Overeenkomst Angst, sedatie en narcose

De overeenkomst Angst, sedatie en narcose 2023-2025 kan worden afgesloten door praktijken die angstbehandelingen, sedatie of narcose uitvoeren. Op deze pagina geven wij meer informatie over deze overeenkomst en hoe deze afgesloten kan worden.

 Overeenkomst aanvragen

 • Heeft u dit jaar al een overeenkomst met ons?

Dan loopt uw overeenkomst Angst, sedatie en narcose 2023-2025 door t/m 31 december 2025. Voor 2026 ontvangt u automatisch een nieuw contractaanbod via VECOZO.


 

 • Heeft u dit jaar nog geen overeenkomst met ons?

Dan kunt u de overeenkomst bij ons aanvragen. Wij zetten vervolgens in VECOZO een vragenlijst voor u klaar. Komt u in aanmerking voor een overeenkomst? Dan ontvangt u het contractaanbod in VECOZO. De overeenkomst gaat in op de eerste dag van de volgende maand waarin de overeenkomst is ondertekend.

 Minimumeisen

Indien een centrum in aanmerking wil komen voor een overeenkomst Angst, sedatie en narcose 2023-2025, dient het aan onderstaande minimumeisen te voldoen:

 • Er is een positief visitatierapport van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
 • Het centrum werkt met een anesthesioloog die lid is van de NVA
 • Er moet een schriftelijke overeenkomst zijn met een ambulancedienst of een ziekenhuis voor het eventuele vervoer naar het ziekenhuis
 • Er moet een schriftelijke overeenkomst zijn met een ziekenhuis in de nabijheid van het centrum voor de eventuele opvang van patiënten
 • Het centrum dat gebruikmaakt van (lachgas) sedatie is hiervoor gecertificeerd door het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) of de BT Academy in samenwerking met SBBT
 • Bij de behandeling van kinderen is de tandarts een erkend tandarts-pedodontoloog, een tandarts-gehandicaptenzorg of een tandarts-angstbegeleiding
 • De zorgaanbieder hanteert de uitgangspunten die opgenomen zijn in de “Notitie Tandheelkundige behandeling onder algehele anesthesie op locatie” van de VBTGG

Een gedetailleerd overzicht van alle minimumeisen vindt u in ons inkoopbeleid.

 Heeft u nog vragen?

Heeft u een vraag over onze overeenkomsten? Neem dan contact met ons op, we helpen u graag verder. 
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam