Uw gekozen zorgsoort:

Inkoopbeleid

Aan de hand van ons inkoopbeleid sluiten we ieder jaar contracten met paramedici. Het jaarlijks vastgestelde inkoopbeleid vormt hiervoor de basis. 

 

Download het inkoopbeleid:

Bekijk ook ons beleid ten aanzien van voetzorg buiten de keten. Voor voetzorg binnen de keten raadpleeg ketenzorg.

 

Inkoopbeleid 2019

Om de kwaliteit en doelmatigheid van fysiotherapie te verbeteren, bieden wij verschillende contracten aan. Zorginkoper Joost Otte neemt de contracten een voor een door.

 

Inkoop fysiotherapie: ‘altijd gedifferentieerd en soms selectief’.

De zorgkosten voor fysiotherapie stijgen jaarlijks door een toename van het zorggebruik en zorgaanbod. Ondanks de gestage ontwikkeling van de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg, vragen steeds meer van onze verzekerde om informatie waar de beste fysiotherapie geleverd wordt voor het verhelpen of behandelen van een bepaalde klacht. Informatie die wij nodig hebben om hen te helpen in het maken van een keuze voor een zorgaanbieder. Tegen deze achtergrond zijn wij in 2017 gestart met gedifferentieerd en selectief inkopen. Dit doen wij op basis van de doelmatigheid van de praktijkvoering, kwaliteit van de geleverde fysiotherapeutische zorg en patiëntbeleving. Met het gedifferentieerde inkoopbeleid stimuleert VGZ fysiotherapeuten om kwaliteit te leveren en doelmatiger te behandelen. De ondoelmatig behandelende fysiotherapeuten contracteren we niet meer. Bij indicaties zoals Claudicatio Intermittens, Parkinson en Lymfoedeem koopt VGZ de fysiotherapie selectief in.

 

Zinnige zorg door middel van good practices

Om de zorg op langere termijn betaalbaar te houden zet VGZ in op zinnige zorg via good practices. U weet als geen ander wat zinnige zorg voor onze klant is. Zinnige zorg is betaalbare zorg waarin de patiënt centraal staat en waarbij verspilling en overdaad worden vermeden. Het is onze rol om zinnige zorg te faciliteren en stimuleren. Daarbij geloven we in co-creatie met zorgaanbieders, belangenorganisaties, patiënten en andere verzekerden. We zijn actief op zoek naar good practices. Soms is het zorgvernieuwing, soms is dat een al bestaande werkwijze die navolging verdient. 

 

Criteria voor een good practice zijn de volgende:

  • vernieuwende methode, techniek, handelswijze, procedure, samenwerking of technologische ontwikkeling;
  • zinnige zorg; betere zorg tegen lagere kosten, mede dankzij en altijd samen met zorgaanbieders; 
  • zorg waarin de patiënt centraal staat;
  • is vastgesteld in de praktijk;
  • is op andere plekken toepasbaar;
  • de zorgaanbieder kan een ambassadeursrol vervullen richting zorgaanbieders.

Voor de behandeling van de indicaties van a-specifieke lage rugklachten, nekklachten, schouderklachten en Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) willen wij komen tot de ontwikkeling van landelijk gedragen Good Practices. Indien uw werkwijze voldoet aan eerder genoemde criteria kunt u deze rechtstreeks indienen via ons Zinnige Zorg Loket.

 

Bekijk de video hieronder om te bekijken hoe we samen lage rugklachten proberen te verhelpen op een manier die past bij zinnige zorg.