Doelmatigheid en plausibiliteit

In het kader van zinnige zorg zijn alle prestatiecodes binnen de mondzorg onderzocht op doelmatigheid en plausibiliteit. Dit heeft ervoor gezorgd dat onze medisch adviseurs voor een aantal prestatiecodes extra normen hebben opgesteld. Deze normen staan dus niet beschreven in de NZa beschikkingen.

 Prestatiecodes met extra normen

M30, M40, E14, E16 en E17

 • Fluoride applicaties
 • Wortelkanaalbehandelingen
X21 en X25 (onder de 18 jaar)
 • Kaakoverzichtsfoto's
 • Meer-dimensionale kaakfoto's
Hieronder vindt u meer informatie over de extra normen, en hoe wij beoordelen of er recht is op een vergoeding. 

Prestatiecodes M30, M40, E14, E16 en E17

In onderstaand overzicht ziet u wanneer uw declaratie van fluoride applicaties of wortelkanaalbehandelingen goedgekeurd wordt.

Uw declaratie wordt goedgekeurd:

 • Bij patiënten waarbij de blijvende gebitselementen doorbreken of al doorgebroken zijn.

Uw declaratie wordt afgekeurd:

 • Bij patiënten jonger dan 5 jaar, omdat het aannemelijk wordt gevonden dat een kind jonger dan 5 jaar nog geen blijvende gebitselementen heeft

Prestatiecode X21 en X25 (onder de 18 jaar)

In onderstaand overzicht ziet u wanneer uw behandeling kaakoverzichtsfoto's (X21) of het maken en beoordelen van meerdimensionale kaakfoto's (X25) vergoed wordt.

Let op: Voor X21 en X25 is altijd een machtiging nodig om de behandeling te kunnen declareren. Vraag deze vooraf aan.

Uw machtigingsaanvraag wordt goedgekeurd:

 • Wanneer na klinisch onderzoek een sterk vermoeden bestaat van ontwikkelingsstoornissen zoals multipele geïmpacteerde elementen of vermoeden op multipele agenesieën.
 • Als u grote afwijkingen wilt beoordelen waarbij een groter afgebeeld gebied nodig is dan dat op een periapicale of (verticale) bitewing opname.
 • Wanneer het gaat om verstandskiezen met een (klinische) extractie indicatie, waarbij u de extractie zelf uitvoert.
 • Kaaktrauma.

Uw machtigingsaanvraag wordt afgekeurd:

 • Periodieke screening en/of screening bij intake
 • Cariësdetectie
 • Gericht onderzoek naar parodontitis apicalis van geselecteerde elementen
 • Nieuwe patiënten met veel restauratief werk
 • Zeer angstige of om andere reden non-coöperatieve patiënten waarbij intra-orale opnamen niet mogelijk blijken te zijn
 • Juveniele parodontitis
 • Beoordeling van kaakgewricht bij CMD-klachten

Het maken van een panorama opname is in bovenstaande gevallen niet geïndiceerd als de gevraagde informatie te verkrijgen is met minder dan 6 solo röntgenopnamen.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam