Wijzigingen GGZ-overeenkomst 2023

01-11-2022

De GGZ-overeenkomst 2023 voor digitale contractering is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van 2022. Hieronder leest u welke wijzigingen dit zijn en wat dit voor u betekent.

Geen uitbetalingen en terugvorderingen meer na bereiken zorgkostenplafond

In 2023 zullen we declaraties die na het bereiken van het zorgkostenplafond worden ingediend niet meer uitbetalen en later terugvorderen. Voorheen was dit wel het geval, wat ervoor zorgde dat u het bedrag dat boven het zorgkostenplafond was uitbetaald later weer moest terugbetalen. Dit kostte veel tijd en administratieve last, zowel voor u als voor ons. Met deze nieuwe werkwijze beperken we deze administratieve last en weet u beter waar u aan toe bent. 

Het belang om uw realisatie goed te volgen neemt hierdoor wel toe, zodat u tijdig kunt bijsturen en het hele jaar zorg kunt verlenen aan uw cliënten. Aanvullend hierop ontvangt u bericht van ons wanneer u het zorgkostenplafond nadert en heeft bereikt. Als het zorgkostenplafond niet toereikend blijkt te zijn, kunt u een verhogingsaanvraag bij ons indienen. Dit kan tussen 1 april en 1 augustus voor het lopende contractjaar via onze website. Om de zorgvraag te kunnen blijven monitoren, vragen we u na het bereiken van uw zorgkostenplafond wel alle declaraties bij ons in te blijven dienen. 

Het is mogelijk dat u vanwege de administratieve afhandeling van overschrijdingen van voorgaande jaren (2021 en 2022) in 2023 hier nog de afrekeningen van ontvangt. 

Verhoging zorgkostenplafond

Het zorgkostenplafond is een belangrijk middel om de zorgkosten goed te kunnen inschatten en om de zorg betaalbaar te houden. Voor 2023 verhogen we het minimale zorgkostenplafond naar €50.000. Dit is een verhoging van €20.000 ten opzichte van 2022. Het doel van deze verhoging is om de verkorting van de wachttijden te versnellen en om administratief werk rondom het monitoren van uw zorgkostenplafond te verminderen.

Van restitutieverzekering naar combinatieverzekering

Per 1 januari 2023 wijzigen we onze restitutieverzekering naar een combinatieverzekering. Voor verzekerden met een restitutieverzekering die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben en in zorg gaan bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, verandert hierdoor de hoogte van vergoedingen. We hebben veelgestelde vragen en antwoorden op een rij gezet en leggen u graag uit wat de combinatiepolis precies inhoudt en wat het voor u en uw cliënten betekent.

Gewijzigde tarieven en tariefpercentages

Onze GGZ-tarieven zijn gebaseerd op de maximum NZa-tarieven. Om te bepalen welk tariefpercentage u ontvangt, hanteren we een aantal criteria. In het aanvullende inkoopbeleid dat op 1 juni is gepubliceerd, leest u wat de tariefcriteria voor 2023 zijn.

De nieuwe tariefpercentages zijn lager dan onze tariefpercentages voor 2022. De reden hiervoor is onze opdracht om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor onze leden. Dat is juist in deze tijd voor ons een belangrijk aandachtspunt. We begrijpen echter ook dat de huidige inflatie impact heeft op uw bedrijfsvoering. De NZa heeft hiervoor een prijsindex verwerkt in de maximumtarieven. Deze prijsindex wordt automatisch meegenomen in de tarieven die u van ons ontvangt. 

 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam