Zorgkostenplafond

Op deze pagina vindt u alle informatie over het zorgkostenplafond voor digitaal gecontracteerde zorgaanbieders. Van informatie over wat het zorgkostenplafond precies inhoudt tot aan de criteria voor het aanpassen van het zorgkostenplafond. Handmatig gecontracteerde zorgaanbieders kunnen voor extra informatie contact opnemen met hun zorginkoper. 

 Zorgkostenplafond om zorg betaalbaar te houden

Het zorgkostenplafond is een belangrijk middel om grip te houden op de zorgkosten binnen de GGZ. Het betekent dat we een maximum aan kosten aan u uitbetalen binnen de termijn van de overeenkomst. Deze uitbetaling vindt plaats op basis van de ingediende en goedgekeurde declaraties. Declaraties die u boven het zorgkostenplafond indient, betalen wij niet uit. Om gedurende het hele jaar zorg te kunnen verlenen, is het belangrijk dat u behandelingen binnen het zorgkostenplafond gelijkmatig over het jaar verspreidt.

 Houd uw zorgkostenplafond in de gaten

In onze overeenkomst hebben we een zorgkostenplafond vastgesteld. Het is belangrijk dat u het zorgkostenplafond continu monitort. Op die manier kunt u de zorg die u verleent gelijkmatig over het jaar verspreiden. Komt uw zorgkostenplafond al eerder in zicht? Dan kunt u een aanvraag voor verhoging van uw zorgkostenplafond indienen. Hiervoor moet u aan bepaalde criteria voldoen.

 Verhogingsaanvraag zorgkostenplafond indienen

Handmatig gecontracteerd

Heeft u een overeenkomst met ons afgesloten op basis van een handmatig contracteerproces? Dan kunt u het hele jaar door een verhoging aanvragen door contact op te nemen met uw zorginkoper.

Digitaal gecontracteerd

Heeft u een overeenkomst met ons afgesloten op basis van een digitaal contracteerproces? Dan kunt u een verhoging aanvragen voor het zorgkostenplafond van het lopende jaar
in de periode vanaf 1 april tot en met 31 juli 17.00 uur.

Verwacht u dit jaar meer verzekerden te behandelen dan uw zorgkostenplafond toelaat? Dan kunt u 1x per jaar een verhoging aanvragen, wanneer u één van de volgende overeenkomsten met ons heeft afgesloten:

 • Zorgovereenkomst Setting 1 GGZ
 • Zorgovereenkomst Instellingen GGZ
 • Zorgovereenkomst Instellingen ODP GGZ

 De beoordeling van uw aanvraag

Nadat u een aanvraag voor verhoging van het zorgkostenplafond heeft ingediend, gaan wij deze beoordelen. Alleen compleet en correct ingevulde aanvragen kunnen we in behandeling nemen. Het doen van een aanvraag is nog geen garantie dat de verhoging daadwerkelijk wordt toegepast. Een goedgekeurde aanvraag is geldig wanneer deze is vastgelegd met een addendum in VECOZO en u deze heeft geaccepteerd.

Bij de beoordeling van uw aanvraag kijken wij naar verschillende punten: 

1. Personele behandelcapaciteit en het VGZ-marktaandeel

We beoordelen een aanvraag primair op basis van personele behandelcapaciteit en het marktaandeel van VGZ in de betreffende regio.

2. Wachttijden en zorgplicht

Daarnaast bepalen we de noodzaak voor het verhogen van het zorgkostenplafond op basis van de wachttijden en onze zorgplicht in een bepaalde regio. Omdat er vanwege technische redenen momenteel geen actueel overzicht is van de GGZ-wachttijden Hotspotregio's van Vektis, beoordelen wij verhogingsaanvragen op basis van: 

 • De beschikbare informatie over wachttijden van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Eigen informatie over wachttijden van onze afdelingen Zorgadvies & Bemiddeling en Zorginkoop

3. Kwaliteit en doelmatigheid

In sommige gevallen kijken we ook naar de kwaliteit en doelmatigheid van de geleverde zorg. Ook dit kan een criterium zijn om de verhogingsaanvraag wel of niet goed te keuren.

 Wanneer u het zorgkostenplafond heeft bereikt

Heeft u een digitale overeenkomst (omzet minder dan 3 miljoen)? Zodra u het zorgkostenplafond heeft bereikt, vergoeden wij behandelingen boven dat bedrag niet meer. Wij stellen u op de hoogte wanneer u het zorgkostenplafond nadert en wanneer u deze heeft bereikt. Mogelijk komt u in aanmerking voor een verhoging van uw zorgkostenplafond.

In 2022 betaalden wij declaraties boven het zorgkostenplafond nog wel uit, maar betaalde u het te veel vergoede bedrag later weer terug. Vanaf 2023 betalen wij declaraties boven het zorgkostenplafond niet meer uit. Dat scheelt administratieve last, en voorkomt financiële verrassingen. 

 Veelgestelde vragen en antwoorden

Heeft u specifieke vragen over het zorgkostenplafond? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen en antwoorden.

 • Ja, wij hanteren een minimumwaarde voor het vaststellen van een zorgkostenplafond. Voor 2023 is het minimale zorgkostenplafond verhoogd naar € 50.000.
 • Ja, dat is mogelijk. Afhankelijk van de manier waarop u gecontracteerd bent geldt er een andere werkwijze voor het aanvragen van aanpassing van het zorgkostenplafond. 

   

  Komt uw zorgkostenplafond in zicht? Informeer ons hierover wanneer u 70% van het zorgkostenplafond heeft gebruikt. Hiervoor kunt u ons contactformulier gebruiken.

   

  U kunt per jaar eenmalig een verhogingsaanvraag van uw zorgkostenplafond indienen vanaf 1 april tot en met 31 juli 17.00 uur. Deze eenmalige verhoging geldt dan voor de rest van het jaar. Op bovenstaande webpagina leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen. Dien de aanvraag in vóórdat u het zorgkostenplafond heeft bereikt, zodat we op tijd kunnen bijsturen.

   

  Let op: de verhogingsaanvraag dient u in voor het lopende contractjaar. Aanvragen voor eerdere jaren zijn niet mogelijk. 

 • U verspreidt uw zorg over de resterende periode binnen het zorgkostenplafond en beoordeelt of nieuwe zorgvragen passen binnen uw zorgkostenplafond.

  Past dit niet? Dan vragen wij u vriendelijk onze verzekerde niet in behandeling te nemen. Om uw patiënten toch verder te helpen, kunt u hen doorverwijzen naar een andere zorgaanbieder die passende zorg kan bieden en nog voldoende ruimte heeft. Daarnaast kunt u nieuwe aanmeldingen verwijzen naar onze afdeling Zorgadvies en Bemiddeling. Samen met uw patiënt gaan we op zoek naar een passende behandelaar.

 • Het bereiken van het zorgkostenplafond is geen reden om de lopende behandeling te staken. U bent immers vanaf de intake verantwoordelijk voor uw patiënt. Het is uiteraard ook niet de bedoeling dat u eventuele declaraties zelf in rekening brengt bij uw patiënt, onze verzekerde. Daarom bieden we u de mogelijkheid om een verzoek tot aanpassing van het zorgkostenplafond bij ons in te dienen.

  Komt uw zorgkostenplafond in zicht?
  Dan bieden wij u de mogelijkheid om een verzoek tot aanpassing van het zorgkostenplafond in te dienen. Vanaf 1 april tot en met 31 juli kunt u een verzoek tot aanpassing van uw zorgkostenplafond bij ons indienen (let op: dit geldt alleen voor het lopende contractjaar, dus geen aanvragen voor eerdere jaren). Lees meer over het zorgkostenplafond.

  Indien er geen verhoging is toegekend, kunt u nieuwe patiënten doorverwijzen naar afdeling Zorgadvies en Bemiddeling. Samen met uw patiënt gaan we op zoek naar een passende behandelaar.

  Indien er wel een verhoging is toegekend, dient u nog steeds de lopende behandeling voort te zetten en af te ronden, rekening houdend met de hulpvraag van de cliënt. 

 • Nee, het is niet de bedoeling dat u uw cliënten belast met de nota. Ook zij zullen de nota niet vergoed krijgen.

  U dient de nota altijd bij ons in te dienen zodat we zicht hebben op de daadwerkelijke realisatie. Zie voor meer details artikel 6 van deel 2 zorgverzekeraar specifieke bepalingen GGZ 2024 van uw overeenkomst in VECOZO.
 • Het terugvorderen van plafondoverschrijdingen kan even duren. Dit komt mede doordat we de plafondoverschrijdingen pas kunnen vaststellen nadat de declaratietermijn van een jaar is verstreken. Houd er dus rekening mee dat er langere tijd overheen kan gaan voordat u de afrekening van uw zorgkostenplafond ontvangt. 

  • Plafondoverschrijdingen van 2014 t/m 2021: afrekeningen zijn verstuurd
  • Plafondoverschrijdingen van 2022: afrekeningen verwachten we in de 1e helft van 2024 te versturen

  Heeft u vragen over de eindafrekening of terugvordering? Het antwoord vindt u mogelijk op onze pagina over vorderingen. Komt u er niet uit? In de brief die u heeft ontvangen staan verschillende contactmogelijkheden, we helpen u graag verder.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op, we helpen u graag verder.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam