Good Practice - Behandelmanagement

In deze Good Practice leest u hoe HSK in al haar behandelingen het ‘Behandelmanagement’ toepast. Het bijsturen van behandelingen op basis van gemeten effectiviteit is daarbij een continu proces. De manier waarop HSK ‘Behandelmanagement’ heeft geïmplementeerd is uniek doordat het verregaande verandering is geweest in zowel werkmethodes als cultuur. 

De frequentie waarmee wordt geëvalueerd is onderscheidend. De samenstelling van het evaluatieteam en de objectieve gegevens vormen hiervoor de basis.

Het resultaat van het Behandelmanagement:

 • Verbetering van de effectiviteit en de efficiëntie van de behandeling
 • Dalende wachtlijst
 • Hogere tevredenheid bij de cliënten
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam