Zorginkoop 2023

Tijdens de COVID-pandemie zijn grenzen aan de beschikbaarheid van zorg versneld zichtbaar geworden. Door de pandemie staan we op korte termijn nog steeds voor de uitdagingen die de zorg voor COVID-patiënten met zich meebrengt. Tegelijkertijd moeten we anticiperen op de groeiende personeelstekorten in de zorg. Dit verhoogt de urgentie om te blijven innoveren op het gebied van digitalisering, technologische oplossingen, verdere samenwerking tussen de eerste- en tweedelijnszorg en meer eigen regie voor de patiënt. 

Vijf speerpunten

Het vinden van oplossingen om de zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden loopt als een rode draad door alle zorginkoopplannen van 2023 heen. We streven daarbij steeds naar betere zorg voor de patiënt, terwijl we de druk op schaars personeel en kosten verlagen. Het VGZ-zorginkoopbeleid voor 2023 is gebaseerd op de volgende vijf uitgangspunten:
 1. Zinnige zorg: betere zorg voor de patiënt, tegen lagere kosten gebaseerd op de ideeën van zorgverleners
 2. Duurzame zorg: verduurzamen van de noodzakelijke zorg en bijbehorend vastgoed uitgaande van de 4 pijlers van de Green Deal Duurzame Zorg
 3. Arbeidsmarkt: voorrang voor zorg die beter is voor de patiënt en vernieuwingen die de druk op zorggebruik – en daarmee op personeel en kosten - verlagen
 4. Continu innoveren: ruim baan voor initiatieven die bijdragen aan zinnige zorg via slimme inzet van digitalisering, technologie en hulpmiddelen
 5. Samenwerking: samenwerking in de keten van zorg en welzijn, in de regio of digitaal, om frictieloze patiëntreizen mogelijk te maken die echt om de patiënt georganiseerd zijn

Samen de zorg verbeteren

Coöperatie VGZ wil samen met zorgbestuurders, zorgprofessionals, patiënten, leden (onze verzekerden), overheden en werkgevers ruimte creëren om met elkaar de zorg continu te verbeteren en te vernieuwen: de zorg verbeteren en processen slimmer inrichten, zodat er meer tijd en aandacht is voor patiënten die dat nodig hebben. We moeten samen de inhoud en organisatie van de zorg duurzaam veranderen. Een transitie die we alleen met elkaar voor elkaar kunnen krijgen.

We laten ons inspireren door ideeën van zorgverleners, ervaringsdeskundigen en andere experts. Het is onze ambitie om deze bewezen goede voorbeelden – good practices – op zoveel mogelijk plekken in de zorg te verspreiden. Onze inkopers en zorginnovators doen dat graag samen met alle partners in de zorg die met ons aan de slag willen of al enige tijd aan de slag om de zorg toekomstbestendig te maken. Bijvoorbeeld door good practices met elkaar te delen, zorgverleners van elkaar te laten leren en door initiatieven op te halen. Zorgverleners kunnen hun verbeterideeën met onze inkopers bespreken of indienen via het Zinnige Zorg Loket.

Van zorg verlenen naar zorg voorkomen

We zien het als een gezamenlijke opdracht om de zorg te verbeteren waar dat mogelijk is en zorg in de toekomst, als dat kan, zelfs te voorkomen. Naast vernieuwing van de zorg, wint het stimuleren van gezondheid en vitaliteit aan belang. Daarom zien we voor onszelf een grotere rol in het stimuleren van (secundaire) preventie. Want tijdig en gericht ondersteunen en begeleiden van (groepen) mensen met een verhoogd gezondheidsrisico leidt tot minder druk op de zorg als geheel.

Met elkaar voor elkaar

De noodzakelijke transitie van de zorg draagt bij aan duurzaam behoud van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Zo houden we als coöperatie zonder winstoogmerk de zorg voor onze leden goed en toegankelijk, terwijl de premie niet meer stijgt dan echt nodig is. Bovendien kan de overheid hierdoor de hoogte van het eigen risico beperken en het brede basispakket voor iedereen behouden.

Samen de zorg vooruit brengen

Ons inkoopbeleid 2023 is een uitnodiging om ons te helpen bij het waarmaken van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Alleen samen kunnen we de zorg vooruit brengen.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam