Aanvragen overeenkomst 2020

Heeft u nog geen overeenkomst met ons en wilt u in aanmerking komen voor een overeenkomst in 2020? Vul dan onderstaand formulier in. Zodra wij het volledig ingevulde formulier hebben ontvangen, beoordelen wij uw aanvraag. Indien u aan alle criteria voldoet, zetten wij voor u een vragenlijst klaar in VECOZO. 

Aanvraagtermijn voor overeenkomsten 2020 gesloten

Aanvragen voor een overeenkomst in 2020 konden tussen 1 juni en 1 oktober bij ons ingediend worden (zie ook 'Contracteringsproces 2020'). U kunt op dit moment dus geen aanvraag meer indienen.

 

Heeft u al een overeenkomst voor 2020 aangevraagd?
Dan laten wij u uiterlijk 30 november 2019 weten of wij uw aanvraag omzetten in een overeenkomst. Wij zullen dit per e-mail aan u kenbaar maken en toelichten. Indien aan de orde, leggen wij in dezelfde e-mail uit wat de vervolgstappen zijn om de aanvraag voor een overeenkomst in 2020 definitief af te ronden.

Soorten overeenkomsten

Wij bieden drie soorten overeenkomsten aan, te weten:

 • Individuele overeenkomst
  U kiest voor een individuele overeenkomst wanneer u een contract op naam van een zorgaanbieder wilt afsluiten. Deze zorgaanbieder is de enige persoon die mag declareren op deze overeenkomst.
 • Groepsovereenkomst
  U kiest voor een groepsovereenkomst wanneer er meerdere zorgaanbieders onder de overeenkomst dienen te werken en declareren. De praktijk is geen instelling en kent geen WTZi toelating.
 • Instellingsovereenkomst
  U kiest voor een instellingsovereenkomst wanneer er sprake is van een instelling met een WTZi toelating.

Wanneer kunt u een overeenkomst aanvragen?

Om ervoor te zorgen dat het beschikbare zorgaanbod in de geestelijke gezondheidszorg gewaarborgd blijft en financiële middelen zo effectief mogelijk worden ingezet, richten wij ons bij het in behandeling nemen van aanvragen primair op praktijken/instellingen die gevestigd zijn in de zogeheten 'GGZ wachttijden Hotspot regio's'. Daarnaast is het belangrijk dat géén van de uitsluitingsgronden voor uw instelling/praktijk van toepassing zijn. Hieronder vindt u deze regio's en uitsluitingsgronden.

 • De kernwerkgebieden /  GGZ wachttijden Hotspot regio's

  Om ervoor te zorgen dat het beschikbare zorgaanbod in de geestelijke gezondheidszorg gewaarborgd blijft en financiële middelen zo effectief mogelijk worden ingezet, richten wij ons bij het in behandeling nemen van aanvragen primair op praktijken/instellingen die gevestigd zijn in de zogeheten 'GGZ wachttijden Hotspot regio's'.

  De GGZ wachttijden Hotspot regio's zijn regio's die - op basis van de wachttijdeninformatie van Vektis GGZ - zijn aangemerkt als aandachtsgebieden. Onderstaande regio's zijn onze kernwerkgebieden die eveneens benoemd zijn tot de GGZ wachttijden Hotspot regio's:

  • Arnhem
  • Haaglanden
  • Nijmegen
  • Midden Holland
  • Brabant
  • Rotterdam
  • Waardenland
  • Zuid Limburg

  Op de website regioatlas.nl kunt u nagaan of de gemeente waar u gevestigd bent, valt onder één van de geselecteerde regio’s. Indien u niet bent gevestigd in één van bovenstaande regio's, dan nemen we uw aanvraag enkel in behandeling indien de wachttijden in relatie tot onze zorgplicht hier aanleiding toe geven.

 • Uitsluitingsgronden

  U kunt geen overeenkomst aanvragen indien één van de onderstaande uitsluitingsgronden voor u en/of uw praktijk/instelling van toepassing is.

  • Zorgaanbieders die uitsluitend zorg leveren die volgens het Zorginstituut Nederland rapport niet valt onder de verzekerde aanspraak
  • Zorgaanbieders die geen goedgekeurd en gepubliceerd GGZ Kwaliteitsstatuut hebben
  • Nieuwe zorgaanbieders met alleen klinische DBC’s en verblijfsdagen
  • Nieuwe zorgaanbieders met verblijfsdagen in het buitenland
  • Zorgaanbieders die niet voldoen aan de eisen voor hoofdbehandelaarschap
  • Zorgaanbieders die niet werken volgens de multidisciplinaire richtlijnen
  • Zorgaanbieders waarvan de behandelaren de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn. Voldoende in de zin van in staat om goed multidisciplinair /intercollegiaal overleg te kunnen voeren.
  • Zorgaanbieders die behandelplannen niet (ook) in de Nederlandse taal opstellen
  • Zorgaanbieders waarbij sprake is van surseance van betaling of faillissement
  • Zorgaanbieders op wie straf- en / of tuchtrechtelijke maatregelen van toepassing zijn
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord