Overeenkomsten

Het betaalbaar houden van goede zorg is onze maatschappelijk rol. Onze missie is niet voor niks 'Samen werken aan een gezonder Nederland. Elke dag weer'. Om dit te bewerkstelligen sluiten wij overeenkomsten af met zorgaanbieders. Zo zorgen we er samen voor dat patiënten de zorg krijgen die zij verdienen!

Welke zorgaanbieders contracteren wij?

Wij kopen geestelijke gezondheidszorg in voor onze verzekerden van VGZ, VGZ voor de Zorg, IZA, UMC en UnivéHierbij maken we onderscheid tussen:

 • Vrijgevestigde zorgaanbieders in de Generalistische Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ
 • Groepspraktijken in de Generalistische Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ
 • Instellingen in de Generalistische Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ
 • Langdurige GGZ

Het betaalbaar houden van de zorg is onze maatschappelijke rol. Onze missie is niet voor niets 'Samen werken aan een gezonder Nederland. Elke dag weer!' Om dit te bewerkstelligen sluiten wij overeenkomsten af met zorgaanbieders die voldoen aan kwalitatieve voorwaarden. Zo moeten zorgaanbieders bijvoorbeeld minimaal beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, vermeld in het Register van Zorginstituut Nederland.

Overeenkomst (digitaal) aanvragen

Zoals in het inkoopbeleid 2022 staat vermeld, kunt u vanaf 1 juni tot en met 1 oktober 2021 een overeenkomst voor 2022 aanvragen.

Zorg stand van wetenschap en praktijk

De zorg die wij contracteren moet voldoen aan de eisen die de wet- en regelgeving aan de uitoefening stelt. Zorg die niet conform de stand van de wetenschap en praktijk is, vergoeden wij niet en mag niet bij ons worden gedeclareerd. Het gaat daarbij om zorg waarvoor (nog) onvoldoende wetenschappelijk bewijs is dat deze effectief en veilig is. De wijze waarop Zorginstituut Nederland (ZiNL) dit beoordeelt, is te vinden in het ZiNL-rapport ‘Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk’ op de website van ZiNL. U kunt hier ook een actueel overzicht van de standpunten en adviezen van ZiNL vinden.

Wilt u weten welke zorg/therapieën voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk en welke niet?

Wij volgen de circulaires van Zorgverzekeraars Nederland en u kunt de meest recente circulaire GGZ therapieën vinden via de website van ZN.

Zorgprestatiemodel

In 2022 wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit is een nieuwe bekostigingssystematiek voor de geestelijke gezondheidszorg met eenvoudige regels, duidelijke nota’s en eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg. Om de benodigde voorbereidingen te treffen en uitleg te geven, hebben we voor u veelgestelde vragen en antwoorden onder elkaar gezet.

Wijzigingen bestaande overeenkomsten

Heeft u al een overeenkomst met ons en wilt u een wijziging doorgeven? Bekijk de meest voorkomende wijzigingen en/of verzoeken:

 • Wijzigen IBAN-nummer

  Voor het wijzigingen van uw IBAN-nummer vult u eenvoudig en snel het formulier 'Wijzigen IBAN-nummer' in. 

 • Verzoek tot aanpassing zorgkostenplafond

  Digitaal gecontracteerde zorgaanbieders

  Komt uw zorgkostenplafond in zicht? Dan bieden wij u de mogelijkheid om een verzoek tot aanpassing van het zorgkostenplafond bij ons in te dienen. Ieder jaar kunt u tussen 1 april en 1 augustus een verzoek tot aanpassing van uw zorgkostenplafond bij ons aanvragen voor het lopende jaar (let op: dus geen aanvragen voor eerdere jaren). Lees meer over het zorgkostenplafond

  Handmatig gecontracteerde zorgaanbieders

  Komt uw zorgkostenplafond in zicht? Dan verzoeken wij u ons te informeren bij het bereiken van 70% van het zorgkostenplafond zodat wij, indien nodig, gezamenlijk een oplossing kunnen zoeken voor onze verzekerden. Een van de mogelijke oplossingen is een verhogingsaanvraag van uw zorgkostenplafond waarop wij binnen een maand na aanvraag uitsluitsel over zullen geven. Neem voor meer informatie contact op met uw zorginkoper.

 • Wijzigen overeenkomst: aantal werkzame regiebehandelaren

  Voor het doorgeven van deze wijziging vult u eenvoudig en snel het formulier 'Wijzigen overeenkomst: aantal werkzame regiebehandelaren' in. 

 • Wijzigingen AGB-registratie

  Heeft u een overeenkomst met ons en heeft u bij Vektis een nieuwe AGB-code aangevraagd? Bijvoorbeeld omdat uw praktijk/instelling van rechtsvorm is veranderd of in verband met een contractovername. Dan vragen wij u vriendelijk om formulier 'Wijziging AGB-code doorgeven' in te vullen. U ontvangt dan (binnen 10 werkdagen) automatisch een melding in VECOZO dat er voor u een nieuwe overeenkomst klaarstaat, inclusief vermelding van de nieuwe AGB-code.

 • Stoppen als gecontracteerde zorgaanbieder, praktijk of instelling

  Stopt u als gecontracteerde zorgaanbieder met het verlenen van zorg of stopt de praktijk/instelling waar u werkzaam bent? Allereerst willen we u danken voor de goede samenwerking, voor uw inzet en zorgverlening aan onze verzekerden.

  Om één en ander juist en volledig te kunnen verwerken, vragen wij u om bij Vektis door te geven dat u en/of de praktijk/instelling stopt. Op basis van de door Vektis aangeleverde informatie passen wij onze administratie aan. U hoeft dit dus niet apart aan ons door te geven.

  Heeft u hierover toch nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen. Wij helpen u graag!

Veelgestelde vragen en antwoorden

Heeft u een specifieke vraag over uw overeenkomst of het aanvragen van een overeenkomst? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen en antwoorden. 

 • Ik ben in het bezit van een overeenkomst met VGZ. Wat moet ik doen om voor het volgende jaar ook met VGZ een overeenkomst af te sluiten?

  Wij bieden iedere reeds gecontracteerde zorgaanbieder een nieuwe overeenkomst (voor het komende jaar) aan via het zorginkoopportaal van VECOZO. U ontvangt hiervoor automatisch bericht van VECOZO. Nadat u bent ingelogd in het zorginkoopportaal kunt u de vragenlijst in de uitvraagmodule invullen. De vragenlijst wordt per 1 september 2021 opengesteld.

 • Ik heb een individuele overeenkomst met VGZ en neem een tweede regiebehandelaar bij mijn praktijk in loondienst. Heeft dit gevolgen voor mijn overeenkomst?

  Ja, indien u een individuele overeenkomst met ons heeft, dient u uw overeenkomst te wijzigen naar een Groepsovereenkomst. Voor het doorgeven van de wijziging (het aanvragen van een groepsovereenkomst) vult u eenvoudig en snel het formulier 'Wijzigen overeenkomst: aantal werkzame regiebehandelaren' in.

  Let op: er kan sprake zijn van zowel een regiebehandelaar als een medebehandelaar. In beide gevallen, dient u dit door te geven aan Vektis.

 • Ik wil graag een overeenkomst met Coöperatie VGZ. Voor welke overeenkomsten kom ik in aanmerking?

  Er zijn een drietal soorten overeenkomsten:

  • Individuele overeenkomsten GGZ: van toepassing wanneer de regiebehandelaar alleen werkt en gelijktijdig tekeningsbevoegd is
  • Groepsovereenkomst GGZ: voor zorgaanbieders die met meer dan één regiebehandelaar werkzaam zijn in een praktijk
  • Instellingsovereenkomst GGZ: voor zorgaanbieders die in het bezit zijn van een WTZi toelating met minimaal twee behandelaren in loondienst, waarvan uiteraard minstens één regiebehandelaar

 • In het zorginkoopportaal van VECOZO (in de vragenlijst) wordt aangegeven dat ik een Groepsovereenkomst GGZ moet afsluiten in plaats van een Individuele overeenkomst GGZ. Hoe komt dit?

  In de vragenlijst heeft u aangegeven dat u met meer dan 1 regiebehandelaar werkzaam bent. Is dit juist? Dan dient u uw individuele overeenkomst te wijzigen naar een Groepsovereenkomst. Voor het doorgeven van het aantal werkzame regiebehandelaren (aantal FTE's) vult u eenvoudig en snel het formulier 'Wijzigen overeenkomst: aantal werkzame regiebehandelaren' in. 

 • Welke vergoedingen hanteert VGZ binnen de GBGGZ en SGGZ voor vrijgevestigde zorgaanbieders?

  Voor vrijgevestigde zorgaanbieders hanteren we de NZa-tarieven als uitgangspunt. De hoogte van de vergoedingen en het tariefpercentage zijn gebaseerd op de mate waarin u voldoet aan de criteria uit het inkoopbeleid. In het zorginkoopportaal kunt u de vragenlijst in de uitvraagmodule invullen en krijgt u inzicht in het tariefpercentage en de vergoedingen.

  Voor meer informatie downloadt u de:

 • Hoe ziet VGZ de inzet van een medebehandelaar in vrijgevestigde setting?

  Rondom de inzet van de medebehandelaar in vrijgevestigde setting, volgen wij het Model Kwaliteitsstatuut. Volgens het Model Kwaliteitsstatuut dient de behandeling in principe door de regiebehandelaar uitgevoerd te worden. Wanneer inhoudelijk nodig, kan er een medebehandelaar ingezet worden. Dit dient vastgelegd te worden in het cliëntendossier. Voor meer informatie kunt u het Model Kwaliteitsstatuut raadplegen.
 • Wat betekent de overname van de verzekerden van de CAK Groep door Coöperatie VGZ voor uw zorgkostenplafond in 2021?

  Op dit moment wordt het zorgkostenplafond niet aangepast. Het is immers nog niet duidelijk hoeveel verzekerden per 2021 daadwerkelijk bij ons verzekerd zullen zijn. De (totale) verzekerdenmutatie wordt pas in de loop van 2021 duidelijk. Het is daarom nu te voorbarig het zorgkostenplafond aan te passen op basis van deze overname.

  Wij verzoeken zorgaanbieders die vermoeden niet uit te komen met het zorgkostenplafond voor 2021, volgend jaar vanaf 1 april kennis te nemen van de mogelijkheden die we op dit punt bieden. De relevante informatie publiceren wij op de webpagina over het zorgkostenplafond. Op dat moment is ook duidelijk wat de precieze verzekerdenmutatie zal zijn. Dit nemen wij mee in de beoordeling van de ingediende verhogingsaanvraag.

  Meer informatie

  Per 1 januari 2021 nemen wij de zorgportefeuille over van de CAK groep. Lees hierover meer in het nieuwsbericht 'Coöperatie VGZ neemt zorgportefeuille Promovendum, National Academic en Besured over'.

 • De afspraken die ik heb gemaakt met Caresq in 2020 verschillen van de afspraken die ik met Coöperatie VGZ gemaakt heb voor 2021. Hoe wordt hiermee omgegaan?

  De afspraken die we met u rondom het tarief en zorgkostenplafond hebben gemaakt, worden niet aangepast. Wanneer een collectiviteit of een label wordt overgenomen door een andere verzekeraar, gaan de inkoopvoorwaarden van de nieuwe contracterende verzekeraar gelden. In dit geval met ingang van 1 januari 2021. In sommige gevallen kan het zijn dat dit een verschil oplevert, maar dit leidt niet tot aanpassing van de afspraken die u met ons (Coöperatie VGZ) heeft gemaakt.

  Meer informatie

  Per 1 januari 2021 nemen wij de zorgportefeuille over van de CAK groep. Lees hierover meer in het nieuwsbericht 'Coöperatie VGZ neemt zorgportefeuille Promovendum, National Academic en Besured over'.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op, we helpen u graag verder!

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam