Cookie melding
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Ja, ik ga akkoord
Nee, ik ga niet akkoord

Inkoopbeleid

In het inkoopbeleid staat alles in het teken van zinnige zorg. Dat is zorg die beter is voor de patiënt en de zorg op termijn ook toegankelijk houdt.

Hoofdpunten van het inkoopbeleid 2023

Samen met zorgaanbieders zorgen we dat onze leden gebruik kunnen blijven maken van goede en betaalbare zorg. Paramedici spelen daarin een belangrijke rol. Dit jaar zijn de hoofdpunten van dit beleid met name gericht op fysiotherapie. Met diverse stakeholders binnen het paramedisch zorgveld zijn we afgelopen jaar in gesprek gegaan om een langetermijnvisie voor fysiotherapie te ontwikkelen. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de visie is de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg voor onze leden.

Wij zien voor de toekomst een andere en een bredere rol voor de fysiotherapeut weggelegd. De fysiotherapeut is als triagist, behandelaar en netwerker in het zorglandschap een zorgverlener met een unieke positie in de 1e lijn. De fysiotherapeut van de toekomst beslist samen met de patiënt welke zorg passend is en daarmee ook hoe zwaardere zorg kan worden voorkomen. Door specialisatie van fysiotherapeuten te stimuleren en deze inzichtelijk te maken voor onze leden kan de fysiotherapeut breder ingezet worden bij multidisciplinaire (beweeg)zorg. Door keuze-informatie en (digitale) zelfhulptools aan te bieden krijgen onze leden meer grip op hun gezondheid en maken zij gebruik van doelmatige en zinnige zorg.

Daarnaast willen we het (regionaal) samenwerken van fysiotherapeuten faciliteren en stimuleren. Via samenwerking ontstaan er mogelijkheden voor fysiotherapeuten om van elkaar te leren waardoor de kwaliteit en doelmatigheid van zorg verder kan verbeteren. Deze stip op de horizon vormt de kern van ons beleid de komende jaren. In dit inkoopbeleid zetten we de eerste stappen om hier met zorgaanbieders naartoe te werken. We starten in 2023 met nieuwe contractvoorwaarden gebaseerd op kwaliteit en inhoud van zorg. We verwachten de komende jaren meer veranderingen in ons inkoopbeleid door te voeren, zodat het beleid beter aansluit bij de stip op de horizon en op ontwikkelingen in het veld. 

De hoofdpunten van ons inkoopbeleid zijn:

 • Good Practices en zorgplannen
 • Kwaliteitsbevordering
 • Samenwerking en dialoog
Onze visie op fysiotherapie
Voor veel patiënten is fysiotherapie belangrijk voor hun functioneren of herstel. Net als veel fysiotherapeuten vinden wij het belangrijk dat fysiotherapie toegankelijk en betaalbaar blijft. Die ambitie vormt dan ook de basis van ons inkoopbeleid.

Selectieve inkoop

Wij kopen paramedische zorg voor verzekerden met een aantal aandoeningen selectief in:

 • De ziekte van Parkinson (dit geldt alleen voor fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en logopedie)
 • Claudicatio Intermittens (alleen voor fysiotherapie en oefentherapie)
 • Lymfevataandoeningen/oedeem (alleen voor fysiotherapie)

Voor de ziekte van Parkinson en/of Claudicatio Intermittens ontvangt u mogelijk een (gedeeltelijke) vergoeding, indien u niet bent aangesloten bij ParkinsonNet en/of Chronisch ZorgNet. 

Voor oedeemtherapie heeft u een actuele registratie in een van de onderstaande aantekeningenregisters Oedeemfysiotherapeut nodig.

 • Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL)
 • Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF)

Raadpleeg voor meer informatie onder 'Voorbeeldovereenkomsten en voorwaarden' de voorwaarden selectieve inkoop

Zinnige Zorg

Om de zorg op langere termijn betaalbaar te houden zetten we samen in op zinnige zorg via good practices. Zinnige zorg is betaalbare zorg waarin de patiënt centraal staat en waarbij verspilling en overdaad worden vermeden. U weet als geen ander wat zinnige zorg voor onze klant is. Het is onze rol om zinnige zorg te faciliteren en te stimuleren. Daarbij geloven we in co-creatie met zorgaanbieders, belangenorganisaties, patiënten en andere verzekerden. We zijn actief op zoek naar good practices. Soms is het zorgvernieuwing, soms is dat een al bestaande werkwijze die navolging verdient. Lees hier meer over zinnige zorg

Veelgestelde vragen

 • De wijzigingen in het inkoopbeleid 2023 ten opzichte van het inkoopbeleid 2022 vindt u terug in ons inkoopbeleid. Op pagina 22 zijn alle wijzigingen samengevat.

  Heeft u na het lezen van ons inkoopbeleid toch nog vragen? Neem dan contact met ons op via onze chat of via het contactformulier.

 • Iedere praktijk is welkom om zich aan te sluiten bij Zorg1 of Fysiotopics. Wel hanteren zij toelatingseisen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Zorg1 of met FysioTopics.
 • Wanneer u 1 of 2 zorgplannen heeft geïmplementeerd, komt u in aanmerking voor de overeenkomst Fysiotherapie Generiek. Vanaf 3 Good Practices is een overeenkomst Fysiotherapie Intensief van toepassing.
 • Wilt u in aanmerking komen voor een overeenkomst Fysiotherapie Generiek op basis van een zorgplan? Dien dan via uw vertegenwoordiger van het samenwerkingsverband het volgende in via ons contactformulier:

  • Het zorgplan
  • Informatie over het samenwerkingsverband

  Als het zorgplan en het samenwerkingsverband aan de voorwaarden voldoen, dan doen wij u een nieuw contractaanbod.

  Is het zorgplan ná 1 juli ingediend? Dan beoordelen wij dit vanaf januari volgend jaar.

  Let op: het indienen van een zorgplan leidt niet tot een aanpassing van de tekentermijn en de aangeboden basisovereenkomst.


 • Uw praktijk kan zelf ook een Good Practice bij ons indienen. We spreken van een Good Practice als het aan onderstaande kenmerken voldoet:

  • Vernieuwende methode, techniek, handelswijze, procedure, samenwerking of technologische ontwikkeling
  • Betere zorg tegen lagere kosten, mede dankzij en altijd samen mét zorgaanbieders
  • Zorg waarin de patiënt centraal staat
  • Het is vastgesteld in de praktijk
  • Het is op andere plekken toepasbaar
  • De zorgaanbieder kan een ambassadeursrol vervullen richting andere zorgaanbieders

  Voldoet uw idee aan bovenstaande punten? Mooi! Dan kunt u het idee indienen als good practice.

Heeft u nog een vraag over het inkoopbeleid? Neem dan contact met ons op.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam