Uw gekozen zorgsoort:
GGZ

Service en Contact

Heeft u een vraag over het inkoopbeleid, uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag! 
360x150
Nieuws

Blijf op de hoogte van het nieuws en de meest actuele meldingen voor de geestelijke gezondheidszorg. 

360x150
Contact

Via telefoonnummer 040 - 297 50 40 (ma t/m vrij | 08.30 - 17.00) of het contactformulier buiten kantooruren.

360x150
Declaratie afgewezen?
U selecteert eenvoudig de afwijsreden en vindt direct de reden van afwijzing en tips voor de oplossing.
Wij stimuleren herstelinitiatieven in de GGZ!

 In samenwerking met MIND reiken we jaarlijks een GGZ herstelspecial uit.
Dit is een geldprijs waarmee we herstelinitiatieven in de GGZ steunen, zodat het herstel van cliënten bevorderd wordt en terugval voorkomen. 

Veelgestelde vragen en antwoorden

 • Ik heb geen overeenkomst met VGZ, hoe kan ik als vrijgevestigde zorgaanbieder een overeenkomst aanvragen?
  Zoals benoemd in het contracteringsproces worden na 1 november 2018 geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen. Hierdoor kunt u niet meer in aanmerking komen voor een overeenkomst in 2019.
 • Ik ben een vrijgevestigde aanbieder met een Individuele overeenkomst GGZ of Groepsovereenkomst GGZ. Is het mogelijk een verhogingsaanvraag van het zorgkostenplafond in te dienen?

  Ja, dat is mogelijk. Komt uw zorgkostenplafond in zicht? Dan bieden wij u de mogelijkheid om een verhogingsaanvraag bij ons in te dienen. Ieder jaar kunt u tussen 1 april en 1 augustus een verhoging van uw zorgkostenplafond bij ons aanvragen voor het lopende jaar (let op: dus geen verhogingsaanvragen voor eerdere jaren). Zodra de periode voor het indienen voor verhogingsaanvragen nadert, publiceren wij een digitaal aanvraagformulier op de webpagina 'Overeenkomsten'. 


  Dient u in juni of juli een verhogingsaanvraag bij ons in? Dan wordt uw aanvraag in augustus beoordeeld en informeren we u voor 1 september per e-mail of een verhoging van uw zorgkostenplafond mogelijk is. 

 • VGZ stelt kwaliteitseisen aan vrijgevestigde aanbieders GBGGZ en differentieert haar vergoedingen op basis van criteria uit het inkoopbeleid. Op basis van welke criteria differentieert VGZ haar vergoedingen?

  U ontvangt een basisvergoeding wanneer u beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. De vergoeding wordt verhoogd naarmate:

  • U beschikt over een LVVP - NIP Visitatieverslag en -certificaat
  • U beschikt over een registratie in het register KiBG
  • U gelijktijdig beschikt over een LVVP NIP Visitatieverslag -certificaat en bent                    geregistreerd in het register KiBG

  Voor meer informatie kunt u de vergoedingspercentages 2019 raadplegen.

 • VGZ stelt kwaliteitseisen aan vrijgevestigde aanbieders SGGZ en differentieert haar vergoedingen op basis van criteria uit het inkoopbeleid. Op basis van welke criteria differentieert VGZ haar vergoedingen?

  U ontvangt een basisvergoeding wanneer u beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. De vergoeding wordt verhoogd naarmate:

  • Alle in de praktijk werkzame regiebehandelaren geregistreerd zijn in een voor hen betreffend landelijk register (NVvP, NVP, LVVP, NIP, VSR, VenVN)
  • Alle in de praktijk werkzame regiebehandelaren geregistreerd zijn in een voor hen betreffend landelijk register (NVvP, NVP, LVVP, NIP, VSR, VenVN)
  • Alle praktijken gelijktijdig deelnemen aan de regionale crisisdienst

  Voor meer informatie kunt u de vergoedingspercentages 2019 raadplegen.


 • VGZ differentieert in 2019 haar vergoedingen voor vrijgevestigde aanbieders GBGGZ niet meer op basis van het kwaliteitscriterium voor ‘regionale samenwerking huisartsen’. Waarom is hiervoor gekozen?
  Wij hechten grote waarde aan een sterke samenwerking tussen verwijzers en de gecontracteerde GGZ-zorgaanbieders. Om die reden hebben wij de samenwerking jarenlang (financieel) gestimuleerd. Inmiddels heeft de tijd niet stilgestaan en constateren wij dat het criterium in meer of mindere mate onderdeel is gaan uitmaken van een register zoals bijvoorbeeld het KiBG.

Meer informatie over onze controleplannen en algemene inkoopvoorwaarden