Overeenkomst Angst, sedatie en narcose

De overeenkomst voor Angst, sedatie en narcose is per 2020 aangegaan voor een periode van 3 jaar met Centra voor bijzondere tandheelkunde die gevestigd zijn in het ziekenhuis, of die voldoen aan de criteria op deze pagina en aan de criteria in onze zorgovereenkomst. In deze overeenkomst stimuleren we met prijs- en volumeafspraken zinnige zorg.

Contracteringsproces en criteria (centra voor mondzorg)

Indien een mondzorgcentrum in aanmerking wil komen voor een overeenkomst overeenkomst Angst, sedatie en narcose dient het aan onderstaande eisen te voldoen:

 • Er is een positief visitatierapport van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
 • Het centrum werkt met een anesthesioloog die lid is van de NVA
 • Er moet een schriftelijke overeenkomst zijn met een ambulancedienst of een ziekenhuis voor het eventuele vervoer naar het ziekenhuis
 • Er moet een schriftelijke overeenkomst zijn met een ziekenhuis in de nabijheid van het centrum voor de eventuele opvang van patiënten
 • Het centrum dat gebruikmaakt van (lachgas) sedatie is hiervoor gecertificeerd door het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) of de BT Academy in samenwerking met SBBT
 • Bij de behandeling van kinderen is de tandarts een erkend tandarts-pedodontoloog, een tandarts-gehandicaptenzorg of een tandarts-angstbegeleiding
 • De zorgaanbieder hanteert de uitgangspunten die opgenomen zijn in de “Notitie Tandheelkundige behandeling onder algehele anesthesie op locatie” van de VBTGG

Veelgestelde vragen en antwoorden

 • Aan welke minimale criteria moet ik voldoen om in aanmerking te komen?

  De minimale criteria zijn:

  • Er is een positief visitatierapport van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
  • Het centrum werkt met een anesthesioloog die lid is van de NVA
  • Er moet een schriftelijke overeenkomst zijn met een ambulancedienst of een ziekenhuis voor het eventuele vervoer naar het ziekenhuis
  • Er moet een schriftelijke overeenkomst zijn met een ziekenhuis in de nabijheid van het centrum voor de eventuele opvang van patiënten
  • Het centrum dat gebruikmaakt van (lachgas) sedatie is hiervoor gecertificeerd door het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) of de BT Academy in samenwerking met SBBT
  • Bij de behandeling van kinderen is de tandarts een erkend tandarts-pedodontoloog, een tandarts-gehandicaptenzorg of een tandarts-angstbegeleiding
  • De zorgaanbieder hanteert de uitgangspunten die opgenomen zijn in de “Notitie Tandheelkundige behandeling onder algehele anesthesie op locatie” van de VBTGG

  Wel bevoegd om behandelingen onder narcose uit te voeren, maar voldoet u niet aan alle voorwaarden voor een overeenkomst?

  Dan kunt u uw bevoegdheid aan ons kenbaar maken door ons per e-mail bewijzen aan te leveren op elk van onderstaande eisen. Onze verzekerden kunnen dan een (niet-gecontracteerde) vergoeding krijgen voor de zorg die u verleent.

 • Wat houdt (vanaf 2020) het 5-minuten tarief voor algehele anesthesie precies in?

  Vanaf 2020 wordt prestatiecode 'A20' in eenheden van 5 minuten in rekening gebracht. Hierbij rekent u alleen de tijd dat de patiënt onder algehele anesthesie is (inclusief inleiden & wakker worden).
 • Wat zijn - binnen de overeenkomst - de richtlijnen voor toepassing van narcose?

  Voor 2020 bieden wij centra voor mondzorg een nieuwe overeenkomst Angst, sedatie en narcose aan. Deze overeenkomst is erop gericht dat patiënten hun tandartsangst overwinnen, bij voorkeur zonder toepassing van narcose. Indien een praktijk wel narcose toepast, moet het voldoen aan de richtlijn anesthesie voor kleine locaties. Daarnaast is de richtlijn van de VBTGG leidend in het behandelplan van de patiënt.

 • In de overeenkomst staat een gemiddelde behandelduur vermeld, hoe monitort VGZ hierop?

  Wij beoordelen na een jaar de gemiddelde behandelduur per patiënt. Het beoordelen van de gemiddelde behandelduur per patiënt heeft vooral tot doel dat patiënten niet langer onder narcose worden behandeld dan noodzakelijk.

Overeenkomst (digitaal) aanvragen

Wilt u in aanmerking komen voor een overeenkomst Angst, sedatie en narcose?

Dan gelden dezelfde criteria en looptijd (tot en met 2022). Dit betreft een niet-onderhandelbaar aanbod. Nieuwe zorgaanbieders kunnen gedurende het hele kalenderjaar een aanvraag voor een overeenkomst Angst, sedatie en narcose indienen via het formulier 'Overeenkomst aanvragen' (zie onder). De overeenkomst gaat in op de eerste dag van de maand nadat de overeenkomst is getekend.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord