Zinnige zorg in de mondzorg

We streven naar passende en doelmatige mondzorg voor onze leden. Om dit te realiseren, stimuleren we passende zorg en leveren we een actieve bijdrage aan het verlagen van de administratieve lasten in mondzorgpraktijken.

 Vernieuwende voorbeelden & initiatieven

We moedigen initiatieven aan die bijdragen aan kwalitatief goede zorg, en zwaardere zorg voorkomen. Als zorgaanbieder weet u het beste wat voor initiatieven dit zijn. Door samen met zorgaanbieders te werken aan zinnige, passende zorg komen we tot vernieuwende initiatieven die de zorg veranderen.

We kennen 2 soorten initiatieven:

  • Good Practices
  • FIT-initiatieven

Good Practices

We zijn continu op zoek naar initiatieven die de zorg doelmatiger of efficiënter maken. 'Good Practices' zijn bewezen en succesvolle voorbeelden hiervan. Deze voorbeelden geven wij graag een podium, zodat steeds meer patiënten gebruik kunnen maken van deze nieuwe, effectieve werkwijzen.

FIT-initiatieven

FIT-initiatieven zijn initiatieven die bijdragen aan een fitte bedrijfsvoering, die de personeelsinzet efficiënter maken, het werkplezier vergroten en een positief effect hebben op de werkdrukbeleving. Wij verzamelen concrete FIT-initiatieven die variëren van een enkel initiatief tot breder ‘uitrolbare’ integrale oplossingen.

 Samen op zoek naar zinnige zorg

Steeds meer zorgaanbieders leren ons wat goede voorbeelden zijn van zinnige zorg. Voor mondzorg hebben we momenteel nog geen Good Practices.

Zelf een goed idee of initiatief?

We zijn continu op zoek naar Good Practices. Zo stimuleren we de ontwikkeling en opschaling van deze initiatieven die leiden tot zinnige zorg. Heeft u een goed idee of een vernieuwend initiatief dat voor verandering zorgt in de mondzorg? We horen het graag en gaan met u in gesprek. Bekijk de kenmerken en criteria waaraan een Good Practice moet voldoen en dien direct uw initiatief in.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam