Aanvragen overeenkomst 2023

De aanvraagtermijn voor een overeenkomst voor 2023 is helaas al gesloten. Aanvragen voor een nieuwe overeenkomst konden worden ingediend tussen 1 mei en 1 augustus 2022, zoals vermeld in ons inkoopbeleid 2023. 

In ons inkoopbeleid 2024, dat in april 2023 wordt gepubliceerd, kunt u lezen wanneer u een overeenkomst voor 2024 kunt aanvragen.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam