Overeenkomst Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde

Voor Centra voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) bieden we een overeenkomst aan. Deze overeenkomst geldt voor prestatiecodes X731 of X831, en eventueel aanvullend X611 of X631. Op deze pagina leest u meer over het aanvraagproces van deze overeenkomst en aan welke minimumeisen uw CBT moet voldoen.

 Overeenkomst aanvragen

 • Heeft u dit jaar al een overeenkomst met ons?

Dan loopt uw overeenkomst 'Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde' door t/m 31 december 2024. Als u nog steeds voldoet aan de voorwaarden van de overeenkomst, wordt deze stilzwijgend verlengd t/m 31 december 2025.

 • Heeft u dit jaar nog geen overeenkomst met ons?

U vraagt de overeenkomst 'Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde' aan via onze website. Voldoet u aan de minimumeisen? Dan ontvangt u van ons een contractvoorstel via het Zorginkoopportaal van VECOZO.

 Minimumeisen

Voor de overeenkomst 'Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde' (prestatiecodes X731 en X831) gelden de volgende minimumeisen:

 • Het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde voldoet aan de definitie en erkenningscriteria zoals opgenomen in de meest actuele beleidsregel bijzondere tandheelkunde instellingen en bijbehorende bijlage van de NZa. In de beleidsregel bijzondere tandheelkunde instellingen wordt een verwijzing gedaan naar de erkenningscriteria die raadpleegbaar zijn op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

 • Voor het declareren van prestatiecodes X611 (verdoving door middel van een roesje) of X631 (verdoving door middel van algehele narcose), moet het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde in het bezit zijn van een tariefbeschikking van de NZa.

 Heeft u nog vragen?

Heeft u een vraag over onze overeenkomsten? Neem dan contact met ons op, we helpen u graag verder.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam