Declareren

Juist aangeleverde declaraties zorgen voor een snellere uitbetaling en afhandeling van ingediende nota's. Daarom vinden we het belangrijk om u goed te helpen. Op deze pagina vindt u daarom alle benodigde informatie over correct declareren.

De combinatieverzekering in 2023

De restitutieverzekering verandert in 2023 in een combinatieverzekering. Dat brengt diverse veranderingen met zich mee op het gebied van declareren.

Start met declareren

U levert uw declaraties gemakkelijk en snel bij ons aan via het Elektronische Declaratieportaal van VECOZO. Voor het declareren van uw zorgprestaties maakt u tot 1 januari 2022 gebruik van de GZ321/GZ322 standaard van Vektis. Daarna kunt u de GDS801/GDS802 hiervoor gebruiken, deze standaarden zullen worden gebruikt volgens het ZorgprestatiemodelAls u wilt declareren, dient u gebruik te maken van voorgeschreven codes voor uw geleverde zorgprestaties. Dit zijn de zogeheten prestatiecodes. Voor vragen over het declareren van uw zorgprestaties in VECOZO, verwijzen wij u graag door naar de veelgestelde vragen over declareren in VECOZO.

Lijst merken en UZOVI-codes

Wij verzorgen de declaraties voor verschillende merken. Op de webpagina 'Algemene informatie' vindt u naast over de inkoopvoorwaarden ook een lijst met merken en UZOVI-codes. 

Zorgprestatiemodel GGZ

Behandelingen die op of na 1 januari 2022 gestart zijn, kunt u declareren en registreren met het Zorgprestatiemodel. Met de ingang van het ZPM is het declareren van uw zorg eenvoudiger en transparanter geworden. 

Machtigingen

Voor sommige behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg is vooraf toestemming van ons nodig. Pas dan krijgt uw patiënt, onze verzekerde de zorgkosten vergoed. Om deze toestemming te verkrijgen, is een machtigingsaanvraag noodzakelijk. Lees meer over machtigingen

Wij helpen u graag met correct declareren

In onderstaande video geven wij u uitleg en tips om correct te declareren.

De kenmerken voor correct declareren op een rij:

 • Check of uw cliënt bij een van de merken van coöperatie VGZ is verzekerd
 • Zorg voor een aanmelding bij VECOZO en maak gebruik van de prestatiecodes (Vektis)
 • Het gedeclareerde tarief moet overeenkomen met het tarief dat vergoed wordt
 • Bespreek met de cliënt wat er vergoed wordt uit de (aanvullende) verzekering
 • Declareer op de AGB-code van uw praktijk (anders dan uw persoonlijke AGB-code)
 • Wordt de behandeling direct vergoed? Dan is het mogelijk de declaratie zo in te dienen. 
  Let op: het kan zijn dat er een machtiging nodig is.
 • Voeg indien nodig een privacyverklaring toe

Uw aangeleverde declaraties dienen altijd te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)Meer informatie over de prestaties en tarieven GGZ vindt u in de Beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg.

Waarom is mijn declaratie afgewezen?

Indien uw declaratie niet juist gespecificeerd of onvolledig is, wijzen wij de declaratie af.  Om u direct te kunnen vertellen waarom wij de declaratie hebben afgewezen, kunt u gebruik maken van de afwijsredenen per code. Is het u niet duidelijk of staat de oplossing er niet bij? Dan kunt u de complete lijst van retourcodes raadplegen (Vektis).

Betalingstermijn en voorwaarden

Wij betalen uw declaratie binnen 30 dagen. Wij houden de ontvangstdatum van uw declaratie aan als eerste dag (let op: deze datum kan dus verschillen van de datum waarop u de declaratie bij ons heeft aangeleverd). Al onze betalingen zijn voorlopig. Dit houdt in dat wij betaalde bedragen terug kunnen vorderen naar aanleiding van controles. Voordat wij vergoedingen terugvorderen, sturen we u een schriftelijke toelichting. U kunt een terugvordering zelf aan ons overmaken, of we kunnen het verrekenen met een andere declaratie.

Ingediende declaraties crediteren

Als u een declaratie wilt crediteren (bijvoorbeeld wanneer er iets verkeerd is gegaan), dan kunt u tot en met 31 december 2021 gebruikmaken van de GZ321 standaard van Vektis. Vanaf 1 januari 2022 kunt u gebruikmaken van de standaarden GDS801/GDS802. Het door ons uitbetaalde bedrag kunt u crediteren. Indien nodig kunt u desbetreffende declaratie direct opnieuw bij ons aanleveren.

Declareren niet-gecontracteerde zorg

Heeft u niet-gecontracteerde zorg geleverd? 

 • U geeft uw patiënt (onze verzekerde) de (restitutie-)nota mee
 • Uw patiënt maakt zelf de gemaakte zorgkosten aan u over
 • Uw patiënt declareert daarna zelf de nota bij ons. Bij recht op vergoeding maken we het bedrag over aan de patiënt

Lees alles over het declareren van niet-gecontracteerde zorg.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Heeft u specifieke vragen over declareren? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen en antwoorden. 

 • Binnen 30 dagen na ontvangst betalen wij uw declaratie uit.

  Goed om te weten: De ontvangstdatum is niet altijd de datum waarop u de declaratie heeft ingediend. Dit kan komen doordat de declaratie na kantooruren of in het weekend ingediend is.

 • In onze overeenkomst voor 2023 staat opgenomen dat digitale zorg gedeclareerd dient te worden met een label 'digitale zorg'. Zorgaanbieders met een overeenkomst voor Setting 1 hoeven hier in 2023 nog niet aan te voldoen. Heeft u een overeenkomst in één van de andere settings dan setting 1? Dan wordt u zo snel mogelijk via onze website geïnformeerd over hoe wij invulling geven aan deze bepaling in de overeenkomst.
 • Wij wijzen uw declaratie af als de declaratie:

  • niet juist gespecificeerd is
  • onvolledig is ingediend

  Wilt u precies weten waarom uw declaratie afgewezen is? Maak dan gebruik van de afwijsredenen declaraties

 • Vaak heeft dit te maken met het verrekenen van een negatief bedrag. Bijvoorbeeld wanneer een declaratie gecrediteerd wordt. Dit kan leiden tot een negatief bedrag wat u nog aan ons verschuldigd bent. Dit bedrag wordt verrekend met de de andere declaraties die u indient.

  Wilt u hier een overzicht van ontvangen? Neemt u dan gerust contact met ons op.  

 • Is uw declaratie afgewezen? Raadpleeg dan de afwijsredenen per code en vind direct de reden van afwijzing en tips voor de oplossing. Heeft u een vraag over declaratieverwerking of correcties? Neem dan contact met ons op. 

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op, we helpen u graag verder!

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam