Wijziging AGB-code doorgeven

Heeft u een overeenkomst met ons en heeft u bij Vektis een nieuwe AGB-code aangevraagd? Vul dan onderstaand formulier in, zodat wij uw overeenkomst hierop kunnen aanpassen.

Wanneer u uw AGB-code aanpast, dan heeft dit invloed op uw overeenkomst en declaraties, houd daarom rekening met de volgende punten.

 • De verwerking vindt enkel plaats in de toekomst en wel per de eerste van de volgende maand. Verwerking van uw verzoek met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
 • We verzoeken u om alle declaraties van de huidige/oude AGB code in te dienen, vóórdat de overeenkomst wordt omgezet naar de nieuwe AGB code. Dit voorkomt onduidelijkheden en correcties.
 • Eerst wordt de huidige overeenkomst aangepast met een einddatum en een bijbehorende aanpassing van het zorgkostenplafond. U dient dit eerst te accepteren, voordat de overeenkomst op de nieuwe AGB code aangeboden wordt.
 • Zoals hierboven ook benoemd staat; bij het verwerken van een AGB aanpassing, hoort het (administratief) verdelen van het zorgkostenplafond over de twee AGB codes. De verdeling van het zorgkostenplafond vindt plaats naar tijdsevenredigheid zoals ook in uw overeenkomst is vermeld*. Het totaal overeengekomen zorgkostenplafond voor het betreffende contractjaar blijft hetzelfde. 

U vult hier de nieuwe AGB-code in die u van Vektis heeft ontvangen.

Let op: onder de nieuwe AGB-code heeft u een geldig VECOZO certificaat nodig. Het totale budget zal op basis van de datum naar rato verdeeld worden over het contractjaar voor beide praktijken.

 Vragen over uw AGB-code?

Heeft u vragen over het wijzigen van uw AGB-code? Neem dan contact op met onze collega's. Zij helpen u graag verder.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam