Uw gekozen zorgsoort:

Overeenkomsten

Het betaalbaar houden van goede zorg is onze maatschappelijk rol. Onze missie is niet voor niks 'Samen werken aan een gezonder Nederland. Elke dag weer'. Om dit te bewerkstelligen sluiten wij overeenkomsten af met zorgaanbieders. Zo zorgen we er samen voor dat patiënten de zorg krijgen die zij verdienen!

Welke zorgaanbieders contracteren wij?

Wij kopen geestelijke gezondheidszorg in voor onze verzekerden van VGZ, VGZ voor de Zorg, IZA, UMC en UnivéHierbij maken we onderscheid tussen:

 • Vrijgevestigde zorgaanbieders in de Generalistische Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ
 • Groepspraktijken in de Generalistische Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ
 • Instellingen in de Generalistische Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ
 • Langdurige GGZ

Het betaalbaar houden van de zorg is onze maatschappelijke rol. Onze missie is niet voor niets 'Samen werken aan een gezonder Nederland. Elke dag weer!' Om dit te bewerkstelligen sluiten wij overeenkomsten af met zorgaanbieders die voldoen aan kwalitatieve voorwaarden. Zo moeten zorgaanbieders bijvoorbeeld minimaal beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, vermeld in het Register van Zorginstituut Nederland.

Overeenkomst (digitaal) aanvragen

Voor alle zorgaanbieders waarmee wij een overeenkomst afsluiten, gelden de Algemene Voorwaarden Zorginkoop VGZ

 

Heeft u nog geen overeenkomst met ons?

U kunt een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst voor het komende contractjaar. Wij sluiten geen overeenkomst af met terugwerkende kracht of gedurende het lopende contractjaar. Hieronder vindt u stapsgewijs meer informatie over hoe u een overeenkomst bij ons kunt aanvragen:

 • Voorbereiding
  • Zorg ervoor dat u een juiste registratie van uw praktijk/instelling regelt in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (w.o. vertegenwoordigingsbevoegde persoon)
  • Zorg ervoor dat u een AGB-code heeft voor alle zorgverleners van uw praktijk/instelling én voor de praktijk/instelling zelf. U kunt een AGB-code aanvragen via Vektis
  • Zorg ervoor dat uw praktijk/instelling volledig en juist geregistreerd staat in het AGB-register van Vektis
  • Zorg voor een kwaliteitsregistratie in het Kwaliteitsregister van alle aan de praktijk/instelling verbonden zorgverleners
  • Zorg voor een geldig en juist Vecozo-certificaat
 • De aanvraag

  Bent u een vrijgevestigde zorgaanbieder?

  • Download dan het aanmeldformulier nieuwe contracten
  • U vult dit formulier volledig in en stuurt dit vóór 1 november 2018 per e-mail naar digitalecontracteringggz@vgz.nl
  • Wij nemen het aanmeldformulier in behandeling en informeren u in december of u in aanmerking komt voor een overeenkomst 2019
  • Indien u in aanmerking komt voor een overeenkomst, ontvangt u een e-mail van Vecozo met daarin de melding dat er voor u een vragenlijst klaarstaat. De vragenlijst vindt u op het Zorginkoopportaal van Vecozo, onder “Overzicht”. Afhankelijk van de praktijksituatie moet u een aantal documenten uploaden, zoals bijvoorbeeld een uittreksel van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of een huurovereenkomst als de praktijkruimte wordt gehuurd. Houdt u daarom deze gegevens bij de hand
  • U bevestigt de ingevulde vragenlijst in Vecozo

  Bent u een vrijgevestigde zorgaanbieder waarbij de praktijkeigenaar gelijktijdig regiebehandelaar is?
  Dan bieden wij u een 'GBGGZ/SGGZ Individuele overeenkomst' aan. 

   

  Bent u een vrijgevestigde zorgaanbieder waarbij de praktijkeigenaar gezamenlijk met andere regiebehandelaren zorg verlenen?
  Dan bieden wij u een 'GBGGZ/SGGZ Groepsovereenkomst' aan.

  Let op: na 1 november 2018 worden nieuwe aanmeldingen niet meer in behandeling genomen en komt u niet in aanmerking voor een overeenkomst in 2019. 

   

  Wilt u als instelling in aanmerking komen voor een overeenkomst?

  • Stuur dan vóór 1 november 2018 een e-mail naar zorginkoopcuratieveggz@vgz.nl. In deze e-mail geeft u aan dat u graag in aanmerking komt voor een overeenkomst in 2019. Vermeld in deze e-mail minimaal de AGB-code van de instelling en voeg een kopie van registratie in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (w.o. vertegenwoordigingsbevoegde persoon) als bijlage toe
  • Wij nemen uw aanmelding in behandeling en informeren u in december of u in aanmerking komt voor een overeenkomst 2019
  • Indien u in aanmerking komt voor een overeenkomst, ontvangt u een e-mail van Vecozo met daarin de melding dat er voor u een vragenlijst klaarstaat. De vragenlijst vindt u op het Zorginkoopportaal van Vecozo, onder “Overzicht”. Afhankelijk van de praktijksituatie moet u een aantal documenten uploaden, zoals bijvoorbeeld een uittreksel van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of een huurovereenkomst als de praktijkruimte wordt gehuurd. Houdt u daarom deze gegevens bij de hand
  • U bevestigt de ingevulde vragenlijst in Vecozo

  Let op: wij kunnen uw aanvraag pas in behandeling nemen als u alle benodigde voorbereidingen heeft getroffen (zie boven 'Voorbereiding'). Indien u bijvoorbeeld niet over een geldig Vecozo-certificaat beschikt, kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen. Na 1 november 2018 worden nieuwe aanmeldingen niet meer in behandeling genomen en komt u niet in aanmerking voor een overeenkomst in 2019. 

 • Beoordeling

  Als u de vragenlijst hebt bevestigd, ontvangen wij de gegevens. Wij beoordelen of uw aanvraag voldoet aan ons inkoopbeleid. Wij stellen u hiervan schriftelijk op de hoogte, en streven ernaar om dat binnen 10 werkdagen te doen. 

 • Overeenkomst accepteren
  Als wij uw aanvraag goedkeuren, bieden wij u de overeenkomst aan (via Vecozo). Bent u akkoord met de inhoud van de overeenkomst en voldoet u aan de gestelde voorwaarden? Dan kunt u de overeenkomst accepteren.

Heeft u al een overeenkomst met ons? 

Wij bieden iedere reeds gecontracteerde zorgaanbieder een nieuwe overeenkomst (voor het komende jaar) aan via het zorginkoopportaal van Vecozo. U ontvangt hiervoor automatisch bericht van Vecozo. Nadat u bent ingelogd in het zorginkoopportaal kunt u de vragenlijst in de uitvraagmodule invullen. In het inkoopbeleid 2019 vindt u informatie over welke zorg wij inkopen, aan welke voorwaarden u moet voldoen en hoe we samen met u werken aan zinnige zorg.

Contracteringsproces

Tijdens het inkoopproces trekken we samen met u op om het beste resultaat te halen. Daarom geven wij u graag inzicht in het contracteringsproces en de planning van zorginkoop. Wel zo transparant!

Zorg stand van wetenschap en praktijk

De zorg die wij contracteren moet voldoen aan de eisen die de wet- en regelgeving aan de uitoefening stelt. Zorg die niet conform de stand van de wetenschap en praktijk is, vergoeden wij niet en mag niet bij ons worden gedeclareerd. Het gaat daarbij om zorg waarvoor (nog) onvoldoende wetenschappelijk bewijs is dat deze effectief en veilig is. De wijze waarop Zorginstituut Nederland (ZiNL) dit beoordeelt, is te vinden in het ZiNL-rapport ‘Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk’ op de website van ZiNL. U kunt hier ook een actueel overzicht van de standpunten en adviezen van ZiNL vinden.

Wilt u weten welke zorg/therapieën voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk en welke niet? Bekijk onze actuele lijst van zorg/therapieën in de GGZ.

Wijzigingen bestaande overeenkomsten

Heeft u al een overeenkomst met ons en wilt u en wijziging doorgeven? Bekijk de meest voorkomende wijzigingen en/of verzoeken:

 • Wijzigen IBAN-nummer

  Voor het wijzigingen van uw IBAN-nummer vult u eenvoudig en snel het formulier 'Wijzigen IBAN-nummer' in. 

 • Verhogingsaanvraag zorgkostenplafond

  Komt uw zorgkostenplafond in zicht? Dan bieden wij u de mogelijkheid om een verhogingsaanvraag bij ons in te dienen. Ieder jaar kunt u tussen 1 april en 1 augustus een verhoging van uw zorgkostenplafond bij ons aanvragen voor het lopende jaar (let op: dus geen verhogingsaanvragen voor eerdere jaren). Zodra de periode voor het indienen voor verhogingsaanvragen nadert, publiceren wij een digitaal aanvraagformulier. 

 • Wijzigingen AGB-registratie

  Veel wijzigingen kunt u eenvoudig doorgeven via Vecozo. Wij nemen deze gegevens automatisch over uit het AGB-register. Meer informatie over het doorgeven van een wijziging in uw AGB-registratie vindt u op agbcode.nl (Vektis).

Veelgestelde vragen en antwoorden

Heeft u een specifieke vraag over uw overeenkomst of het aanvragen van een overeenkomst? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen en antwoorden. 

 • Ik ben in het bezit van een overeenkomst met VGZ. Wat moet ik doen om voor het volgende jaar ook met VGZ een overeenkomst af te sluiten?

  Wij bieden iedere reeds gecontracteerde zorgaanbieder een nieuwe overeenkomst (voor het komende jaar) aan via het zorginkoopportaal van Vecozo. U ontvangt hiervoor automatisch bericht van Vecozo. Nadat u bent ingelogd in het zorginkoopportaal kunt u de vragenlijst in de uitvraagmodule invullen. In het inkoopbeleid 2019 vindt u informatie over welke zorg wij inkopen, aan welke voorwaarden u moet voldoen en hoe we samen met u werken aan zinnige zorg.

 • Ik heb een individuele overeenkomst met VGZ en neem een tweede behandelaar bij mijn praktijk in loondienst. Heeft dit gevolgen voor mijn overeenkomst?
  Ja, indien u een individuele overeenkomst met ons heeft, dient u uw overeenkomst te wijzigen naar een Groepsovereenkomst. Voor het doorgeven van de wijziging (het aanvragen van een Groepsovereenkomst), stuurt u een e-mail naar contractmanagement.info@vgz.nl.

  Let op: er kan sprake zijn van zowel een regiebehandelaar als een medebehandelaar. In beide gevallen, dient u dit door te geven aan Vektis.
 • Ik heb een individuele overeenkomst met VGZ en een tweede behandelaar wordt mede-eigenaar in de praktijk. Heeft dit gevolgen voor mijn overeenkomst?
  Ja, indien u een individuele overeenkomst met ons heeft, dient u uw overeenkomst te wijzigen naar een Groepsovereenkomst. Voor het doorgeven van de wijziging (het aanvragen van een Groepsovereenkomst), stuurt u een e-mail naar contractmanagement.info@vgz.nl.

  Let op: er kan sprake zijn van zowel een regiebehandelaar als een medebehandelaar. In beide gevallen, dient u dit door te geven aan Vektis.
 • Ik heb geen overeenkomst met VGZ, hoe kan ik als vrijgevestigde zorgaanbieder een overeenkomst aanvragen?

  Wilt u als vrijgevestigde zorgaanbieder voor 2019 in aanmerking komen voor een overeenkomst? Download dan het aanmeldformulier contract 2019. Stuur het volledig ingevulde formulier voor 1 november 2018 naar digitalecontracteringggz@vgz.nl. In december beoordelen we uw aanmelding en informeren we of u in aanmerking komt voor een overeenkomst 2019. In het inkoopbeleid 2019 vindt u informatie over welke zorg wij inkopen en aan welke voorwaarden u moet voldoen.

  Let op: het aanmeldformulier is alleen bedoeld voor vrijgevestigde aanbieders die in aanmerking willen komen voor een Individuele overeenkomst GGZ of Groepsovereenkomst GGZ. Na 1 november 2018 worden nieuwe aanmeldingen niet meer in behandeling genomen en komt u niet in aanmerking voor een overeenkomst 2019. VGZ sluit geen overeenkomsten af gedurende het jaar.


 • Ik ben een vrijgevestigde zorgaanbieder, voor welke overeenkomsten kom ik in aanmerking?

  Er zijn een drietal soorten overeenkomsten:

  • Individuele overeenkomsten GGZ: van toepassing wanneer de regiebehandelaar alleen werkt en gelijktijdig tekeningsbevoegd is
  • Groepsovereenkomst GGZ: voor zorgaanbieders die met meer dan één FTE regiebehandelaar werkzaam zijn in een praktijk
  • Instellingsovereenkomst GGZ: voor zorgaanbieders die meer dan één regie-/medebehandelaar in loondienst heeft en tegelijkertijd in het bezig is van een WTZi toelating

 • In het zorginkoopportaal van Vecozo (in de vragenlijst) wordt aangegeven dat ik een Groepsovereenkomst GGZ moet afsluiten in plaats van een Individuele overeenkomst GGZ. Hoe komt dit?
  In de vragenlijst heeft u aangegeven dat u met meer dan 1 FTE regiebehandelaar werkzaam bent. Is dit onjuist en wilt u in aanmerking komen voor een Groepsovereenkomst? Stuur dan een e-mail naar contractmanagement.info@vgz.nl.
 • Welke vergoedingen hanteert VGZ in 2019 binnen de GBGGZ en SGGZ voor vrijgevestigde zorgaanbieders?
  Voor vrijgevestigde zorgaanbieders hanteren we de NZa-tarieven als uitgangspunt. De hoogte van de vergoedingen en het tariefpercentage zijn gebaseerd op de mate waarin u voldoet aan de criteria uit het inkoopbeleid 2019. In het zorginkoopportaal kunt u de vragenlijst in de uitvraagmodule invullen en krijgt u inzicht in het tariefpercentage en de vergoedingen.

  Voor meer informatie kunt u de vergoedingspercentages 2019 raadplegen.