De beoordeling van uw aanvragen

Uw machtigingsaanvraag wordt handmatig beoordeeld door onze medewerkers.  Minimaal één van deze medewerkers is medisch adviseur. Binnen 10 werkdagen ontvangt u bericht over de beoordeling.

 Het beoordelingsproces

Het is belangrijk dat u de juiste gegevens aanlevert. Zo kunnen wij de aanvraag goed beoordelen. Een overzicht van deze gegevens kunt u terugvinden op de webpagina 'Welke gegevens levert u aan?'. Daarnaast is het belangrijk dat u niet meer gegevens aanlevert dan nodig. Zo voldoen we aan het beginsel van proportionaliteit. 

Soms vragen wij aanvullende informatie op

Blijkt de standaard informatie te weinig voor een goede beoordeling? Dan vragen wij extra informatie bij u op. Hiermee zorgen we ervoor dat we niet vooraf al te veel informatie opvragen. We evalueren onze vragenlijsten jaarlijks of naar aanleiding van signalen/klachten. Zo voorkomen we dat we vaak achteraf nog om aanvullende informatie moeten vragen. 

Aanvullende informatie kunt u aanleveren bij de oorspronkelijke aanvraag in VECOZO, of via ons ons eigen webformulier

 Dit kunt u van ons verwachten

Binnen 10 werkdagen reactie

U ontvangt binnen 10 werkdagen een reactie van ons. Dit kan een (gedeeltelijke) goedkeuring of een afwijzing zijn. Maar dus ook een verzoek voor het aanleveren van aanvullende informatie. Wanneer u aanvullende informatie aanlevert, wordt uw aanvraag opnieuw in behandeling genomen. Houdt hierbij rekening met 10 aanvullende werkdagen voor de afhandeling van de aanvraag.

 

De beoordeling ontvangt u via VECOZO of per post

  • Heeft u de aanvraag via VECOZO ingediend? Dan ontvangt u de definitieve beoordeling ook via VECOZO. 
  • Heeft u de aanvraag via onze website ingediend? Dan ontvangt u de definitieve beoordeling per post.

 Zo declareert u gemachtigde zorg

Is uw aanvraag (gedeeltelijk) goedgekeurd? Dan kunt u starten met de behandeling. Op de website van het Zorgprestatiemodel en op onze webpagina 'Declareren' vindt u meer informatie over het declareren van de behandeling. 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam