Inkoopbeleid

Binnen de paramedie staat de ontwikkeling naar passende zorg centraal. Zodat de paramedische zorg toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar blijft, ook in de toekomst.

 Onze hoofdpunten

Versterken 1e lijn in de regio

We stimuleren het verder verbeteren van kwaliteit en doelmatigheid binnen de paramedische zorg. Door middel van multidisciplinaire zorgpaden, regionale samenwerking en leren & verbeteren. 

Digitalisering van zorg

Binnen de fysiotherapie is een versnelling van digitalisering nodig. Digitale preventie- en zorgoplossingen (e-health) bieden mogelijkheden voor zowel de fysiotherapeut als voor de patiënt.

Verbinding en samenwerking

Alleen samen met zorgaanbieders kunnen we de toekomst van de paramedie vormgeven. Daarom zijn we continu in gesprek met zorgverleners, praktijken en samenwerkingsverbanden.

Zinnige zorg in de praktijk: Good Practices

Good Practices zijn bewezen en succesvolle praktijkvoorbeelden van zorg die het beste bij de patiënt passen. Deze Good Practices zijn bedacht en uitgedragen door zorgaanbieders én helpen bij het aanpakken van personeelstekorten en oplopende maatschappelijke kosten.

Belangrijke overkoepelende thema's

Om de transitie binnen de zorg te realiseren vinden wij naast de hoofdpunten ook overkoepelende thema's belangrijk. In ons inkoopbeleid houden we daarom rekening met de volgende thema's:

 Toekomstbestendige zorg

Zorg die ook in de toekomst uitvoerbaar en betaalbaar blijft: dat is toekomstbestendige zorg. We streven door vernieuwing en innovatie naar betere zorg voor de patiënt, minder druk op personeel en lagere kosten.

 Duurzaamheid

De zorgsector heeft een groot aandeel in CO2-uitstoot, grondstofverbruik en afvalproductie in Nederland. We vinden het daarom belangrijk om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het zorglandschap.

 Digitalisering

Passende zorg betekent steeds vaker een mix van digitaal en fysiek aangeboden zorg, zoveel mogelijk gepersonaliseerd en op maat. Ons uitgangspunt is zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.

 Arbeidsmarkt

Het personeelstekort in de zorg is een brede maatschappelijke uitdaging. Dit vraagt om radicale oplossingen. Daarom zoeken we samen met het zorgveld naar slimme innovaties om zorgpersoneel te ontlasten.

 Ledenbetrokkenheid

Samen met zorgaanbieders én met onze leden werken we aan goede zorg en een gezonder, vitaler Nederland. De betrokkenheid van onze leden bij deze missie en bij onze coöperatie is hierbij onmisbaar.