Digitale zorg declareren

In de geldende NZa Beleidsregels prestatiebeschrijvingen voor diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie en oefentherapie staat dat u zelf beslist over de inzet van digitale zorg. Digitale zorg, zoals een videoconsult of telefonische zitting, kunt u inzetten als vervanging van of aanvulling op face-to-face behandelingen.

 Voorwaarden en bekostiging digitale zorg

  • Digitale zorg is qua duur, kwaliteit en inhoud vergelijkbaar met de behandelingen in de praktijkruimte.
  • De privacy van uw patiënten is gewaarborgd, omdat de applicaties die u gebruikt voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Lees voor aanvullende voorwaarden de geldende NZa Beleidsregels

Wilt u meer informatie over de bekostiging van digitale zorg?

Bekijk dan de ‘Wegwijzer bekostiging digitale zorg’ van de NZa.

 Videoconsult of telefonische zitting declareren

Een videoconsult of telefonische zitting declareert u met de reguliere prestaties. Het tarief blijft gelijk.

Informeer uw patiënten

Het maakt niet uit of een zitting telefonisch, via een videoconsult of face-to-face plaatsvindt. De vergoeding van digitale zorg is niet anders dan die van reguliere zorg. Informeer uw patiënten hier goed over. 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam