Uw gekozen zorgsoort:
GGZ

Overeenkomsten

Het betaalbaar houden van goede zorg is onze maatschappelijk rol. Onze missie is niet voor niks 'Samen werken aan een gezonder Nederland. Elke dag weer'. Om dit te bewerkstelligen sluiten wij overeenkomsten af met zorgaanbieders. Zo zorgen we er samen voor dat patiënten de zorg krijgen die zij verdienen!

Welke zorgaanbieders contracteren wij?

Wij kopen geestelijke gezondheidszorg in voor onze verzekerden van VGZ, VGZ voor de Zorg, IZA, UMC en UnivéHierbij maken we onderscheid tussen:

 • Vrijgevestigde zorgaanbieders in de Generalistische Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ
 • Groepspraktijken in de Generalistische Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ
 • Instellingen in de Generalistische Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ
 • Langdurige GGZ

Het betaalbaar houden van de zorg is onze maatschappelijke rol. Onze missie is niet voor niets 'Samen werken aan een gezonder Nederland. Elke dag weer!' Om dit te bewerkstelligen sluiten wij overeenkomsten af met zorgaanbieders die voldoen aan kwalitatieve voorwaarden. Zo moeten zorgaanbieders bijvoorbeeld minimaal beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, vermeld in het Register van Zorginstituut Nederland.

Overeenkomst (digitaal) aanvragen

Aanvraagtermijn overeenkomsten 2019 gesloten
Zoals benoemd in het contracteringsproces worden na 1 november 2018 geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen. Hierdoor kunt u niet meer in aanmerking komen voor een overeenkomst in 2019. 

Heeft u al een overeenkomst met ons? 

Wij bieden iedere reeds gecontracteerde zorgaanbieder een nieuwe overeenkomst (voor het komende jaar) aan via het zorginkoopportaal van Vecozo. U ontvangt hiervoor automatisch bericht van Vecozo. Nadat u bent ingelogd in het zorginkoopportaal kunt u de vragenlijst in de uitvraagmodule invullen. In het inkoopbeleid 2019 vindt u informatie over welke zorg wij inkopen, aan welke voorwaarden u moet voldoen en hoe we samen met u werken aan zinnige zorg.

Contracteringsproces

Tijdens het inkoopproces trekken we samen met u op om het beste resultaat te halen. Daarom geven wij u graag inzicht in het contracteringsproces en de planning van zorginkoop. Wel zo transparant!

Zorg stand van wetenschap en praktijk

De zorg die wij contracteren moet voldoen aan de eisen die de wet- en regelgeving aan de uitoefening stelt. Zorg die niet conform de stand van de wetenschap en praktijk is, vergoeden wij niet en mag niet bij ons worden gedeclareerd. Het gaat daarbij om zorg waarvoor (nog) onvoldoende wetenschappelijk bewijs is dat deze effectief en veilig is. De wijze waarop Zorginstituut Nederland (ZiNL) dit beoordeelt, is te vinden in het ZiNL-rapport ‘Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk’ op de website van ZiNL. U kunt hier ook een actueel overzicht van de standpunten en adviezen van ZiNL vinden.

Wilt u weten welke zorg/therapieën voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk en welke niet? Bekijk onze actuele lijst van zorg/therapieën in de GGZ.

Wijzigingen bestaande overeenkomsten

Heeft u al een overeenkomst met ons en wilt u en wijziging doorgeven? Bekijk de meest voorkomende wijzigingen en/of verzoeken:

 • Wijzigen IBAN-nummer

  Voor het wijzigingen van uw IBAN-nummer vult u eenvoudig en snel het formulier 'Wijzigen IBAN-nummer' in. 

 • Verhogingsaanvraag zorgkostenplafond

  Komt uw zorgkostenplafond in zicht? Dan bieden wij u de mogelijkheid om een verhogingsaanvraag bij ons in te dienen. Ieder jaar kunt u tussen 1 april en 1 augustus een verhoging van uw zorgkostenplafond bij ons aanvragen voor het lopende jaar (let op: dus geen verhogingsaanvragen voor eerdere jaren). Zodra de periode voor het indienen voor verhogingsaanvragen nadert, publiceren wij een digitaal aanvraagformulier. 

 • Wijzigen overeenkomst: aantal werkzame regiebehandelaren (FTE)

  Voor het doorgeven van deze wijziging vult u eenvoudig en snel het formulier 'Wijzigen overeenkomst: aantal werkzame regiebehandelaren (FTE)' in. 

 • Wijzigingen AGB-registratie

  Uw AGB-code wijzigt u via Vektis. 

  > Naar de website van Vektis

Verrekening van betalingen boven het zorgkostenplafond

Betalingen boven het zorgkostenplafond of betalingen die in strijd zijn met de overeenkomst, zijn onverschuldigde betalingen en worden teruggevorderd. Het deel boven het zorgkostenplafond of de overeenkomst, rekenen wij tussentijds af of na afsluiting van het DBC-jaar. Hierbij toetsen we de volgende drie punten:

 • het zorgkostenplafond SGGZ, zowel ambulant, klinisch en basis GGZ
 • de gemiddelde prijs van een ligdag (incl. NHC)
 • de gemiddelde prijs per unieke zorgconsumerende verzekerde

Meer weten over de verrekening van betalingen boven het zorgkostenplafond? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen en antwoorden. 

 • Hoe lang duurt het voordat VGZ plafondoverschrijdingen terugvordert? 

  Het terugvorderen van plafondoverschrijdingen is complex en kan daardoor even duren. Dit heeft alles te maken met de maximale looptijd van DBC’s, maar ook door de - tussen de partijen - overeengekomen declaratietermijnen.

  Wij kunnen pas eventuele plafondoverschrijdingen  pas definitief vaststellen op het moment dat declaratietermijn is verstreken. De zorgaanbieder heeft na sluiting van de DBC een maximale termijn waarbinnen hij/zij moet declareren. De optelsom van de maximale looptijd van de DBC met de contractuele maximale declaratietermijn bepaalt wanneer de definitieve afrekening kan plaatsvinden. Een voorbeeld:

   

  Een DBC wordt geopend op 31 december 2016 en deze loopt een jaar. Daarna heeft de zorgaanbieder voor 2016 een termijn van een jaar na sluiting van de DBC om te declareren. Dit betekent dat de zorgaanbieder voor het jaar 2016 pas eind 2018 uit gedeclareerd kan zijn, waarna de plafondoverschrijding definitief kan worden vastgesteld.

   

  Nadat de afrekening heeft plaatsgevonden, ontvangt u uiteraard ook de afrekening. Dit gebeurt in tranches, om zo het opstellen en afhandelen van de afrekeningen beheersbaar te houden.

  Houdt u er daarom rekening mee dat er een langere tijd overheen kan gaan voordat u eventueel een vordering tot terugbetaling van de plafondoverschrijding ontvangt. Indien u nog geen afrekening heeft ontvangen over een bepaald jaar kunt u er dus niet vanuit gaan dat de plafondoverschrijding niet meer zal worden teruggevorderd. U bent als zorgaanbieder zelf verantwoordelijk voor de monitoring van de door u verleende zorg. Wij adviseren u dan ook om de verhouding tussen de door u verleende zorg en het zorgkostenplafond voortdurend te blijven bewaken.

 • Wanneer kan ik de afrekening van de plafondoverschrijding over 2014 verwachten?
  De afrekeningen van de plafondoverschrijdingen voor contractjaar 2014 zijn allemaal verstuurd (met uitzonder van een drietal instellingen die de afrekening eind 2018 van ons ontvangen). Als het goed is, heeft u de factuurbrief dus al ontvangen. Is dit niet het geval? Dan vragen wij u contact met ons op te nemen. 
 • Wanneer kan ik de afrekening van de plafondoverschrijding over 2015 verwachten?

  Op dit moment worden de afrekeningen van de plafondoverschrijdingen voor contractjaar 2015 vastgesteld en verstuurd. Het versturen van deze afrekeningen/facturen gebeurt in tranches, om zo het opstellen en afhandelen van de afrekeningen beheersbaar te houden. Het kan dus even duren alvorens u de afrekening ontvangt. 

  Wij streven ernaar om alle afrekeningen uiterlijk in de eerste helft van 2019 te versturen. Zodra wij alle afrekening hebben verstuurd, zullen wij u hierover informeren via de website

  Heeft u op dat moment vragen over de plafondoverschrijding? Dan kunt u deze vragen stellen op het moment dat u de afrekening ontvangt. In de zogeheten factuurbrief ziet u in één oogopslag de service- en contactmogelijkheden.


 • Wanneer kan ik de afrekening van de plafondoverschrijding over 2016 verwachten?

  Voor contractjaar 2016 is de uiterste declaratietermijn twaalf maanden na het sluiten van de DBC. Om het afrekenproces niet onnodig te vertragen, is er in juni 2018 een voorlopige afrekening bepaald voor de plafondoverschrijdingen in 2016. De facturen over 2015 en de voorlopige factuur 2016 worden zoveel mogelijk tezamen uitgestuurd. Zo heeft u, als zorgaanbieder zo snel mogelijk duidelijkheid heeft over een eventuele terugvordering.

  Het versturen van deze afrekeningen/facturen gebeurt in tranches, om zo het opstellen en afhandelen van de afrekeningen beheersbaar te houden. Het kan dus even duren alvorens u de afrekening ontvangt. 

  Wij streven ernaar om alle afrekeningen uiterlijk in 2019 te versturen. Zodra wij alle afrekening hebben verstuurd, zullen wij u hierover informeren via de website

  Heeft u op dat moment vragen over de plafondoverschrijding? Dan kunt u deze vragen stellen op het moment dat u de afrekening ontvangt. In de zogeheten factuurbrief ziet u in één oogopslag de service- en contactmogelijkheden.

 • Wanneer kan ik de afrekening van de plafondoverschrijding over 2017 verwachten?
  Voor contractjaar 2017 is de uiterste declaratietermijn twaalf maanden na het sluiten van de DBC. Om het afrekenproces niet onnodig te vertragen, wordt in de tweede helft van 2019 een voorlopige afrekening bepaald voor de plafondoverschrijdingen in 2017.

  Het versturen van deze afrekeningen/facturen gebeurt in tranches, om zo het opstellen en afhandelen van de afrekeningen beheersbaar te houden. Het kan dus even duren alvorens u de afrekening ontvangt. Zodra wij alle afrekening hebben verstuurd, zullen wij u hierover informeren via de website.

  Heeft u op dat moment vragen over de plafondoverschrijding? Dan kunt u deze vragen stellen op het moment dat u de afrekening ontvangt. In de zogeheten factuurbrief ziet u in één oogopslag de service- en contactmogelijkheden.
 • Wanneer kan ik de afrekening van de plafondoverschrijding over 2018 verwachten?
  In verband met de afrekening van de plafondoverschrijding 2018 wijzen wij u op het bepaalde over substitutie van zorg in de Zorgovereenkomst Specialistische GGZ 2018: 

  In artikel 12 is bepaald dat:

  Indien de zorgaanbieder naast de overeenkomst voor Specialistische GGZ ook een overeenkomst heeft voor Generalistische Basis GGZ dan is substitutie toegestaan van de Specialistisch GGZ naar de Generalistische Basis GGZ. Het deel van het zorgkostenplafond dat daardoor onbenut blijft in de Specialistische GGZ kan worden opgeteld bij het zorgkostenplafond van de Generalistische Basis GGZ. De som van de gerealiseerde declaraties mag niet groter zijn dan de som van de afgesproken zorgkostenplafonds. In deze situatie moet het aantal consumerende verzekerden dat binnen het totaal van de afgesproken zorgkostenplafonds wordt behandeld wel toenemen. Substitutie van de Generalistische Basis GGZ naar de Specialistische GGZ is niet toegestaan.

  Indien u zowel een overeenkomst Specialistische GGZ als ook een overeenkomst Generalistische Basis GGZ heeft, dan is substitutie van Specialistische GGZ naar Generalistische Basis GGZ toegestaan. Het omgekeerde: substitutie van Generalistische Basis GGZ naar Specialistische GGZ is niet toegestaan. In totaal mag u niet meer produceren dan de som van de beide zorgkostenplafonds die wij met u zijn overeengekomen.
 • Met wie kan ik contact opnemen voor meer informatie over plafondoverschrijdingen?

  Eventuele vragen over de plafondoverschrijding kunt u stellen op het moment dat u de afrekening ontvangt. In de zogeheten factuurbrief ziet u in één oogopslag de service- en contactmogelijkheden.

  Meer informatie over het zorgkostenplafond kunt u ook vinden onder de veelgestelde vragen en antwoorden van het inkoopbeleid.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Heeft u een specifieke vraag over uw overeenkomst of het aanvragen van een overeenkomst? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen en antwoorden. 

 • Ik ben in het bezit van een overeenkomst met VGZ. Wat moet ik doen om voor het volgende jaar ook met VGZ een overeenkomst af te sluiten?

  Wij bieden iedere reeds gecontracteerde zorgaanbieder een nieuwe overeenkomst (voor het komende jaar) aan via het zorginkoopportaal van Vecozo. U ontvangt hiervoor automatisch bericht van Vecozo. Nadat u bent ingelogd in het zorginkoopportaal kunt u de vragenlijst in de uitvraagmodule invullen. In het inkoopbeleid 2019 vindt u informatie over welke zorg wij inkopen, aan welke voorwaarden u moet voldoen en hoe we samen met u werken aan zinnige zorg.

 • Ik heb een individuele overeenkomst met VGZ en neem een tweede behandelaar bij mijn praktijk in loondienst. Heeft dit gevolgen voor mijn overeenkomst?

  Ja, indien u een individuele overeenkomst met ons heeft, dient u uw overeenkomst te wijzigen naar een Groepsovereenkomst. Voor het doorgeven van de wijziging (het aanvragen van een groepsovereenkomst) vult u eenvoudig en snel het formulier 'Wijzigen overeenkomst: indiensttreding (loondienst) tweede behandelaar of meerdere behandelaren' in.

  Let op: er kan sprake zijn van zowel een regiebehandelaar als een medebehandelaar. In beide gevallen, dient u dit door te geven aan Vektis.

 • Ik heb een individuele overeenkomst met VGZ en een tweede behandelaar wordt mede-eigenaar in de praktijk. Heeft dit gevolgen voor mijn overeenkomst?

  Ja, indien u een individuele overeenkomst met ons heeft, dient u uw overeenkomst te wijzigen naar een Groepsovereenkomst. Voor het doorgeven van de wijziging (het aanvragen van een groepsovereenkomst) vult u eenvoudig en snel het formulier 'Wijzigen overeenkomst: mede-eigenaarschap tweede behandelaar of meerdere behandelarenin.

  Let op: er kan sprake zijn van zowel een regiebehandelaar als een medebehandelaar. In beide gevallen, dient u dit door te geven aan Vektis.

 • Ik heb geen overeenkomst met VGZ, hoe kan ik als vrijgevestigde zorgaanbieder een overeenkomst aanvragen?
  Zoals benoemd in het contracteringsproces worden na 1 november 2018 geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen. Hierdoor kunt u niet meer in aanmerking komen voor een overeenkomst in 2019.
 • Ik ben een vrijgevestigde zorgaanbieder, voor welke overeenkomsten kom ik in aanmerking?

  Er zijn een drietal soorten overeenkomsten:

  • Individuele overeenkomsten GGZ: van toepassing wanneer de regiebehandelaar alleen werkt en gelijktijdig tekeningsbevoegd is
  • Groepsovereenkomst GGZ: voor zorgaanbieders die met meer dan één FTE regiebehandelaar werkzaam zijn in een praktijk
  • Instellingsovereenkomst GGZ: voor zorgaanbieders die meer dan één regie-/medebehandelaar in loondienst heeft en tegelijkertijd in het bezit is van een WTZi toelating

 • In het zorginkoopportaal van Vecozo (in de vragenlijst) wordt aangegeven dat ik een Groepsovereenkomst GGZ moet afsluiten in plaats van een Individuele overeenkomst GGZ. Hoe komt dit?

  In de vragenlijst heeft u aangegeven dat u met meer dan 1 FTE regiebehandelaar werkzaam bent. Is dit juist? Dan dient u uw individuele overeenkomst te wijzigen naar een Groepsovereenkomst. Voor het doorgeven van het aantal werkzame regiebehandelaren (aantal FTE's) vult u eenvoudig en snel het formulier 'Wijzigen overeenkomst: aantal werkzame regiebehandelaren (FTE)' in. 

 • Welke vergoedingen hanteert VGZ in 2019 binnen de GBGGZ en SGGZ voor vrijgevestigde zorgaanbieders?
  Voor vrijgevestigde zorgaanbieders hanteren we de NZa-tarieven als uitgangspunt. De hoogte van de vergoedingen en het tariefpercentage zijn gebaseerd op de mate waarin u voldoet aan de criteria uit het inkoopbeleid 2019. In het zorginkoopportaal kunt u de vragenlijst in de uitvraagmodule invullen en krijgt u inzicht in het tariefpercentage en de vergoedingen.

  Voor meer informatie kunt u de vergoedingspercentages 2019 raadplegen.
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord