Overeenkomst aanvragen

Heeft u nog geen overeenkomst met ons en wilt u in aanmerking komen voor een overeenkomst? Vul dan onderstaand formulier in. Zodra wij het volledig ingevulde formulier hebben ontvangen, beoordelen wij uw aanvraag. Indien u aan alle minimumeisen voldoet, zetten wij voor u een vragenlijst klaar in VECOZO.

Onze overeenkomsten

Implantologie 2023-2025 en Tandprothetische zorg 2023-2025

De aanvraagtermijn voor deze overeenkomsten is gesloten.

Het is alléén voor nieuwe praktijken nog mogelijk om een overeenkomst Implantologie en/of Tandprothetische Zorg aan te vragen voor de periode 2023-2025. De overeenkomst gaat dan in op de eerste dag van de maand waarin de overeenkomst is getekend. Vanaf 1 januari 2024 is de ingangsdatum op de eerste dag van de volgende maand.

Onder een nieuwe praktijk verstaan wij in 2023:

  • Een praktijk waarbij de AGB-code een startdatum heeft die niet ouder is dan 1 september 2022, en/of;
  • Een praktijk waarbij er onder de nieuwe AGB-code geen behandelingen voor 1 september 2022 zijn uitgevoerd en gedeclareerd.

Angst, sedatie en narcose 2023-2025

Als u een overeenkomst Angst, sedatie en narcose 2023-2025 met ons wilt afsluiten en hiervoor in aanmerking komt, dan gaat deze overeenkomst in op de eerste dag van de maand waarin de overeenkomst getekend is. Vanaf 1 januari 2024 is de ingangsdatum op de eerste dag van de volgende maand. 

 

Overeenkomst Centra voor Bijzondere Tandheelkunde

Als u vanaf 1 januari 2024 als CBT een overeenkomst voor bijzondere tandheelkunde met ons wilt afsluiten, dan gaat deze overeenkomst in op de eerste dag van de maand nadat de overeenkomst getekend is.

Let op: voordat u een aanvraag voor deze overeenkomst bij ons instuurt, hoort uw CBT een positieve beoordeling te hebben ontvangen op de erkenningscriteria die door Zorgverzekeraars Nederland zijn vastgesteld.

Vraagt u de overeenkomst op uiterlijk 1 augustus 2023 voor 09:00 uur aan? Dan ontvangt u, bij een positieve beoordeling, op uiterlijk 2 oktober 2023 een aanbod in VECOZO. Wordt de aanvraag na 1 augustus 2023 gedaan? Dan brengen wij u uiterlijk 8 weken na ontvangst van de aanvraag op de hoogte van de uitkomst van de beoordeling.

 

Overeenkomst praktijken bijzondere tandheelkunde

Als u vanaf 1 januari 2024 een overeenkomst voor bijzondere tandheelkunde met ons wil afsluiten, dan gaat deze overeenkomst in op de eerste dag van de maand nadat de overeenkomst getekend is. 

Vraagt u de overeenkomst op uiterlijk 1 augustus 2023 voor 09:00 uur aan? Dan ontvangt u, bij een positieve beoordeling, op uiterlijk 2 oktober 2023 een aanbod in VECOZO. Wordt de aanvraag na 1 augustus 2023 gedaan? Dan brengen wij u uiterlijk 8 weken na ontvangst van de aanvraag op de hoogte van de uitkomst van de beoordeling.

Overeenkomst aanvragen

Let op: voor het digitaal afsluiten van een overeenkomst heeft u een geldig persoonlijk VECOZO-certificaat nodig met autorisatie tot het Zorginkoopportaal.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam