Valpreventie

Geeft u een cursus Valpreventie? Informeer uw deelnemers wat er vergoed wordt en help hen bij het verkrijgen van een vergoeding. 

 Vergoedingen

Vanuit de basisverzekering

Valpreventieve beweegzorg wordt sinds 1 januari 2024 vergoed vanuit de basisverzekering onder specifieke voorwaarden: 
 • U geeft als fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar/Mensendieck de training Otago.
 • U heeft een overeenkomst Fysiotherapie of Oefentherapie met addendum 'Ketenaanpak Valpreventie voor valpreventieve beweeginterventie’. 
 • Onze verzekerde komt alleen in aanmerking voor deelname wanneer er sprake is van hoog valrisico met onderliggend lijden (lichamelijk of psychisch). Dit moet blijken uit een valrisicobeoordeling.

U declareert deze zorg direct bij ons.

Vanuit een aanvullende verzekering

We vergoeden valpreventie vanuit een aanvullende verzekering aan onze verzekerden wanneer u als fysiotherapeut, oefentherapeut Cesar/Mensendieck of ergotherapeut één van de volgende trainingen geeft:

 • In Balans
 • Vallen Verleden Tijd
 • Zicht op Evenwicht
 • Otago

Een voorwaarde voor deze vergoeding is dat uw certificaat bij ons geregistreerd is.

 

Onze verzekerden declareren hun deelname zelf bij ons

U kunt hen hiermee helpen door onderstaand stappenplan te volgen.

 Help deelnemers met declareren

Onze verzekerden declareren hun deelname aan een cursus valpreventie zelf bij ons. Volg deze stappen om uw deelnemers te helpen met het verkrijgen van een vergoeding vanuit een aanvullende verzekering: 

 1. Stuur een kopie van uw certificaat in

  Heeft u een certificaat voor de training In Balans, Vallen Verleden Tijd, Zicht op Evenwicht en/of Otago? Gebruik formulier 'Aan- of afmelden cursus valpreventie' om een kopie van uw certificaat in te sturen. Wij leggen uw kopie vast in ons systeem. Dit formulier gebruikt u ook om ons te laten weten dat u stopt met het geven van een cursus.
 2. Zorg dat de volgende gegevens op de nota te staan

  Na afloop van de cursus stuurt onze verzekerde zelf een bewijs van deelname en de nota in. De volgende gegevens staan op de nota: 

  • NAW-gegevens en AGB-code van u, de zorgaanbieder (inclusief naam praktijk/instelling)
  • NAW-gegevens van de deelnemer
  • Naam van de cursus
  • Cursusdata
  • (Totaal)bedrag van de cursus

Let op: alle gegevens op de nota komen overeen met uw gegevens in Vektis. Als dit niet het geval is worden de declaraties van onze verzekerden afgewezen. 

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam