Inkoopbeleid

Met ons inkoopbeleid streven we naar passende zorg voor onze leden. We zetten in op versterking van de paramedische zorg, digitale oplossingen en samenwerking voor meer impact.

De hoofdpunten van ons inkoopbeleid

Versterken van de paramedische zorg

Een sterke eerste lijn is essentieel voor toekomstbestendige zorg. Waarbij zorgverleners elkaar weten te vinden, met elkaar samenwerken en van elkaar leren. 

Digitalisering in de paramedische zorg

Via digitalisering willen we de eerstelijnszorg effectiever organiseren. We zetten in op meer zelf, thuis en digitaal organiseren van zorg als het kan. 

Samen in verbinding voor meer impact

Alleen samen kunnen we de zorg toekomstbestendig organiseren. We moedigen daarom onderling overleg, samenwerkingsverbanden en ketenaanpakken aan. 

 Onze hoofdpunten in het kort

Ons inkoopbeleid staat in het teken van samenwerken aan toekomstbestendige zorg. In deze video vertelt zorginkoper Gijs van den Boogaart over de hoofdpunten en uitdagingen van ons inkoopbeleid Paramedische zorg 2025.

 Duurzaamheid

Om een bijdrage te leveren aan een gezonde toekomst voor iedereen hebben we bij het inkopen van zorg steeds meer aandacht voor duurzaamheid. De zorgsector heeft namelijk een groot aandeel in de CO2-uitstoot, het grondstofverbruik en de afvalproductie in Nederland. Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving, gezondheid en gezondheidszorg. We vinden het belangrijk dat de zorgsector duurzamer wordt en daar kunnen wij aan bijdragen. Bijvoorbeeld door hierover met zorgaanbieders in gesprek te gaan, afspraken te maken en duurzame initiatieven te delen.

 Zinnige zorg in de praktijk: Good Practices

Good Practices zijn bewezen en succesvolle praktijkvoorbeelden van zorg die het beste bij de patiënt passen. Een mooi voorbeeld binnen de paramedische zorg is de Good Practice 'Regionaal schouder centrum'. In het gespecialiseerde schoudercentrum werken huisartsen, orthopeden en fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in schouderklachten intensief samen.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam