Overeenkomst Angst, sedatie en narcose

De overeenkomst Angst, sedatie en narcose 2023-2025 kan worden afgesloten door praktijken die angstbehandelingen, sedatie of narcose uitvoeren. Op deze pagina geven wij meer informatie over deze overeenkomst en hoe deze afgesloten kan worden.

 Overeenkomst aanvragen

Als u een overeenkomst Angst, sedatie en narcose 2023-2025 met ons wilt afsluiten en hiervoor in aanmerking komt, dan gaat deze overeenkomst in op de eerste dag van de maand waarin de overeenkomst getekend is. Wanneer we aan onze zorgplicht hebben voldaan, behouden we ons het recht voor om voor deze overeenkomst een maximum aantal gecontracteerde zorgaanbieders te hanteren.

 Minimumeisen

Indien een centrum in aanmerking wil komen voor een overeenkomst Angst, sedatie en narcose 2023-2025, dient het aan onderstaande minimumeisen te voldoen:

 • Er is een positief visitatierapport van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
 • Het centrum werkt met een anesthesioloog die lid is van de NVA
 • Er moet een schriftelijke overeenkomst zijn met een ambulancedienst of een ziekenhuis voor het eventuele vervoer naar het ziekenhuis
 • Er moet een schriftelijke overeenkomst zijn met een ziekenhuis in de nabijheid van het centrum voor de eventuele opvang van patiënten
 • Het centrum dat gebruikmaakt van (lachgas) sedatie is hiervoor gecertificeerd door het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) of de BT Academy in samenwerking met SBBT
 • Bij de behandeling van kinderen is de tandarts een erkend tandarts-pedodontoloog, een tandarts-gehandicaptenzorg of een tandarts-angstbegeleiding
 • De zorgaanbieder hanteert de uitgangspunten die opgenomen zijn in de “Notitie Tandheelkundige behandeling onder algehele anesthesie op locatie” van de VBTGG

Wijzigingen overeenkomst 2023-2025 t.o.v. 2022

Bijlage 2 wordt vervangen door CAT-Toetsingsrichtlijnen Algehele anesthesie

Bijlage 2 van de overeenkomst Angst, sedatie en narcose 2022 komt te vervallen. In deze bijlage stonden de criteria voor de kwaliteit, indicatiestelling en behandeling van zorg voor onze verzekerden. Om ervoor te zorgen dat bij de behandeling van onze verzekerden altijd de meest actuele voorschriften gelden, verwijzen we in de nieuwe overeenkomst naar de CAT-Toetsingsrichtlijn Algehele anesthesie.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam