Doelmatigheid en plausibiliteit

In het kader van zinnige zorg zijn alle prestatiecodes binnen de mondzorg onderzocht op doelmatigheid en plausibiliteit. Dit heeft ertoe geleid dat er bij sommige prestatiecodes - in het kader van aannemelijkheid en waarschijnlijkheid - extra normen zijn opgesteld. Het betreft normen die niet beschreven zijn in de NZa beschikkingen, maar die zijn opgesteld door onze medisch adviseurs. Hieronder vindt u in één oogopslag voor welke prestatiecodes deze extra normen zijn opgesteld. 

Prestatiecode X21 en X25 (onder 18 jaar)

Voor de X21 en X25 is altijd een goedgekeurd zorgvoornemen noodzakelijk om de behandeling te kunnen declareren. Deze aanvraag kunt u indienen via VECOZO. In onderstaande situaties is het maken van een panorama opname gerechtvaardigd en wordt de behandeling goedgekeurd:

 • Na klinisch onderzoek een sterk vermoeden van ontwikkelingsstoornissen zoals multipele geïmpacteerde elementen of vermoeden op multipele agenesieën (niet doorgebroken elementen die gezien de leeftijd wel aanwezig hadden moeten zijn, familiair voorkomen)
 • Het beoordelen van grote afwijkingen waarbij een groter afgebeeld gebied nodig is dan dat op een periapicale of (verticale) bitewing opname
 • Verstandskiezen met een (klinische) extractie indicatie (dus niet om te screenen of extractie wellicht nodig is of zal worden), waarbij u de extractie zelf uitvoert
 • Kaaktraumata. 

In de onderstaande situaties is er geen aanleiding voor het maken van een panorama opname (bij jeugdigen onder de 18 jaar, noch volwassenen) en wordt de declaratie afgewezen:

 • Periodieke screening en/of screening bij intake
 • Cariësdetectie
 • Gericht onderzoek naar parodontitis apicalis van geselecteerde elementen
 • Nieuwe patiënten met veel restauratief werk
 • Zeer angstige of om andere reden non-coöperatieve patiënten waarbij intra-orale opnamen niet mogelijk blijken te zijn
 • Juveniele parodontitis
 • Beoordeling van kaakgewricht bij CMD-klachten

Het maken van een panorama opname is in bovenstaande gevallen niet geïndiceerd als de gevraagde informatie te verkrijgen is met minder dan 6 solo röntgenopnamen.

Prestatiecodes M30, M40, E14, E16, E17

In onderstaande situaties zijn het geven van fluoride applicaties of wortelkanaalbehandelingen gerechtvaardigd en wordt de declaratie goedgekeurd:

 • Bij patiënten waarbij de blijvende gebitselementen doorbreken

In de onderstaande situaties is er geen aanleiding voor het geven van fluoride applicaties of wortelkanaalbehandelingen en wordt de declaratie afgewezen:

 • patiënten jonger dan 5 jaar, omdat het aannemelijk wordt gevonden dat een kind jonger dan 5 jaar nog geen blijvende gebitselementen heeft
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam