Aanvulling inkoopbeleid 2023

Toelichting criteria opslag tariefpercentage en verduidelijking criteria verhogingsaanvraag zorgkostenplafond 2023

01-06-2022
In ons inkoopbeleid Geestelijke Gezondheidszorg 2023 staat op pagina 14 onder ‘Tarieven’ vermeld dat wij op 1 juni 2022 de criteria voor een opslag tariefpercentage toelichten. In onderstaand bericht leggen we uit welke criteria gehanteerd worden om in aanmerking te komen voor een opslag tariefpercentage. Daarnaast staan op pagina 14 onder ‘Zorgkostenplafond’ de criteria vermeld voor het aanvragen van een verhoging van het zorgkostenplafond in 2023. In onderstaand bericht geven we graag extra uitleg over deze criteria. 

Let op: dit bericht is alleen bedoeld voor digitaal gecontracteerde vrijgevestigden en instellingen (met een omzet minder dan 3 miljoen euro, gebaseerd op het zorgkostenplafond 2020).

Criteria opslag tariefpercentage

De tarieven voor digitaal gecontracteerde zorgaanbieders in setting 1 (sectie II monodisciplinair) komen tot stand op basis van een door ons vastgesteld tariefpercentage van de maximum NZa tarieven. Elke zorgaanbieder dient een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te hebben. In dat geval ontvangt u hiervoor het basis tariefpercentage.

Indien u als zorgaanbieder beschikt over een visitatiecertificaat van het NIP, de LVVP of de NVGzP en/of als u in bezit bent van het KiBG-keurmerk kunt u in aanmerking komen voor een opslag tariefpercentage. U ontvangt dan een opslag op het basistarief.

Bent u een digitaal gecontracteerde, vrijgevestigde zorgaanbieder en levert u zorg in setting 1?
Dan gelden voor u de volgende criteria:

 • U heeft minimaal een goedgekeurd kwaliteitsstatuut (basistarief)

Naast een goedgekeurd kwaliteitsstatuut (basistarief) bent u eventueel ook in het bezit van een:

 • Visitatiecertificaat (bewijs van visitatie) NIP/LVVP/NVGzP en/of
 • Keurmerk in Basis GGZ (KiBG)

Bent u een digitaal gecontracteerde instelling en levert u zorg in setting 2, 3, 4, 5 en/of 8?
Er is geen aanvullend beleid van toepassing.

Verduidelijking criteria aanvragen verhoging van het zorgkostenplafond 2023

Voor het aanvragen van een verhoging van het zorgkostenplafond in 2023 staat op pagina 14 (onder ‘Zorgkostenplafond’) als een van de criteria vermeld dat zorgaanbieders gevestigd moeten zijn in één van onze GGZ-wachttijden Hotspot regio’s (i.c.m. onze kernwerkgebieden).

Wij benadrukken graag dat zorgaanbieders, ook wanneer zij niet gevestigd zijn in een Hotspot regio, een aanvraag voor verhoging van het zorgkostenplafond bij ons kunnen indienen. Meer informatie over onze Hotspot regio’s vindt u op de webpagina Zorgkostenplafond.

Wijziging inkoopbeleid 2023

Deze wijziging staat opgenomen in ons inkoopbeleid GGZ 2023 en is te vinden in het hoofdstuk 'Wijzigingen/aanvulling op het inkoopbeleid'.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam