Aanvragen overeenkomst 2021

Heeft u nog geen overeenkomst met ons en wilt u in aanmerking komen voor een overeenkomst in 2021? Vul dan onderstaand formulier in. Zodra wij het volledig ingevulde formulier hebben ontvangen, beoordelen wij uw aanvraag. Indien u aan alle criteria voldoet, zetten wij voor u een vragenlijst klaar in VECOZO. 

Soorten overeenkomsten

Wij bieden drie soorten overeenkomsten aan, te weten:

 • Individuele overeenkomst

  U kiest voor een individuele overeenkomst wanneer u een contract op naam van een zorgaanbieder wilt afsluiten. Deze zorgaanbieder is de enige persoon die mag declareren op deze overeenkomst.
 • Groepsovereenkomst

  U kiest voor een groepsovereenkomst wanneer er meerdere zorgaanbieders onder de overeenkomst dienen te werken en declareren. De praktijk is geen instelling en kent geen WTZi toelating.
 • Instellingsovereenkomst

  U kiest voor een instellingsovereenkomst wanneer er sprake is van een instelling met een WTZi toelating.

Wanneer kunt u een overeenkomst aanvragen

Om ervoor te zorgen dat het beschikbare zorgaanbod in de geestelijke gezondheidszorg gewaarborgd blijft en financiële middelen zo effectief mogelijk worden ingezet, richten wij ons bij het toekennen van contracten primair op praktijken/instellingen die gevestigd zijn in de zogeheten 'GGZ wachttijden Hotspot regio's' en gelijktijdig VGZ kernwerkgebied zijn. Daarnaast is het belangrijk dat géén van de uitsluitingsgronden voor uw instelling/praktijk van toepassing zijn. Hieronder vindt u deze regio's en uitsluitingsgronden.

 • De kernwerkgebieden /  GGZ wachttijden Hotspot regio's

  De GGZ wachttijden Hotspot regio's zijn regio's die - op basis van de wachttijdeninformatie van Vektis GGZ - zijn aangemerkt als aandachtsgebieden. Onderstaande regio's zijn onze kernwerkgebieden die eveneens benoemd zijn tot de GGZ wachttijden Hotspot regio's:

  • Arnhem
  • Haaglanden
  • Nijmegen
  • Midden Holland
  • Brabant
  • Rotterdam
  • Waardenland
  • Zuid Limburg

  Op de website regioatlas.nl kunt u nagaan of de gemeente waar u gevestigd bent, valt onder één van de geselecteerde regio’s. Indien u niet bent gevestigd in één van bovenstaande regio's, dan nemen we uw aanvraag enkel in behandeling indien de wachttijden in relatie tot onze zorgplicht hier aanleiding toe geven.

 • Uitsluitingsgronden

  Wij sluiten in 2021 onder meer geen overeenkomsten voor de specialistische GGZ en/of generalistische basis GGZ met zorgaanbieders die:

  • de aangeboden overeenkomst niet accepteren;
  • geen goedgekeurd Kwaliteitsstatuut hebben
  • gedeponeerd bij het Zorginstituut Nederland;
  • indien de zorgaanbieder niet beschikt over een toelating op grond van de Wet toelating zorginstellingen of indien in werking getreden de Wet toetreding zorgaanbieders;
  • niet aantoonbaar werken volgens het model Kwaliteitsstatuut, inclusief de in paragraaf 5.2 van het Advies Taskforce Gepast Gebruik GGZ benoemde elementen, waarin mede op basis van de kwaliteitsstandaarden vormgegeven processen en de vier benoemde registratiemomenten (inclusief de juiste registratievorm en de daaraan verbonden vereisten) ten aanzien van gepast gebruik zijn vastgelegd;
  • niet werken volgens de multidisciplinaire richtlijnen;
  • niet voldoen aan de normen van de beroepsgroep;
  • waarvan de behandelaren de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn;
  • behandelplannen niet (ook) in de Nederlandse taal opstellen;
  • op wie straf- en/of tuchtrechtelijke maatregelen van toepassing zijn;
  • niet aan hun verplichtingen hebben voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen en/of belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van Nederland of het land waarin zij gevestigd zijn;
  • onjuiste gegevens verstrekken of ten onrechte geen juiste gegevens verstrekken, indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat daarmee wordt beoogd financieel voordeel te behalen (vermoeden van fraude);
  • zorg verlenen in het buitenland;
  • nieuwe zorgaanbieders die uitsluitend werken met een klinisch aanbod.

Overeenkomst aanvragen

Gelieve AGB-code ingeven met 8 getallen zonder speciale tekens (bijvoorbeeld: 12345678).

Gelieve AGB-code ingeven met 8 getallen zonder speciale tekens (bijvoorbeeld: 12345678).

Indien u op meerdere locaties gevestigd bent, kiest u dan een representatieve locatie in termen van productie.

U vult hier het percentage VGZ-verzekerden (verzekerd bij één van onze merken) in ten opzichte van uw totale patiëntenpopulatie. Gelieve getal met percentage ingeven (bijv. 10%).

Gelieve getallen met decimalen ingeven door middel van een komma (20 uur is bijv. 0,5 FTE). De hier opgegeven behandelaren dienen in Vektis gekoppeld te zijn aan uw praktijk/instelling.

Gelieve getallen met decimalen ingeven door middel van een komma (20 uur is bijv. 0,5 FTE). De hier opgegeven behandelaren dienen in Vektis gekoppeld te zijn aan uw praktijk/instelling.

Let op: de maximale bestandsgrootte van uw bijlage mag maximaal 6 MB zijn. Wilt u meerdere bijlages meesturen? Gebruik dan geen ZIP-bestand, maar voeg indien toegestaan per (bestands-)veld één document toe. De volgende bestandstypes zijn toegestaan: bmp, doc(x), gif, jpg, pdf, png, tif(f), xls(x). Beveiligde bestanden of bestanden met een (extra) wachtwoord worden niet geaccepteerd.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord