Machtigingen

Voor sommige behandelingen is vooraf toestemming van ons nodig om de zorg uitbetaald te krijgen. U vraagt daarvoor een machtiging aan. Wij leggen u graag uit wanneer en waarom er een machtigingenvereiste is. Ook helpen wij u met het aanvragen van een machtiging. 

Het machtigingenvereiste: wanneer en waarom?

Voor SGGZ met verblijf (in het buitenland), Langdurig medisch noodzakelijk verblijf GGZ (vanaf 366 dagen) en Esketamine neusspray (Spravato) is een machtiging nodig. Wij leggen graag uit waarom. 

Noodzakelijke gegevens voor het beoordelen van aanvragen

Vraagt u een machtiging aan? We vertellen per behandeling welke gegevens noodzakelijk zijn om uw aanvraag te kunnen beoordelen. Ook verwijzen wij u naar de juiste pagina's voor het aanvragen van uw machtiging. 

De beoordeling van uw aanvragen

Wanneer u een machtiging bij ons aanvraagt, wordt deze handmatig beoordeeld door onze medewerkers. Minimaal één van deze medewerkers is een medisch adviseur. Daarna ontvangt u van ons een (gedeeltelijke) goedkeuring of een afwijzing. 

 Algemene uitleg over het machtigingenbeleid

Wilt u meer weten over waarom wij bij VGZ een machtigingenbeleid voeren? En wat dit beleid precies inhoudt? Ga dan naar de pagina Uitleg over het machtigingenbeleid.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam