Overeenkomst aanvragen

Heeft u nog geen overeenkomst met ons en wilt u in aanmerking komen voor een overeenkomst? Vul dan onderstaand formulier in. Zodra wij het volledig ingevulde formulier hebben ontvangen, beoordelen wij uw aanvraag. Indien u aan alle minimumeisen voldoet, zetten wij voor u een vragenlijst klaar in VECOZO.

Implantologie 2023-2025 en Tandprothetische zorg 2023-2025

De aanvraagtermijn voor deze overeenkomsten is gesloten.

Het is alléén voor nieuwe praktijken nog mogelijk om een overeenkomst Implantologie en/of Tandprothetische Zorg aan te vragen voor de periode 2023-2025. De overeenkomst gaat dan in op de eerste dag van de maand waarin de overeenkomst is getekend. Onder een nieuwe praktijk verstaan wij:

  • Een praktijk waarbij de AGB-code een startdatum heeft die niet ouder is dan 1 september 2022, en/of;
  • Een praktijk waarbij er onder de nieuwe AGB-code geen behandelingen voor 1 september 2022 zijn uitgevoerd en gedeclareerd.

Angst, sedatie en narcose 2023-2025

Als u een overeenkomst Angst, sedatie en narcose 2023-2025 met ons wilt afsluiten en hiervoor in aanmerking komt, dan gaat deze overeenkomst in op de eerste dag van de maand waarin de overeenkomst getekend is. Wanneer we aan onze zorgplicht hebben voldaan, behouden we ons het recht voor om voor deze overeenkomst een maximum aantal gecontracteerde zorgaanbieders te hanteren.

Overeenkomst aanvragen

Let op: voor het digitaal afsluiten van een overeenkomst heeft u een geldig persoonlijk VECOZO-certificaat nodig met autorisatie tot het Zorginkoopportaal.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam