Inkoopbeleid

Voor leden met mentale hulpvragen willen we dat er voldoende en kwalitatieve gezondheidszorg beschikbaar is. Om dit te realiseren helpen we bij het verhelderen van de hulpvraag, met focus op verdere digitalisering en eigen regie.

 Onze hoofdpunten

Digitale geestelijke gezondheidszorg

De wereld verandert. Nieuwe technologieën bieden nieuwe kansen. Ook binnen de GGZ bieden digitale vormen van zorg uitkomst.

Netwerkafspraken en samenwerking

Netwerkafspraken zien we als de basis voor een integrale samenwerking tussen huisartsen, het sociale domein en GGZ-aanbieders.

Passende en doelmatige geestelijke gezondheidszorg

Passende en doelmatige zorg is zorg die voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk, aantoonbaar meerwaarde heeft en effectief wordt ingezet.

Zinnige zorg: digitale poli voor multidisciplinaire GGZ

GGZ Oost-Brabant laat met de digitale poli zien dat online behandelaanbod voor de complexe zorgvragen werkt. De digitale poli is net zo effectief als fysieke behandeling en heeft kortere behandeltrajecten. Daarnaast heeft de poli een veel kortere wachttijd en kunnen cliënten werken aan herstel in hun eigen omgeving, zonder wachtkamers en reistijd.

Belangrijke overkoepelende thema's

Om de transitie binnen de zorg te realiseren vinden wij naast de hoofdpunten ook overkoepelende thema's belangrijk. In ons inkoopbeleid houden we daarom rekening met de volgende thema's:

 Toekomstbestendige zorg

Zorg die ook in de toekomst uitvoerbaar en betaalbaar blijft: dat is toekomstbestendige zorg. We streven door vernieuwing en innovatie naar betere zorg voor de cliënt, minder druk op personeel en lagere kosten.

 

 Duurzaamheid

De zorgsector heeft een groot aandeel in CO2-uitstoot, grondstofverbruik en afvalproductie in Nederland. We vinden het daarom belangrijk om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het zorglandschap.

 Digitalisering

Passende zorg betekent steeds vaker een mix van digitaal en fysiek aangeboden zorg, zoveel mogelijk gepersonaliseerd en op maat. Ons uitgangspunt is zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.

 Ledenbetrokkenheid

Samen met zorgaanbieders én met onze leden werken we aan goede zorg en een gezonder, vitaler Nederland. De betrokkenheid van onze leden bij deze missie en bij onze coöperatie is hierbij onmisbaar.

 Arbeidsmarkt

Het personeelstekort in de zorg is een brede maatschappelijke uitdaging. Dit vraagt om radicale oplossingen. Daarom zoeken we samen met het zorgveld naar slimme innovaties om zorgpersoneel te ontlasten.