 Kwaliteit, verbeterinitiatieven en transformatieplannen

Gedurende het hele jaar spreken we met zorgaanbieders over de kwaliteit van zorg, wacht- en toegangstijden, verbeterinitiatieven, het implementeren van Good Practices en FIT-initiatieven en transformatieplannen.

Verbeteren op basis van data

We maken bij de gesprekken gebruik van beschikbare en relevante data. Bijvoorbeeld data afkomstig uit de tool Spiegelinformatie Kwaliteitsindicatoren van Dutch Hospital Data (DHD). De data in deze tool geven inzicht in de kwaliteit van geleverde zorg en maakt eventuele kwaliteitsverschillen tussen zorgaanbieders inzichtelijk. Als het nodig is, maken we op basis van deze data afspraken over verbeterinitiatieven. 

Good Practices en FIT-initiatieven

Ook besteden we graag extra aandacht aan bewezen en succesvolle voorbeelden uit de praktijk. We stimuleren zorgaanbieders om Good Practices en FIT-initiatieven te implementeren, zodat dit op grote schaal leidt tot betere zorg en tegen lagere kosten. Ook gaan we in gesprek over de ontwikkeling van initiatieven van de zorgaanbieder zelf.

 Heeft u vragen?

Neem dan contact op met uw zorginkoper, of gebruik ons contactformulier. We helpen u graag verder.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam