Uw gekozen zorgsoort:
GGZ

Zorgkostenplafond

Op deze pagina vindt u alle informatie over het zorgkostenplafond. Van informatie over wat het zorgkostenplafond precies inhoudt tot aan de criteria voor het aanpassen van het zorgkostenplafond.

Op deze pagina vindt u:

 • Waarom een zorgkostenplafond en wat betekent het?
 • Hoe ga ik om met een zorgkostenplafond?
 • Criteria voor aanpassing van het zorgkostenplafond
 • Veelgestelde vragen en antwoorden

Waarom een zorgkostenplafond en wat betekent het?

Een omzetplafond is het maximum van de kosten die wij binnen de termijn van de overeenkomst aan u vergoeden. Deze vergoeding is voor de door uw geleverde zorg op basis van ingediende en goedgekeurde declaraties. Een omzetplafond betekent dat u deze zorg - binnen het zorgkostenplafond - over het jaar verspreidt. Voor declaraties boven uw zorgkostenplafond betekent dit dat u geen vergoeding ontvangt en dat u eventuele bedragen die boven het zorgkostenplafond aan u zijn uitbetaald later dient terug te betalen.

Hoe ga ik om met een zorgkostenplafond?

Wij adviseren u om de verhouding tussen uw geleverde zorg en het zorgkostenplafond continu te monitoren. Komt uw zorgkostenplafond in zicht? Dan bieden wij u de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor aanpassing van het zorgkostenplafond. Ieder jaar kunt u tussen 1 april en 1 augustus een aanvraag indienen voor het aanpassen van uw zorgkostenplafond voor het lopende jaar (let op: dus aanvragen voor het aanpassen van het zorgkostenplafond voor eerdere jaren). Zodra de periode voor het indienen van een aanvraag nadert, vindt u op deze webpagina een digitaal aanvraagformulier (let op: u kiest het aanvraagformulier wat van toepassing is op uw overeenkomst).

Criteria voor aanpassing van het zorgkostenplafond

Indien u voldoet aan onderstaande criteria kunt u ieder jaar tussen 1 april en 1 augustus een aanvraag indienen voor aanpassing van het zorgkostenplafond van het lopende jaar. Het is dus niet mogelijk om aanvragen in te dienen voor het aanpassen van het zorgkostenplafond van eerdere jaren.

U heeft minimaal één van onderstaande overeenkomsten met ons:

 • Individuele overeenkomst GGZ
 • Groepsovereenkomst GGZ
 • Instellingsovereenkomst GZZ
 • Digitaal plus overeenkomst GGZ

U dient werkzaam te zijn in één van de GGZ wachttijden Hotspot regio's:

Om ervoor te zorgen dat het beschikbare zorgaanbod in de geestelijke gezondheidszorg gewaarborgd blijft en financiële middelen zo effectief mogelijk worden ingezet, nemen wij alleen verhogingsaanvragen in behandeling van praktijken/instellingen die gevestigd zijn in de zogeheten 'GGZ wachttijden Hotspot regio's' (zie onder).

Dit zijn regio's die - mede op basis van de wachttijdeninformatie van Vektis GGZ - zijn aangemerkt als aandachtsgebieden. Bent u niet gevestigd in één van onderstaande regio's? Dan kunt u dus ook geen verhogingsaanvraag van het zorgkostenplafond bij ons indienen. Onderstaande regio's zijn benoemd tot de GGZ wachttijden Hotspot regio's:

 • Arnhem
 • Haaglanden
 • Nijmegen
 • Midden Holland
 • Brabant
 • Rotterdam
 • Waardenland
 • Zuid Limburg
Voldoet u aan bovenstaande criteria? Vul dan het aanvraagformulier in. Let op: u kiest het aanvraagformulier wat van toepassing is op uw overeenkomst

Veelgestelde vragen en antwoorden

Heeft u specifieke vragen over het zorgkostenplafond? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen en antwoorden.

 • Waarom maakt VGZ het mogelijk gedurende de looptijd van de overeenkomst 2019 een aanpassing van het zorgkostenplafond aan te vragen?
  Hoewel wij al met u een overeenkomst met zorgkostenplafond zijn overeengekomen (en wij hier onze premies op hebben gebaseerd), realiseren wij ons dat in de loop van het jaar wijzigingen in het regionale zorgaanbod kunnen optreden die het noodzakelijk maken het ingekochte zorgaanbod in de regio nader te bepalen. Met name in de kernregio’s van VGZ waar lange wachttijden zijn.
 • Is het mogelijk gedurende de looptijd van mijn overeenkomst een aanvraag tot aanpassing van het zorgkostenplafond in te dienen?
  Wij bieden u de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen. Dit jaar kunt u tussen 1 april en 1 augustus een aanvraag indienen voor contractjaar 2019 (let op: dus geen verhogingsaanvragen voor eerdere jaren).
 • Op welke aspecten beoordelen wij een aanvraag tot aanpassing van het zorgkostenplafond?
  Bij de behandeling van uw aanvraag kijken wij naar verschillende aspecten. Wij onderzoeken bijvoorbeeld het gecontracteerde SGGZ en GBGGZ zorgaanbod in de regio en toetsen uw behandelcapaciteit. Alleen aanvragen die ten goede komen aan het reduceren van wachtlijsten in een aantal vooraf gedefinieerde gebieden nemen wij in behandeling. Dit zijn de kernwerkgebieden van VGZ met de hoogste wachtlijsten (de zogenoemde door Vektis gedefinieerde GGZ wachttijden Hotspotregio’s). De gebieden zijn; Arnhem, Haaglanden, Nijmegen, Midden Holland, Brabant, Rotterdam, Waardenland en Zuid Limburg.
 • Hoe dien ik een aanvraag in bij VGZ voor aanpassing van het zorgkostenplafond?

  Een aanvraag kunt u indienen als u voldoet aan alle genoemde criteria zoals genoemd op deze pagina (onderdeel: 'Criteria voor aanpassing van het zorgkostenplafond'). 

  U kunt 1 april en 1 augustus een aanvraag bij ons indienen door een van de formulieren ‘Aanvraag aanpassing zorgkostenplafond’ in te vullen. Wij beoordelen dan uw aanvraag. Uw aanvraag beoordelen wij in augustus en wij informeren u voor 1 september per e-mail.

  De eerste stap zet u zelf door op de website voor zorgaanbieders de aanvraag in te vullen. Er zijn drie verschillende aanvraagformulieren, namelijk:

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord