Overeenkomst Praktijken Bijzondere Tandheelkunde

Voor Praktijken Bijzondere Tandheelkunde bieden we een overeenkomst aan voor prestatiecode U05. Deze overeenkomst geldt voor praktijken die zijn gevestigd in een ziekenhuis of Wlz-instelling. Op deze pagina leest u meer over het aanvraagproces van deze overeenkomst en aan welke minimumeisen uw praktijk moet voldoen.

 Overeenkomst aanvragen

 • Heeft u dit jaar al een overeenkomst met ons?

Dan loopt uw overeenkomst Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde 2024 door t/m 31 december 2024. Als u nog steeds voldoet aan de voorwaarden van de overeenkomst, wordt deze stilzwijgend verlengd t/m 31 december 2025.
 • Heeft u dit jaar nog geen overeenkomst met ons?

U vraagt de overeenkomst Praktijken Bijzondere Tandheelkunde aan via onze website. Voldoet u aan de minimumeisen? Dan ontvangt u van ons een contractvoorstel via het Zorginkoopportaal van VECOZO.

 Minimumeisen

Voor de overeenkomst Praktijken Bijzondere Tandheelkunde (prestatiecode U05) gelden de volgende minimumeisen:

 • De praktijk is gevestigd in een ziekenhuis of Wlz-instelling.
 • De praktijk richt zich op minimaal één van de volgende disciplines:
  - angst/gehandicapten
  - pedodontologie
  - gerodontologie
  - gnathologie
  - maxillofaciale prothetiek
  - mondzorg in het kader van oncologie

  De zorg voor deze specifieke disciplines wordt geleverd door tandartsen met kennis en vaardigheden voor deze doelgroep.
 • Er is ondersteuning van andere disciplines beschikbaar, zoals psychologie, fysiotherapie en logopedie.
 • Er wordt consultatie, diagnostiek en behandeling verleend aan patiënten met bijzondere (tandheelkundige) problematiek.

 

 Heeft u nog vragen?

Heeft u een vraag over onze overeenkomsten? Neem dan contact met ons op, we helpen u graag verder.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam