Cookie melding
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Ja, ik ga akkoord
Nee, ik ga niet akkoord

Inkoopbeleid

In het inkoopbeleid staat alles in het teken van zinnige zorg. Dat is zorg die beter is voor de patiënt en de zorg op termijn ook toegankelijk houdt.

Hoofdpunten van het inkoopbeleid 2023

Samen met zorgaanbieders zorgen we dat onze leden gebruik kunnen blijven maken van goede en betaalbare zorg. Paramedici spelen daarin een belangrijke rol. Dit jaar zijn de hoofdpunten van dit beleid met name gericht op fysiotherapie. Met diverse stakeholders binnen het paramedisch zorgveld zijn we afgelopen jaar in gesprek gegaan om een langetermijnvisie voor fysiotherapie te ontwikkelen. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de visie is de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg voor onze leden.

Wij zien voor de toekomst een andere en een bredere rol voor de fysiotherapeut weggelegd. De fysiotherapeut is als triagist, behandelaar en netwerker in het zorglandschap een zorgverlener met een unieke positie in de 1e lijn. De fysiotherapeut van de toekomst beslist samen met de patiënt welke zorg passend is en daarmee ook hoe zwaardere zorg kan worden voorkomen. Door specialisatie van fysiotherapeuten te stimuleren en deze inzichtelijk te maken voor onze leden kan de fysiotherapeut breder ingezet worden bij multidisciplinaire (beweeg)zorg. Door keuze-informatie en (digitale) zelfhulptools aan te bieden krijgen onze leden meer grip op hun gezondheid en maken zij gebruik van doelmatige en zinnige zorg.

Daarnaast willen we het (regionaal) samenwerken van fysiotherapeuten faciliteren en stimuleren. Via samenwerking ontstaan er mogelijkheden voor fysiotherapeuten om van elkaar te leren waardoor de kwaliteit en doelmatigheid van zorg verder kan verbeteren. Deze stip op de horizon vormt de kern van ons beleid de komende jaren. In dit inkoopbeleid zetten we de eerste stappen om hier met zorgaanbieders naartoe te werken. We starten in 2023 met nieuwe contractvoorwaarden gebaseerd op kwaliteit en inhoud van zorg. We verwachten de komende jaren meer veranderingen in ons inkoopbeleid door te voeren, zodat het beleid beter aansluit bij de stip op de horizon en op ontwikkelingen in het veld. 

De hoofdpunten van ons inkoopbeleid zijn:

 • Good Practices en zorgplannen
 • Kwaliteitsbevordering
 • Samenwerking en dialoog
Onze visie op fysiotherapie
Voor veel patiënten is fysiotherapie belangrijk voor hun functioneren of herstel. Net als veel fysiotherapeuten vinden wij het belangrijk dat fysiotherapie toegankelijk en betaalbaar blijft. Die ambitie vormt dan ook de basis van ons inkoopbeleid.

Selectieve inkoop

Wij kopen paramedische zorg voor verzekerden met een aantal aandoeningen selectief in:

 • De ziekte van Parkinson (dit geldt alleen voor fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en logopedie)
 • Claudicatio Intermittens (alleen voor fysiotherapie en oefentherapie)
 • Lymfevataandoeningen/oedeem (alleen voor fysiotherapie)

Voor de ziekte van Parkinson en/of Claudicatio Intermittens ontvangt u mogelijk een (gedeeltelijke) vergoeding, indien u niet bent aangesloten bij ParkinsonNet en/of Chroniscg Zorgnet. 

Voor oedeemtherapie heeft u een actuele registratie in een van de onderstaande aantekeningenregisters Oedeemfysiotherapeut nodig.

 • Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL)
 • Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF)

Raadpleeg voor meer informatie onder 'Voorbeeldovereenkomsten en voorwaarden' de voorwaarden selectieve inkoop

Zinnige Zorg

Om de zorg op langere termijn betaalbaar te houden zetten we samen in op zinnige zorg via good practices. Zinnige zorg is betaalbare zorg waarin de patiënt centraal staat en waarbij verspilling en overdaad worden vermeden. U weet als geen ander wat zinnige zorg voor onze klant is. Het is onze rol om zinnige zorg te faciliteren en te stimuleren. Daarbij geloven we in co-creatie met zorgaanbieders, belangenorganisaties, patiënten en andere verzekerden. We zijn actief op zoek naar good practices. Soms is het zorgvernieuwing, soms is dat een al bestaande werkwijze die navolging verdient. Lees hier meer over zinnige zorg

Veelgestelde vragen

 • Hoe dien ik een good practice in?

  Uw praktijk kan zelf ook een good practice bij ons indienen. We spreken van een good practice als het onderstaande kenmerken draagt:

  • vernieuwende methode, techniek, handelswijze, procedure, samenwerking of technologische ontwikkeling;
  • zinnige zorg; betere zorg tegen lagere kosten, mede dankzij en altijd samen met zorgaanbieders; 
  • zorg waarin de patiënt centraal staat;
  • is vastgesteld in de praktijk;
  • is op andere plekken toepasbaar;
  • de zorgaanbieder kan een ambassadeursrol vervullen richting zorgaanbieders.

  Voldoet uw idee aan bovenstaande punten? Download het formulier en mail dit naar goodpractices@vgz.nl.

 • Waarom wij zorg soms selectief inkopen

  Wij zijn ervan overtuigd dat specifieke deskundigheid op het gebied van een indicatie en het samenwerken met andere gespecialiseerde zorgverleners verbonden aan deze indicatie, de kwaliteit van de behandeling verhoogt.

  Zo wijst onderzoek bij patiënten met Parkinson uit dat patiënten die behandeld worden door een gespecialiseerde therapeut minder vaak complicaties hebben en ook minder vaak worden opgenomen in het ziekenhuis. Daarnaast is er een tendens tot een lagere sterfte bij gespecialiseerde behandeling en zijn de kosten van deze gespecialiseerde therapie juist lager. In onderstaande video wordt het effect van ParkinsonNet uitgelegd.

   

 • Ik ben tijdelijk afwezig. Moet mijn vervanger aan dezelfde voorwaarden voor selectieve inkoop voldoen?

  Een praktijk dient er zorg voor te dragen dat in het geval van ziekte of vakantie de zorg gecontinueerd kan worden en op een juiste manier gewaarborgd is. 

  Bekijk voor meer informatie het topic in de kennisbank.


 • Uitzondering selectieve inkoop bij lange reistijd

  Wanneer de reistijd van de klant naar een zorgaanbieder met een actuele registratie bij ParkinsonNet, Chronisch Zorgnet of in het aantekeningenregister Oedeemfysiotherapie meer dan 20 minuten bedraagt.

  De genoemde reistijd van 20 minuten is verbonden aan het vervoermiddel waarvan onze verzekerde gebruikmaakt. Mocht een verzekerde van mening zijn dat de dichtstbijzijnde aangesloten therapeut meer dan 20 minuten reistijd bij hen vandaan is, dan kan hij/zij contact opnemen met onze afdeling Zorgadvies en Bemiddeling via telefoonnummer 088 - 131 16 11. Er wordt dan bekeken met de verzekerde of er aangesloten zorgverleners in de buurt te vinden zijn. Mocht dit niet het geval zijn dan komen de vergoedingen van de verzekerde in aanmerking voor een uitzonderingsregel en worden de kosten alsnog tegen het reguliere tarief vergoed.

 • Declaraties bij de ziekte van Huntington, Torticollis spasmodica of Dystonie 

  Het kan dat declaraties voor behandelingen van patiënten met de ziekte van Huntington, Torticollis of Dystonieën niet volledig uitbetaald zijn. Deze aandoeningen vallen onder Extrapyramidale aandoeningen. Ons declaratiesysteem kan geen onderscheid maken tussen de verschillende aandoeningen die onder DC 9374 (of DC 9474) vallen. Mocht deze situatie zich voordoen, neem dan contact op via de chatbutton rechtsonder of via de pagina Service & Contact.

Heeft u nog een vraag over het inkoopbeleid? Neem dan contact met ons op.

Heeft u zelf een Good Practice?
Wat fijn! Lever uw voorstel of idee voor de Good Practice in via het Zinnige Zorg loket. De ingediende ideeën komen in aanmerking om als nieuwe werkwijze te worden opgenomen in het zorginkoopbeleid. Download hier het formulier om uw idee in te dienen. Inleveren van een ingevuld formulier kan via de knop hieronder. 
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam