Inkoopbeleid

In ons inkoopbeleid staat alles in het teken van samen de zorg vooruit brengen. Dat doen we met zinnige zorg: betere zorg voor de patiënt, die op termijn ook toegankelijk blijft.

Op deze pagina vindt u:

Zittend ziekenvervoer bestaat uit taxi- en rolstoelvervoer, maar ook openbaar en eigen vervoer. Alleen taxi- en rolstoelvervoer kopen wij in. Het vervoer van kinderen van en naar een verpleegkundig kinderdagverblijf (IKZ) contracteren we naar behoefte. Langdurig zieken komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor de vergoeding van deze vervoerskosten. Dit is vastgelegd in het Besluit zorgverzekering (artikel 2.14). De voorwaarden staan op de pagina Vergoedingen.

Wij maken afspraken met vervoerders over kwaliteit, service, toegankelijkheid, prijs en de wijze van declareren. Deze afspraken leggen wij vast in een overeenkomst. Hierover leest u alles op de pagina Overeenkomsten.

Hoofdpunten van het inkoopbeleid 2022

De Zorgverzekeringswet maakt het mogelijk voor enkele specifiek omschreven patiëntengroepen om aanspraak te maken op (vergoeding van) ziekenvervoer. Zij kunnen hierbij kiezen uit eigen vervoer, openbaar vervoer en taxivervoer. Voor eigen vervoer en openbaar vervoer ontvangt de verzekerde een rechtstreekse vergoeding. Deze vormen van vervoer contracteren we niet. Taxivervoer contracteren wij wel door rechtstreeks afspraken te maken met regionale en landelijke taxivervoerders.

We vinden het belangrijk dat de toegang tot de zorg goed is geregeld voor onze verzekerden. We volgen de technologische ontwikkelingen met betrekking tot het aanvragen, het declareren en het informeren van zowel onze verzekerden als onze taxivervoerders. Deze ervaringen nemen we mee bij het verbeteren van de verschillende processen, zodat onze verzekerden en aanbieders geen hinder ervaren op het moment dat zij van deze dienst gebruik willen maken.

Hieronder staan de hoofdpunten van het inkoopbeleid:

 • Keuzemogelijkheid
 • Zinnige zorginkoop
 • Stimuleren eigen vervoer

Meer over deze hoofdpunten en onze inkoopcriteria ziet u in onderstaande video en leest u in ons inkoopbeleid.

Kwaliteit

We stellen diverse kwaliteitseisen aan vervoerders. Hieronder staan de belangrijkste vier:

 • U bent in het bezit van een vergunning (artikel 5 Wet personenvervoer)
 • De taxi is goedgekeurd door het RDW
 • De chauffeur is EHBO-gediplomeerd en in het bezit van een geldig rijbewijs
 • U staat als taxivervoerder ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • U heeft een actuele registratie bij Vektis (AGB)

Om het beste vervoer voor onze verzekerden te regelen, werken we met kwaliteitsverhogende afspraken. Denk hierbij aan airconditioning in de voertuigen, de mogelijkheid tot individueel vervoer na een oncologische behandeling of een training sociale vaardigheden voor chauffeurs.

Doelmatigheid

Naast kwaliteit en klanttevredenheid proberen we de zorg voor iedereen betaalbaar te houden. Daarom letten wij ook op de prijs, zodat onze klanten effectief en efficiënt vervoerd worden.

Innovatie

Wij zoeken actief naar mogelijkheden om onze klanten nog beter zittend ziekenvervoer te bieden. Daarbij kijken we naar innovaties voor de gehele verzorging: van bellen voor een afspraak tot het thuis afzetten. U als vervoerder speelt hierin een belangrijke rol. Wij gaan dan ook graag in zee met vervoerders die extra services of gunstige tarieven bieden. Wilt u meer weten, of een innovatief idee met ons delen? Kijk dan eens op de pagina Overeenkomsten, of neem contact met ons op.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam