Overeenkomst digitaal gecontracteerd

Heeft u een omzet bij VGZ van minder dan € 3 miljoen per jaar (gebaseerd op het zorgkostenplafond)? Dan kunt u een overeenkomst met ons sluiten op basis van een digitaal contracteerproces.

 Overeenkomst aanvragen

 • Heeft u dit jaar al een overeenkomst met ons?

Dan ontvangt u automatisch bericht van VECOZO voor een nieuwe overeenkomst. Vervolgens vult u de vragenlijst in. Komt u in aanmerking voor een overeenkomst? Dan zetten wij de nieuwe vragenlijst voor u klaar in VECOZO. In ons inkoopbeleid leest u wanneer u de vragenlijst kunt invullen.
 • Heeft u dit jaar nog geen overeenkomst met ons?

Dan kunt u online een overeenkomst bij ons aanvragen. Vervolgens beoordelen wij uw aanvraag. Komt u in aanmerking voor een overeenkomst? Dan zetten wij de overeenkomst voor u klaar in VECOZO. In ons inkoopbeleid leest u in welke periode u een overeenkomst kunt aanvragen.

 De minimumeisen voor een GGZ-overeenkomst

Wij vinden zinnige en kwalitatief goede zorg voor onze leden van groot belang. We stellen daarom minimumeisen aan de zorg die we contracteren en we maken in de inkoop gebruik van bewezen praktijkvoorbeelden van zinnige zorg. Daarnaast moet de zorg voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk. Wij volgen de publicaties van Zorgverzekeraars Nederland. Op de website van ZN vindt u de meest recente circulaire GGZ therapieën. In ons inkoopbeleid leest u meer over wanneer u in aanmerking komt voor een overeenkomst.

We sluiten overeenkomsten met: 

 • Vrijgevestigde zorgaanbieders in Setting 1
 • Instellingen in (één van de) Settings 2 t/m 8

 Werkwijze digitale contractering 2024

Tijdens de contractering doorlopen we een aantal stappen om ervoor te zorgen dat we de contractering tijdig afronden. En we onze verzekerden en uw (mogelijke) cliënten tijdig kunnen informeren. Bent u benieuwd hoe het contracteringsproces precies verloopt?

 Samen werken aan toekomstbestendige zorg

Een overeenkomst met Coöperatie VGZ betekent dat we ons samen inzetten voor kwalitatieve, zinnige zorg. Voor nu, en in de toekomst. Een overeenkomst biedt u daarnaast nog meer voordelen:

 • Hogere vergoeding van behandelingen
 • Makkelijk declareren via VECOZO
 • Goed vindbaar via onze Zorgzoeker
 • Sneller een overeenkomst voor het volgende jaar
 • Toegang tot (fysieke) dialoogsessies en webinars

 Zorgkostenplafond

Het zorgkostenplafond is een belangrijk middel om grip te houden op de zorgkosten binnen de GGZ. Het betekent dat we een maximum aan kosten aan u uitbetalen binnen de termijn van de overeenkomst. Om gedurende het hele jaar zorg te kunnen verlenen, is het belangrijk dat u behandelingen binnen het zorgkostenplafond gelijkmatig over het jaar verspreidt.

 Veelgestelde vragen en antwoorden 

 • Er zijn voor zorgaanbieders met een omzet van minder dan € 3 miljoen 2 soorten overeenkomsten:

  • Een overeenkomst voor vrijgevestigde zorgaanbieders voor Setting 1 
  • Een overeenkomst voor instellingen die wij contracteren in één of meerdere settings van Setting 2 t/m 8

  In ons inkoopbeleid staat aan welke minimumeisen u moet voldoen en wanneer de aanvraagperiode voor een overeenkomst plaatsvindt. Alleen in die periode kunt u de aanvraag indienen. Wij beoordelen vervolgens of u in aanmerking komt voor een overeenkomst. De overeenkomst gaat het eerstvolgende kalenderjaar in. 

 • Voor digitaal gecontracteerde zorgaanbieders hanteren we een vast tariefpercentage van de maximum NZa-tarieven. Welk tariefpercentage u ontvangt, is afhankelijk van de mate waarin u voldoet aan de criteria die vermeld staan in ons inkoopbeleid. De exacte tariefpercentages kunt u terugvinden in ons contractaanbod en is standaard onderdeel van uw overeenkomst.
 • Nee, bij digitale contractering werken we niet met een prijs- of tarievenlijst. We hanteren een vast tariefpercentage van de maximum NZa-tarieven. Het tariefpercentage staat in uw overeenkomst. Met dit percentage kunt u de NZa-tarieven omrekenen naar uw situatie.

 • Ja, groepsconsulten, verblijfsdagen, toeslagen en overige prestaties vallen (net als reguliere consulten) onder alle settings.
 • Nee, dit heeft geen gevolgen voor uw overeenkomst. Het is per 1 januari 2022 niet meer noodzakelijk om aan ons door te geven dat er een medebehandelaar of regiebehandelaar in dienst komt in uw organisatie. Uw contract staat namelijk geregistreerd op de praktijk/organisatie en niet meer op individuele zorgverleners.

 • Wij volgen het Model Kwaliteitsstatuur rondom de inzet van de medebehandelaar in vrijgevestigde setting. Volgens dit model wordt de behandeling in principe door de regiebehandelaar uitgevoerd. Als het nodig is, kan er een medebehandelaar worden ingezet. Dit moet worden vastgelegd in het cliëntendossier. Voor meer informatie raadpleegt u het Model Kwaliteitsstatuut.
 • Bent u een behandeling gestart in het jaar dat u wel een overeenkomst had, en loopt deze behandeling door in het jaar dat u geen overeenkomst meer heeft?
  Dan blijven we in dat jaar de behandeling vergoeden volgens de de polisvoorwaarden van toen de behandeling begon. Na dat jaar gelden de vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg. 

  Start u een behandeling in een jaar dat u geen overeenkomst heeft?
  Dan gelden de voorwaarden en vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg. 

 • U hoeft deze wijziging alleen door te geven via Vektis. Op basis daarvan passen wij onze administratie aan. U hoeft dit dus niet apart aan ons door te geven.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam