Uw gekozen zorgsoort:

Declareren

Juist ingevulde declaraties zorgen voor snellere uitbetaling en afhandeling van ingediende nota's. Daarom vinden we het belangrijk om u goed te helpen. Op deze pagina vindt u alle benodigde informatie. 

Starten met declareren

Hier vindt u hoe u declaraties rechtstreeks bij ons in kunt dienen en waar een declaratie aan moet voldoen. Voor GGZ en Verzorging & Verpleging is mogelijk een privacyverklaring nodig als zevende kenmerk.

 1. Check of de patiënt bij een van de merken van coöperatie VGZ is verzekerd.
 2. Zorg voor een aanmelding bij Vecozo en maak gebruik van de prestatiecodelijst op Vektis.nl 
 3. Het gedeclareerde tarief moet overeenkomen met het tarief dat vergoed wordt. 
 4. Bespreek met de patiënt wat er vergoed wordt uit de (aanvullende) verzekering. 
 5. Declareer op de AGB-code van je praktijk. Dit is een ander nummer dan je persoonlijke AGB-code.
 6. Wordt de behandeling direct vergoed, dan is het mogelijk de declaratie zo in te dienen. Het kan zijn dat er een machtiging nodig is.

Zorgkosten kunt u rechtstreeks bij ons declareren via het Elektronisch Declaratieportaal van Vecozo – ook zonder overeenkomst met ons.

Waarom is mijn declaratie afgewezen?

Soms wordt een declaratie afgewezen. Zoek aan de hand van afwijscode op wat u nu kunt doen. 

Declareren van chronische indicaties

De manier van declareren van chronische indicaties wisselt per verzekerde. Hieronder leggen we uit hoe dit precies zit.

Veelgestelde vragen

 • Ik ben niet geregistreerd bij Parkinsonnet of Claudicationet, maar heb wel verzekerden behandeld met die indicatie. Wat nu?

  Als u in 2018 een verzekerde in behandeling heeft genomen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme of Claudicatio Intermittens en u bent niet geregistreerd bij respectievelijk ClaudicatioNet of ParkinsonNet, ontvangt u mogelijk een gedeeltelijke vergoeding van de gedeclareerde behandeling.

  Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden.

  Bekijk de lijst maximale vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg.

 • Hoe kan ik een declaratie crediteren?
  Als u een declaratie wilt intrekken of wijzigen, kunt u een creditregel aanleveren. Wij hanteren hiervoor de paramedische EI-standaard van Vektis, pm304.
   
  Een creditregel is gelijk aan de debetregel. Een uitzondering hierop is het bedrag. Als u de volledige declaratie wilt crediteren, vult u in de creditregel het bedrag in dat wij uitbetaald hebben. Als u € 30,00 heeft gedeclareerd en wij € 28,00 hebben vergoed, vult u een bedrag van € 28,00 in op de creditregel. U hoeft een foutieve declaratie alleen te crediteren als wij de declaratie (deels) vergoed hebben. Een afgewezen declaratie kunt u niet crediteren.
   
  Een creditnota maakt u aan in uw declaratieprogramma. Deze programma’s hebben naast de optie debet ook een optie credit. Kunt u die optie niet vinden? Neem dan contact op met uw softwareleverancier. Uw creditnota dient u op dezelfde manier in als de declaratie, met dezelfde gegevens. Let op dat u het vergoede/uitbetaalde bedrag crediteert en niet het ingediende bedrag. Door de creditoptie te selecteren, wordt het bedrag negatief. U ontvangt vervolgens van ons een creditrekening voor het gecrediteerde bedrag. Wij verrekenen dit bedrag met de eerstvolgende declaratie die klaar staat voor betaling.
   
  Levert u de creditregels binnen een debet declaratie aan, waarbij het debet bedrag hoger is dan het creditbedrag, dan zal de creditering normaal gesproken binnen dezelfde declaratie plaatsvinden.

   

  Lees meer informatie in het document 'Standaardbeschrijving' van Vektis

 • Ik ben tijdelijk afwezig, moet mijn vervanger aan dezelfde voorwaarden voor selectieve inkoop voldoen?

  Binnen uw praktijk moet de zorg in geval van ziekte of vakantie gecontinueerd worden en op een juiste manier gewaarborgd zijn. Een vervanger moet dezelfde registratie(s) hebben als de zorgverlener die hij/zij vervangt. Hiervoor moet een aanvraag gedaan worden. U regelt dit gemakkelijk online.

  Uitzondering Parkinson en Claudicatio Intermittens

  Dit is niet altijd mogelijk. Om te zorgen dat de behandelingen toch door kunnen gaan, maken wij een uitzondering voor de behandeling van verzekerden met de ziekte van Parkinson en Claudicatio Intermittens. Vul hiertoe het onderstaande formulier in. Het kan tot 5 werkdagen duren voordat de wijziging in de systemen van VGZ zijn verwerkt. Vervolgens kunt u de declaraties bij ons indienen. Mochten de declaraties eerder niet (volledig) uitbetaald zijn, dan dient u deze eerst te crediteren.

  Voorwaarden

  Een waarneming mag niet langer dan 3 maanden duren. Indien de behandelingen langer dan 3 maanden overgenomen worden, dienen de behandelingen uitgevoerd te worden door een therapeut mét actuele registratie bij ClaudicatioNet en/of ParkinsonNet. Indien het gaat om zwangerschapsverlof mag de waarneming 4 maanden duren.

  Lymfevataandoeningen/oedeem

  Bij verzekerden met Lymfevataandoeningen/oedeem dienen de behandelingen te allen tijde uitgevoerd te worden door een therapeut met een actuele registratie in het CKR fysiotherapie of SKF.

Nog meer weten?
Vind in onze kennisbank antwoorden op al uw vragen. 

Machtiging aanvragen

Toestemming vraagt u aan via het toestemmingsformulier. Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag is het belangrijk dat de aanvraag voor toestemming volledig is ingevuld. Gebruik hiervoor de onderstaande checklist.

Stuur het machtigingsformulier digitaal naar ons toe voor een snellere afhandeling.

U kunt het formulier ook per post versturen naar onderstaand adres. Dit betekent wel enkele dagen extra verwerkingstijd van de machtiging.

Coöperatie VGZ t.a.v. team machtigingen paramedisch

Postbus 25150

5600 RS Eindhoven

Wijziging AGB-code in bestaande machtiging

Is de AGB-code van uw praktijk gewijzigd? Dan kunt u de lopende machtigingen van uw patiënten die bij ons verzekerd zijn in één keer laten omzetten naar de nieuwe AGB-code. Dit kunt u doen door dit Excel-bestand (wijzig de AGB locatiecode) compleet en juist in te vullen. Het ingevulde Excel-bestand stuurt u op via de bijlage van het digitale contactformulier

Machtiging overnemen van een andere praktijk

Gaat u een patiënt behandelen voor een indicatie waarvoor wij al schriftelijke toestemming gegeven hebben? Dan kunt u die toestemming overnemen. Stuurt u ons hiervoor een verzoek tot overname machtiging met dit formulier: verzoek tot overname machtiging

 

Verstuur het verzoek naar:
Coöperatie VGZ t.a.v. team machtigingen paramedisch 

Postbus 25150 

5600 RS Eindhoven

Wijziging rekeningnummer

Het wijzigen van een rekeningnummer regelt u online

Overige gegevens wijzigen in Vektis

De volgende wijzigingen dient u door te geven aan Vektis:

 • Een wijziging in uw adresgegevens;
 • Een wijziging in uw contactgegevens;
 • Een nieuwe medewerker is werkzaam in uw praktijk;
 • Een medewerker binnen de praktijk heeft een specialisatie behaald.

Wij nemen de gegevens uit Vektis automatisch over in onze systemen. Het kan tot ongeveer drie weken duren voordat de wijziging in de systemen van VGZ zijn verwerkt.

Let op: Verandert uw praktijk van rechtsvorm of neemt u een praktijk over? Geef dit dan aan ons door zodra uw nieuwe AGB-code bekend is.

Voetzorg buiten de keten
Alle informatie over declareren bij voetzorg buiten de keten vindt u via onderstaande link.
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord