banner zittend ziekenvervoer
Ziekenvervoer
Samen de zorg vooruit brengen

 Coronavirus

Heeft u vragen over de gevolgen van het coronavirus voor u als zorgaanbieder? Bekijk alle informatie en veelgestelde vragen.

 Vergoedingen

Bekijk de voorwaarden voor een vergoeding en lees meer over de hardheidsclausule.

 Declareren

Alles over het indienen, opstellen, goedkeuren en verwerken van declaraties. 
Samen werken we aan zinnige zorg
Succesvolle en bewezen praktijkvoorbeelden van zinnige zorg

Veelgestelde vragen

 • Op de pagina over het coronavirus COVID-19 verzamelen we alle informatie rond deze crisis die relevant is voor aanbieders van ziekenvervoer. We hebben naar aanleiding van de coronacrisis ons inkoopbeleid gewijzigd.
 • Wij contracteren één landelijke vervoerder en een vervoerder per regio (indien mogelijk). In de praktijk betekent dit dat een verzekerde in zijn of haar regio altijd de keuze heeft uit twee vervoerders. Wij sluiten contracten af voor meerdere jaren. U komt dus niet altijd meteen in aanmerking voor een overeenkomst. Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'Overeenkomsten'. 

 • Ook zonder overeenkomst mag u onze verzekerden vervoeren en de kosten rechtstreeks bij ons declareren via Vecozo. Wel moet u aan enkele vereisten voldoen. 

  U moet in het bezit zijn van een AGB-code en uw gegevens moeten bij ons in het systeem staan. Voor ziekenvervoer hebben verzekerden vooraf een machtiging nodig om voor vergoeding uit de basisverzekering in aanmerking te komen. De vergoeding per beladen kilometer is afhankelijk van de polis. Bij sommige verzekeringen is de kilometervergoeding bij ongecontracteerde vervoerders lager. Als ongecontracteerde vervoerder is het belangrijk dat u uw klanten hierop wijst.

 • Is het belangrijk dat er een begeleider meegaat? Of gaat het om vervoer van kinderen jonger dan 16 jaar? Dan krijgt u ook een vergoeding voor de reiskosten van de begeleider.
 • U kunt uw declaraties indienen via het Elektronisch Declaratieportaal van VECOZO. Hiervoor gebruikt u een softwareprogramma. U vindt een gedetailleerde declaratiehandleiding op de website van VECOZO. Voor vragen over het declaratieportaal neemt u rechtstreeks contact op met VECOZO. Voor vragen over de betaling van uw declaratie, kijkt u op de pagina declareren, of neemt u contact met ons op.

  • Heeft u een overeenkomst met ons? Dan vraagt uw patiënt vanaf 1 januari 2023 zelf een machtiging voor vervoer aan via de website van hun verzekering. 
  • Heeft u geen overeenkomst met ons? Dan geeft u, net zoals in 2022, in het aanvraagformulier voor een machtiging GZSP-zorg in een Groep aan of er vervoer nodig is. 
 • Voor ziekenvervoer hebben verzekerden vooraf altijd een machtiging nodig. Zij kunnen de machtiging aanvragen afhankelijk van hun medische indicatie. 
  U mag als vervoerder geen aanvraag indienen, maar u kunt uw klant uiteraard wel helpen bij de aanvraag. Op de pagina Machtigingen staat meer informatie over onze machtigingsprocedure.
 • Voor ziekenvervoer vergoeden wij alleen de kilometers van het woonadres naar het behandeladres en retour – de zogeheten beladen kilometers. We gaan hierbij uit van de snelste route volgens de ANWB-routeplanner.
 • Verzekerden maken aanspraak op ziekenvervoer wanneer zij:

  • een nierdialyse ondergaan
  • frequent chemo- en/of radiotherapie ondergaan
  • rolstoelafhankelijk zijn
  • visueel gehandicapt zijn en niet zonder begeleiding kunnen reizen

  Als verzekerden uitzonderlijk vaak of ver moeten reizen voor een ander soort behandeling, kunnen zij toch in aanmerking komen voor een vergoeding. Dit noemen we de hardheidsclausule.

  De formule voor de hardheidclausule is het aantal aaneengesloten maanden (maximaal twaalf) dat vervoer noodzakelijk is maal het aantal keren per week maal het aantal kilometers van een enkele reis. Verzekerden maken aanspraak op taxivervoer als de uitkomst groter of gelijk is aan 250. Uw klant kan hierover meer informatie vinden op de website van zorgverzekeraar VGZ.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam