Inkoopbeleid

In ons inkoopbeleid staat alles in het teken van zinnige zorg. Dat is zorg die beter is voor de patiƫnt en de zorg op termijn ook toegankelijk houdt.
Effecten van de coronacrisis op ons inkoopbeleid
Op het moment dat we ons inkoopbeleid voor 2021 publiceren, leveren zorgprofessionals een indrukwekkende strijd tegen het coronavirus COVID-19. De impact van dit virus op de zorg en de brede samenleving  is enorm en toont de urgentie aan van duurzame oplossingen voor de zorg in ons land.

Wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed inschatten of - en zo ja in hoeverre - de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus gevolgen hebben voor het inkoopbeleid 2021. Lees hier meer over in het nieuwsbericht van de NZa. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren wij u daarover via deze website.

Op deze pagina vindt u:

Zittend ziekenvervoer bestaat uit taxi- en rolstoelvervoer, maar ook openbaar en eigen vervoer. Alleen taxi- en rolstoelvervoer kopen wij in. Het vervoer van kinderen van en naar een verpleegkundig kinderdagverblijf (IKZ) contracteren we naar behoefte. Langdurig zieken komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor de vergoeding van deze vervoerskosten. Dit is vastgelegd in het Besluit zorgverzekering (artikel 2.14). De voorwaarden staan op de pagina Vergoedingen.

Wij maken afspraken met vervoerders over kwaliteit, service, toegankelijkheid, prijs en de wijze van declareren. Deze afspraken leggen wij vast in een overeenkomst. Hierover leest u alles op de pagina Overeenkomsten.

Kwaliteit

We stellen diverse kwaliteitseisen aan vervoerders. Hieronder staan de belangrijkste vier:

  • U bent in het bezit van een vergunning (artikel 5 Wet personenvervoer)
  • De taxi is goedgekeurd door het RDW
  • De chauffeur is EHBO-gediplomeerd en in het bezit van een geldig rijbewijs
  • U staat als taxivervoerder ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • U heeft een actuele registratie bij Vektis (AGB)

Om het beste vervoer voor onze verzekerden te regelen, werken we met kwaliteitsverhogende afspraken. Denk hierbij aan airconditioning in de voertuigen, de mogelijkheid tot individueel vervoer na een oncologische behandeling of een training sociale vaardigheden voor chauffeurs.

Doelmatigheid

Naast kwaliteit en klanttevredenheid proberen we de zorg voor iedereen betaalbaar te houden. Daarom letten wij ook op de prijs, zodat onze klanten effectief en efficiënt vervoerd worden.

Innovatie

Wij zoeken actief naar mogelijkheden om onze klanten nog beter zittend ziekenvervoer te bieden. Daarbij kijken we naar innovaties voor de gehele verzorging: van bellen voor een afspraak tot het thuis afzetten. U als vervoerder speelt hierin een belangrijke rol. Wij gaan dan ook graag in zee met vervoerders die extra services of gunstige tarieven bieden. Wilt u meer weten, of een innovatief idee met ons delen? Kijk dan eens op de pagina Overeenkomsten, of neem contact met ons op.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord