Inkoopbeleid

In het inkoopbeleid staat alles in het teken van zinnige zorg. Dat is zorg die beter is voor de patiënt en de zorg op termijn ook toegankelijk houdt.

Hoofdpunten van het inkoopbeleid 2022

Met onder andere Good Practices (praktijkvoorbeelden van zinnige zorg) en een selectief inkoopbeleid voor 2022 stellen we doelmatige en kwalitatieve paramedische zorg beschikbaar voor onze leden. In de komende jaren willen we het aantal zinnige zorginitiatieven vergroten en toegankelijker maken voor onze leden. We blijven ons daarom, net als voorgaande jaren, inzetten om samen met zorgaanbieders Good Practices te ontwikkelen binnen de paramedische zorg.

Daarnaast willen we ons meer richten op het voorkomen van laag complexe zorg en het uitstel-len van duurdere, niet effectievere, tweedelijnszorg. Om dit te voorkomen, zoeken we specifiek naar bewezen, regionale praktijkvoorbeelden waarbij de samenwerking tussen de eerste- en tweedelijns zorgaanbieders aantoonbaar beter is voor onze leden en tegelijkertijd de zorgkos-ten verlaagt. Wij vinden dit belangrijk, omdat we ervan overtuigd zijn dat paramedische zorg een belangrijke rol speelt in de toekomst van ons zorgstelsel. In 2022 onderzoeken we daarom graag samen met zorgaanbieders en beroepsverenigingen hoe we dit vorm kunnen geven in het inkoopbeleid voor de aankomende jaren. 

De hoofdpunten van ons inkoopbeleid zijn:

 • Good Practices
 • Digitale zorg
 • Selectieve inkoop

Meer over deze hoofdpunten en onze inkoopcriteria leest u in ons inkoopbeleid.

Wijzigingen inkoopbeleid 2021

In het inkoopbeleid leest u onder andere over de kwaliteitseisen rondom zinnige zorg. Daarnaast leest u meer over de voorwaarden rondom declaraties, behandelplannen en de klachtafhandeling voor patiënten.

 • Inkoopbeleid 2021 (versie 3, per 9-12-2020)
  Wijziging inkoopbeleid 2021 – Logopedie
  In ons inkoopbeleid 2021 heeft een wijziging plaatsgevonden ten aanzien van het procesverloop rondom het contractaanbod logopedie. Een verdere toelichting kunt u vinden in ons inkoopbeleid. 
 • Inkoopbeleid 2021 (versie 2, per 25-9-2020)
  Wijziging inkoopbeleid 2021 - Huidtherapie voor acné, camouflage en ontharen (25.09.2020)
  In ons inkoopbeleid 2021 is opgenomen dat we Huidtherapie voor acné, camouflage en ontharen uit de aanvullende verzekering vanaf 2021 inkopen bij huidtherapeuten en schoonheidsspecialisten. Hiervoor zouden wij via VECOZO uiterlijk eind september 2020 een overeenkomst aanbieden. Mede naar aanleiding van gesprekken met de branchevereniging NVH hebben we geconcludeerd dat de bereidheid van  zorgaanbieders om een overeenkomst af te sluiten op dit moment nihil is. Het aanbieden van een overeenkomst biedt op dit moment voor zorgaanbieders en verzekerden geen meerwaarde. Wij passen daarom op dit punt het beleid aan en bieden geen zorgovereenkomst Huidtherapie voor acné, camouflage en ontharen aan
 • Inkoopbeleid 2021 (versie 1, per 01.04.2020)
 • Inkoopbeleid 2020
 • Inkoopbeleid 2019
Onze visie op fysiotherapie
Voor veel patiënten is fysiotherapie belangrijk voor hun functioneren of herstel. Net als veel fysiotherapeuten vinden wij het belangrijk dat fysiotherapie toegankelijk en betaalbaar blijft. Die ambitie vormt dan ook de basis van ons inkoopbeleid.

Selectieve inkoop

VGZ koopt paramedische zorg voor verzekerden met een aantal aandoeningen selectief in:

 • De ziekte van Parkinson (dit geldt alleen voor fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en logopedie)
 • Claudicatio Intermittens (alleen voor fysiotherapie en oefentherapie)
 • Lymfevataandoeningen/oedeem (alleen voor fysiotherapie)

Voor de ziekte van Parkinson en/of Claudicatio Intermittens ontvangt u mogelijk een (gedeeltelijke) vergoeding, indien u niet bent aangesloten bij ParkinsonNet en/of Chroniscg Zorgnet. 

Oedeemtherapie mag alleen worden verleend door een therapeut met een actuele registratie in een van de onderstaande aantekeningenregisters Oedeemfysiotherapeut van:

 • Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL)
 • Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF)

Raadpleeg voor meer informatie de voorwaarden selectieve inkoop in het overzicht met overeenkomsten.

Zinnige Zorg

Om de zorg op langere termijn betaalbaar te houden zetten we samen in op zinnige zorg via good practices. Zinnige zorg is betaalbare zorg waarin de patiënt centraal staat en waarbij verspilling en overdaad worden vermeden. U weet als geen ander wat zinnige zorg voor onze klant is. Het is onze rol om zinnige zorg te faciliteren en te stimuleren. Daarbij geloven we in co-creatie met zorgaanbieders, belangenorganisaties, patiënten en andere verzekerden. We zijn actief op zoek naar good practices. Soms is het zorgvernieuwing, soms is dat een al bestaande werkwijze die navolging verdient. Lees hier meer over zinnige zorg

Veelgestelde vragen

 • Hoe dien ik een good practice in?

  Uw praktijk kan zelf ook een good practice bij ons indienen. We spreken van een good practice als het onderstaande kenmerken draagt:

  • vernieuwende methode, techniek, handelswijze, procedure, samenwerking of technologische ontwikkeling;
  • zinnige zorg; betere zorg tegen lagere kosten, mede dankzij en altijd samen met zorgaanbieders; 
  • zorg waarin de patiënt centraal staat;
  • is vastgesteld in de praktijk;
  • is op andere plekken toepasbaar;
  • de zorgaanbieder kan een ambassadeursrol vervullen richting zorgaanbieders.

  Voldoet uw idee aan bovenstaande punten? Download het formulier en mail dit naar goodpractices@vgz.nl.

 • Ik ben tijdelijk afwezig. Dient mijn vervanger aan dezelfde voorwaarden voor selectieve inkoop te voldoen?

  Een praktijk dient er zorg voor te dragen dat in het geval van ziekte of vakantie de zorg gecontinueerd kan worden en op een juiste manier gewaarborgd is. 

  Bekijk voor meer informatie het topic in de kennisbank.


Staat uw vraag er niet tussen, bekijk alle topics in onze kennisbank.

360x150
Heeft u zelf een Good Practice?
Wat fijn! Lever uw voorstel of idee voor de Good Practice in via het Zinnige Zorg loket. De ingediende ideeën komen in aanmerking om als nieuwe werkwijze te worden opgenomen in het zorginkoopbeleid. Download hier het formulier om uw idee in te dienen. Inleveren van een ingevuld formulier kan via de knop hieronder. 
Met hart voor zinnige zorg
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Ja, ik ga akkoord
Nee, ik ga niet akkoord