Cookie melding
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Ja, ik ga akkoord
Nee, ik ga niet akkoord

Overeenkomsten

Het betaalbaar houden van goede zorg is onze maatschappelijk rol. Onze missie is niet voor niks 'Samen werken aan een gezonder Nederland. Elke dag weer'. Om dit te bewerkstelligen sluiten wij overeenkomsten af met zorgaanbieders. Zo zorgen we er samen voor dat patiënten de zorg krijgen die zij verdienen!

Welke zorgaanbieders contracteren wij?

Wij kopen geestelijke gezondheidszorg in voor onze verzekerden van VGZ, VGZ voor de Zorg, IZA, UMC en UnivéHierbij maken we onderscheid tussen:

 • Vrijgevestigde zorgaanbieders die we contracteren in Setting 1
 • Instellingen die we contracteren in één of meerdere settings van Setting 2 t/m 8
 • Langdurige GGZ (LGGZ)

Het betaalbaar houden van de zorg is onze maatschappelijke rol. Onze missie is niet voor niets 'Samen werken aan een gezonder Nederland. Elke dag weer!' Om dit te bewerkstelligen sluiten wij overeenkomsten af met zorgaanbieders die voldoen aan kwalitatieve voorwaarden. Zo moeten zorgaanbieders bijvoorbeeld minimaal beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, vermeld in het Register van Zorginstituut Nederland.

Zorg stand van wetenschap en praktijk

De zorg die wij contracteren moet voldoen aan de eisen die de wet- en regelgeving aan de uitoefening stelt. Zorg die niet conform de stand van de wetenschap en praktijk is, vergoeden wij niet en mag niet bij ons worden gedeclareerd. Het gaat daarbij om zorg waarvoor (nog) onvoldoende wetenschappelijk bewijs is dat deze effectief en veilig is. De wijze waarop Zorginstituut Nederland (ZiNL) dit beoordeelt, is te vinden in het ZiNL-rapport ‘Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk’ op de website van ZiNL. U kunt hier ook een actueel overzicht van de standpunten en adviezen van ZiNL vinden.

Wilt u weten welke zorg/therapieën voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk en welke niet?

Wij volgen de circulaires van Zorgverzekeraars Nederland en u kunt de meest recente circulaire GGZ therapieën vinden via de website van ZN.

Zorgprestatiemodel

In 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit is een nieuwe bekostigingssystematiek voor de geestelijke gezondheidszorg met eenvoudige regels, duidelijke nota’s en eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg. Wilt u meer weten over het zorgprestatiemodel? Bekijk dan de veelgestelde vragen en antwoorden.

Wijzigingen bestaande overeenkomsten

Heeft u al een overeenkomst met ons en wilt u een wijziging doorgeven? Bekijk de meest voorkomende wijzigingen en/of verzoeken:

 • Wijzigen IBAN-nummer

  Voor het wijzigingen van uw IBAN-nummer vult u eenvoudig en snel het formulier 'Wijzigen IBAN-nummer' in. 

 • Verzoek tot aanpassing zorgkostenplafond

  Digitaal gecontracteerde zorgaanbieders

  Komt uw zorgkostenplafond in zicht? Dan bieden wij u de mogelijkheid om een verzoek tot aanpassing van het zorgkostenplafond bij ons in te dienen. Ieder jaar kunt u tussen 1 april en 1 augustus een verzoek tot aanpassing van uw zorgkostenplafond bij ons aanvragen voor het lopende jaar (let op: dus geen aanvragen voor eerdere jaren). Lees meer over het zorgkostenplafond

  Handmatig gecontracteerde zorgaanbieders

  Komt uw zorgkostenplafond in zicht? Dan verzoeken wij u ons te informeren bij het bereiken van 70% van het zorgkostenplafond zodat wij, indien nodig, gezamenlijk een oplossing kunnen zoeken voor onze verzekerden. Een van de mogelijke oplossingen is een verhogingsaanvraag van uw zorgkostenplafond waarop wij binnen een maand na aanvraag uitsluitsel over zullen geven. Neem voor meer informatie contact op met uw zorginkoper.

 • Wijzigen overeenkomst: aantal werkzame regiebehandelaren

  Het is per 01-01-2022 niet meer noodzakelijk om aan ons door te geven dat er een medebehandelaar of regiebehandelaar in dienst komt in uw organisatie. Uw contract staat namelijk geregistreerd op de praktijk/organisatie en niet meer op individuele zorgverleners. Let op dat u er wel zorg voor draagt dat de regiebehandelaren en eventuele medebehandelaren juist geregistreerd staan onder uw organisatie AGB in Vektis
 • Wijzigingen AGB-registratie

  Heeft u een overeenkomst met ons en heeft u bij Vektis een nieuwe AGB-code aangevraagd? Bijvoorbeeld omdat uw praktijk/instelling van rechtsvorm is veranderd of in verband met een contractovername. Dan vragen wij u vriendelijk om formulier 'Wijziging AGB-code doorgeven' in te vullen. U ontvangt dan (binnen 10 werkdagen) automatisch een melding in VECOZO dat er voor u een nieuwe overeenkomst klaarstaat, inclusief vermelding van de nieuwe AGB-code.

 • Stoppen als gecontracteerde zorgaanbieder, praktijk of instelling

  Stopt u als gecontracteerde zorgaanbieder met het verlenen van zorg of stopt de praktijk/instelling waar u werkzaam bent? Allereerst willen we u danken voor de goede samenwerking, voor uw inzet en zorgverlening aan onze verzekerden.

  Om één en ander juist en volledig te kunnen verwerken, vragen wij u om bij Vektis door te geven dat u en/of de praktijk/instelling stopt. Op basis van de door Vektis aangeleverde informatie passen wij onze administratie aan. U hoeft dit dus niet apart aan ons door te geven.

  Heeft u hierover toch nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen. Wij helpen u graag!

Veelgestelde vragen en antwoorden

Heeft u een specifieke vraag over uw overeenkomst of het aanvragen van een overeenkomst? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen en antwoorden. 

 • Ik ben in het bezit van een overeenkomst met VGZ. Wat moet ik doen om voor het volgende jaar ook met VGZ een overeenkomst af te sluiten?

  Wij bieden iedere reeds gecontracteerde zorgaanbieder een nieuwe overeenkomst (voor het komende jaar) aan via het zorginkoopportaal van VECOZO. U ontvangt hiervoor automatisch bericht van VECOZO. Nadat u bent ingelogd in het zorginkoopportaal kunt u de vragenlijst in de uitvraagmodule invullen.

 • Ik ben een vrijgevestigde zorgaanbieder en neem een nieuwe behandelaar bij mijn praktijk in loondienst. Heeft dit gevolgen voor mijn overeenkomst?

  Het is per 1 januari 2022 niet meer noodzakelijk om aan ons door te geven dat er een medebehandelaar of regiebehandelaar in dienst komt in uw organisatie. Uw contract staat namelijk geregistreerd op de praktijk/organisatie en niet meer op individuele zorgverleners.

 • Ik wil graag een overeenkomst met Coöperatie VGZ. Voor welke overeenkomsten kom ik in aanmerking?

  Er zijn voor zorgaanbieders met een omzet < €3 miljoen twee soorten overeenkomsten:

  • een overeenkomst voor vrijgevestigde zorgaanbieders voor Setting 1 
  • een overeenkomst voor instellingen die wij contracteren in één of meerdere settings van Setting 2 tot en met 8

  In ons inkoopbeleid staat wanneer de aanvraagperiode voor een overeenkomst is. In die periode kunt u de aanvraag indienen en wij beoordelen vervolgens of u in aanmerking komt voor een overeenkomst. De overeenkomst gaat het eerstvolgende kalenderjaar in. 

 • Ik wil graag een overeenkomst met Coöperatie VGZ. Voor welke overeenkomsten kom ik in aanmerking?

  Er zijn voor zorgaanbieders met een omzet < €3 miljoen twee soorten overeenkomsten:

  • een overeenkomst voor vrijgevestigde zorgaanbieders voor Setting 1 
  • een overeenkomst voor instellingen die wij contracteren in één of meerdere settings van Setting 2 tot en met 8

  In ons inkoopbeleid staat wanneer de aanvraagperiode voor een overeenkomst is. In die periode kunt u de aanvraag indienen en wij beoordelen vervolgens of u in aanmerking komt voor een overeenkomst. De overeenkomst gaat het eerstvolgende kalenderjaar in. 

 • Hoe ziet VGZ de inzet van een medebehandelaar in vrijgevestigde setting?

  Rondom de inzet van de medebehandelaar in vrijgevestigde setting, volgen wij het Model Kwaliteitsstatuut. Volgens het Model Kwaliteitsstatuut dient de behandeling in principe door de regiebehandelaar uitgevoerd te worden. Wanneer inhoudelijk nodig, kan er een medebehandelaar ingezet worden. Dit dient vastgelegd te worden in het cliëntendossier. Voor meer informatie kunt u het Model Kwaliteitsstatuut raadplegen.
 • Vallen onder de settings, naast de reguliere consulten, ook de groepsconsulten, verblijfsdagen, toeslagen en overige prestaties?

  Ja, groepsconsulten, verblijfsdagen, toeslagen en overige prestaties vallen (net als reguliere consulten) onder alle settings.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op, we helpen u graag verder!

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam