Uw gekozen zorgsoort:

Inkoopbeleid

In het inkoopbeleid staat alles in het teken van zinnige zorg. Dat is zorg die beter is voor de patiënt en de zorg op termijn ook toegankelijk houdt.

Inkoopbeleid

In het inkoopbeleid leest u onder andere over de kwaliteitseisen rondom zinnige zorg. Daarnaast leest u meer over de voorwaarden rondom declaraties, behandelplannen en de klachtafhandeling voor patiënten.

Of bent u hier naar op zoek?

Selectieve inkoop

VGZ koopt paramedische zorg voor verzekerden met een aantal aandoeningen selectief in:

 • de ziekte van Parkinson en een atypisch parkinsonisme (dit geldt alleen voor fysiotherapie, ergotherapie en logopedie)
 • Claudicatio Intermittens (alleen voor fysiotherapie en oefentherapie)
 • Lymfevataandoeningen/oedeem (alleen voor fysiotherapie)

Voor de ziekte van Parkinson en/of Claudicatio Intermittens ontvangt u mogelijk een (gedeeltelijke) vergoeding, indien u niet bent aangesloten bij ParkinsonNet en/of ClaudicatioNet. 

Oedeemtherapie mag alleen worden verleend door een therapeut met een actuele registratie in een van de onderstaande aantekeningenregisters:

 • het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) fysiotherapie
 • Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF)
 • Kwaliteitsregister Paramedici (KP). 

Raadpleeg voor meer informatie de voorwaarden selectieve inkoop in het overzicht met overeenkomsten.

 • Zo kopen wij paramedische zorg in: altijd gedifferentieerd en soms selectief

  De zorgkosten voor fysiotherapie stijgen jaarlijks door een toename van het zorggebruik en zorgaanbod. Ondanks de gestage ontwikkeling van de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg, vragen steeds meer van onze verzekerde om informatie waar de beste fysiotherapie geleverd wordt voor het verhelpen of behandelen van een bepaalde klacht. Informatie die wij nodig hebben om hen te helpen in het maken van een keuze voor een zorgaanbieder.

  Tegen deze achtergrond zijn wij in 2017 gestart met gedifferentieerd en selectief inkopen. Dit doen wij op basis van de doelmatigheid van de praktijkvoering, kwaliteit van de geleverde fysiotherapeutische zorg en patiëntbeleving. Met het gedifferentieerde inkoopbeleid stimuleert VGZ fysiotherapeuten om kwaliteit te leveren en doelmatiger te behandelen. De ondoelmatig behandelende fysiotherapeuten contracteren we niet meer. Bij indicaties zoals Claudicatio Intermittens, Parkinson en Lymfoedeem koopt VGZ de fysiotherapie selectief in.

Zinnige Zorg

Om de zorg op langere termijn betaalbaar te houden zetten we samen in op zinnige zorg via good practices. Zinnige zorg is betaalbare zorg waarin de patiënt centraal staat en waarbij verspilling en overdaad worden vermeden. U weet als geen ander wat zinnige zorg voor onze klant is. Het is onze rol om zinnige zorg te faciliteren en te stimuleren. Daarbij geloven we in co-creatie met zorgaanbieders, belangenorganisaties, patiënten en andere verzekerden. We zijn actief op zoek naar good practices. Soms is het zorgvernieuwing, soms is dat een al bestaande werkwijze die navolging verdient. 

Veelgestelde vragen

 • Hoe dien ik een good practice in?

  Uw praktijk kan zelf ook een good practice bij ons indienen. We spreken van een good practice als het onderstaande kenmerken draagt:

  • vernieuwende methode, techniek, handelswijze, procedure, samenwerking of technologische ontwikkeling;
  • zinnige zorg; betere zorg tegen lagere kosten, mede dankzij en altijd samen met zorgaanbieders; 
  • zorg waarin de patiënt centraal staat;
  • is vastgesteld in de praktijk;
  • is op andere plekken toepasbaar;
  • de zorgaanbieder kan een ambassadeursrol vervullen richting zorgaanbieders.

  Voldoet uw idee aan bovenstaande punten? Download het formulier en mail dit naar goodpractices@vgz.nl.

 • Welke uitzonderingen past VGZ toe op het selectieve inkoopbeleid?
  Indien de reistijd van de klant naar een zorgaanbieder met een actuele registratie bij ParkinsonNet, ClaudicatioNet of in het aantekeningenregister Oedeemfysiotherapie meer dan 20 minuten bedraagt. De genoemde reistijd van 20 minuten is verbonden aan het vervoermiddel waarvan de verzekerde van VGZ gebruikmaakt. Mocht een verzekerde van mening zijn dat de dichtstbijzijnde aangesloten therapeut meer dan 20 minuten reistijd bij hen vandaan is kunnen zij contact opnemen met onze afdeling Zorgadvies en Bemiddeling via telefoonnummer via 088 - 131 16 11. Zij bekijken met de klant of er aangesloten zorgverleners in de buurt te vinden zijn. Mocht dit niet het geval zijn dan komen de vergoedingen van de klant in aanmerking voor een uitzonderingsregel en worden de kosten alsnog tegen het reguliere tarief vergoed.
 • Ik ben tijdelijk afwezig. Dient mijn vervanger aan dezelfde voorwaarden voor selectieve inkoop te voldoen?
  Een praktijk dient er zorg voor te dragen dat in het geval van ziekte of vakantie de zorg gecontinueerd kan worden en op een juiste manier gewaarborgd is. Een vervanger dient dezelfde registratie(s) te hebben als de zorgverlener die hij/zij vervangt. Echter is dit niet altijd mogelijk. Om ervoor te zorgen dat de behandelingen dan toch door kunnen gaan maken wij een uitzondering voor de behandeling van verzekerden met de ziekte van Parkinson en Claudicatio Intermittens. U dient in deze situatie een e-mail te sturen naar VGZ. Hierbij geeft u de periode door waarin de behandelingen plaatsvinden of hebben plaats gevonden. Daarnaast geeft u de naam en AGB-code van de waarnemend therapeut en naam en AGB-code van de aangesloten therapeut door. Het kan tot 5 werkdagen duren voordat de wijziging in de systemen van VGZ zijn verwerkt. Vervolgens kunt u de declaraties bij ons indienen. Mochten de declaraties eerder niet (volledig) uitbetaald zijn, dan dient u deze eerst te crediteren.

  Een waarneming mag niet langer dan 3 maanden duren. Indien de behandelingen langer dan 3 maanden overgenomen worden, dienen de behandelingen uitgevoerd te worden door een therapeut mét actuele registratie bij ClaudicatioNet en/of ParkinsonNet. Indien het gaat om zwangerschapsverlof maken wij een uitzondering op deze periode van 3 maanden.

  Bij verzekerden met Lymfevataandoeningen/oedeem dienen de behandelingen te allen tijde uitgevoerd te worden door een therapeut met een actuele registratie in het CKR fysiotherapie of SKF.

Staat uw vraag er niet tussen, bekijk alle veelgestelde vragen en antwoorden in onze kennisbank.

360x150
Heeft u zelf een Good Practice?
Dien de vernieuwing in via het Zinnige Zorg loket. De ingediende ideeën komen in aanmerking om als nieuwe werkwijze te worden opgenomen in het zorginkoopbeleid.