Behandelmanagement

Good Practice in de geestelijke gezondheidszorg

HSK past in al haar behandelingen ‘Behandelmanagement’ toe. Het bijsturen van behandelingen op basis van gemeten effectiviteit is daarbij een continu proces. De manier waarop HSK ‘Behandelmanagement’ heeft geïmplementeerd is uniek doordat het verregaande verandering is geweest in zowel werkmethodes als cultuur. 

 De voordelen van deze Good Practice:

Passende zorg voor cliënt

Behandelmanagement leidt tot een hogere behandeleffectiviteit en cliënttevredenheid.


Daling van wachttijden

Door behandelmanagement dalen de wachttijden met ongeveer 2 weken.


Lagere zorgkosten

Zorgkosten voor de Common Mental Disorders (CMD) doelgroep zien een daling van ongeveer 3%.


 Behandelmanagement: wat is dat dan?

Cliënten krijgen niet altijd een passende behandeling binnen de GGZ. In sommige gevallen worden cliënten onvoldoende geholpen bij hun klachten. Terwijl andere patiënten wel effectief, maar te lang doorbehandeld worden. Hierdoor lopen wachtlijsten verder op en stijgen zorgkosten.

Behandelmanagement per cliënt

HSK past in al haar behandelingen ‘Behandelmanagement’ toe. Behandelingen worden continu bijgestuurd op basis van gemeten effectiviteit. De manier waarop HSK ‘Behandelmanagement’ heeft geïmplementeerd is uniek, doordat het verregaande verandering is geweest in zowel werkmethodes als cultuur. Ze zijn hierin onderscheidend door de frequentie waarmee wordt geëvalueerd, de samenstelling van het evaluatieteam en de objectieve gegevens die de basis hiervoor vormen. Het resultaat is dat de effectiviteit en de efficiëntie van de behandeling verbeteren. De wachtlijsten dalen en cliënten zijn tevredener.

De kosten in het kort

 • Landelijke besparing:
  De landelijke besparing die gerealiseerd kan worden is circa € 35 miljoen.

 Zorgaanbieder aan het woord

Maarten Merkx | Hoofd behandelbeleid, onderzoek en educatie bij HSK

“Behandelmanagement draagt bij aan de doeltreffendheid, doelmatigheid en toegankelijkheid van de GGZ.”

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam