Een correcte restitutienota

Heeft u geen overeenkomst met ons en heeft u geestelijke gezondheidszorg geleverd? Dan kunt u ervoor kiezen om de restitutienota (factuur) mee te geven aan uw patiënt. Uw patiënt betaalt dan de gemaakte zorgkosten aan u en declareert daarna de restitutienota bij ons. Voor een goede verwerking en uitbetaling is het belangrijk dat u de nota correct opbouwt.

 Deze informatie moet op een restitutienota staan

Voor een goede verwerking en uitbetaling moet een restitutienota minimaal de gegevens uit de onderstaande 5 blokken bevatten:

Gegevens zorgaanbieder

 • NAW-gegevens van uw praktijk*
 • Uw persoonlijke AGB-code
 • De AGB-code van uw praktijk
 • Een uniek factuurnummer
 • De factuurdatum

Gegevens verzekerde

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Zorgtrajectnummer
 • Startdatum zorgtraject
 • Verzekerdennummer
 • UZOVI-code

Gegevens behandeling

 • Naam regiebehandelaar
 • AGB-code regiebehandelaar
 • AGB-code verwijzer
 • Verwijstype

Gegevens zorgvraag GGZ

 • DSM-hoofdgroep (wanneer het geen b-GGZ betreft)
 • Gb-GGZ profiel (alleen in geval van voorheen b-GGZ)
 • Gekozen zorgvraagtype

Gegevens van de geleverde prestatiecode per behandeldatum

 • Prestatiecode
 • Prestatie
 • Uitvoeringsdatum
 • Geplande starttijd consult (alleen in geval van werkwijze conform 3.2 lid 2)
 • Gedeclareerd tarief (per prestatie)
 • Naam zorgverlener die de prestatie heeft geleverd
 • AGB-code zorgverlener die de prestatie heeft geleverd
 • Beroep zorgverlener die de prestatie heeft geleverd conform de veldnorm (indien zorgverlener geen AGB-code heeft)
 • Zorglabel
* De praktijknaam die op de nota staat moet overeenkomen met de praktijknaam die bij Vektis geregistreerd is.

Vragen over de verwerking en afhandeling van de nota?

Voor vragen over de verwerking en afhandeling van de nota dient uw cliënt, vanwege privacyredenen, zelf contact op te nemen met zijn/haar verzekeraar (afdeling Klantadvies).

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam