Declareren

Starten met declareren

U levert uw declaraties gemakkelijk en snel bij ons aan via het Elektronische Declaratieportaal van VECOZO. Voor het declareren van uw zorgprestaties maakt u gebruik van de PM304 standaard van Vektis. Als u wilt declareren, dient u gebruik te maken van voorgeschreven codes voor uw geleverde zorgprestaties. Dit zijn de zogeheten prestatiecodes. Voor het juist indienen van uw declaraties verwijzen wij u graag naar de prestatiecodelijst van Vektis. Voor vragen over het declareren van uw zorgprestaties in VECOZO, verwijzen wij u graag door naar de veelgestelde vragen over declareren in VECOZO

Lijst merken en UZOVI-codes

Wij verzorgen de declaraties voor verschillende merken. In de lijst van merken en UZOVI-codes vindt u alle merken inclusief UZOVI-codes. 

Overzicht indicatiecodes (CSI) en diagnosecodes

Om uw declaratie goed af te kunnen handelen, moeten de codesoortindicaties (CSI) in uw declaratie kloppen. De indicatiecodes voor o.a. (kinder)fysiotherapie, oefentherapie en bekkentherapie vindt u op de webpagina 'Overzicht indicatiescodes (CSI)'. Daarnaast heeft u de juiste diagnosecodes nodig. Die kunt u zelf samenstellen op basis van de lijst DiagnoseCoderingsSysteem Paramedische Hulp (DCSPH-lijst).

Machtigingen

Voor sommige behandelingen is vooraf toestemming van ons nodig. Pas dan krijgt uw patiënt, onze verzekerde de zorgkosten vergoed. Om deze toestemming te verkrijgen, is een machtigingsaanvraag noodzakelijk. Lees meer over machtigingen

Wij helpen u graag met correct declareren

In onderstaande video geven wij u uitleg en tips om correct te declareren.

De kenmerken voor correct declareren op een rij:

  • Check of uw patiënt bij een van de merken van coöperatie VGZ is verzekerd
  • Zorg voor een aanmelding bij VECOZO en maak gebruik van de prestatiecodes (Vektis)
  • Het gedeclareerde tarief moet overeenkomen met het tarief dat vergoed wordt
  • Bespreek met de patiënt wat er vergoed wordt uit de (aanvullende) verzekering
  • Declareer op de AGB-code van uw praktijk (anders dan uw persoonlijke AGB-code)
  • Wordt de behandeling direct vergoed? Dan is het mogelijk de declaratie zo in te dienen. 
    Let op: het kan zijn dat er een machtiging nodig is.

Uw aangeleverde declaraties dienen altijd te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Waarom is mijn declaratie afgewezen?

Indien uw declaratie niet juist gespecificeerd of onvolledig is, wijzen wij de declaratie af.  Om u direct te kunnen vertellen waarom wij de declaratie hebben afgewezen, kunt u gebruik maken van de afwijsredenen per code. Is het u niet duidelijk of staat de oplossing er niet bij? Dan kunt u de complete lijst van retourcodes raadplegen (Vektis).

Ingediende declaraties crediteren

Als u een declaratie wilt intrekken of wijzigen, kunt u een creditregel aanleveren. Wij hanteren hiervoor de paramedische EI-standaard van Vektis, PM304. Lees meer over declaraties crediteren.

Declareren van chronische indicaties

De manier van declareren van chronische indicaties wisselt per verzekerde. Hieronder leggen we uit hoe dit precies zit.

Hoe worden de eerste 20 behandelingen bij een chronische indicatie gedeclareerd?

De eerste 20 declaraties, vallende onder het ‘Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering’, declareert u bij ons via VECOZO op Code Soort Indicatie (CSI) 008. De ingediende declaraties waarvoor geen dekking is wijzen wij af, maar registreren wij wel, zodat vanaf de 21e behandeling op CSI 001 de behandelingen vergoed worden ten laste van de basisverzekering. Belangrijk is dat u de declaraties en daarnaast de declaratieregels in chronologische volgorde op behandeldatum declareert.

  1. U declareert de eerste 20 behandelingen via VECOZO met CSI '008'

  2. Vanaf behandeling 21 declareert u via VECOZO met CSI '001'

Veelgestelde vragen en antwoorden

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op, we helpen u graag verder!

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord