Retourinformatie voor afwijsreden 9148

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

Het maximaal toegestane bedrag van deze machtiging is overschreden


Advies

Controleer in VECOZO welk bedrag is gemachtigd voor de techniekkosten van de prestatiecode. Dit is het totaal toegestane bedrag voor de prestatiecode, ook als de prestatiecode meer dan 1 keer is gemachtigd.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam