Retourinformatie voor afwijsreden 8091

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

Bedrag berekende eigen bijdrage ontbreekt of is niet juist

U heeft bij het declareren van een volledige prothese, al dan niet implantaten: óf alléén de eigen bijdrage van onze verzekerde gedeclareerd, óf het NZa-tarief zónder eigen bijdrage gedeclareerd.

Tips & adviezen:

  • U kunt opnieuw het volledige NZa-tarief inclusief eigen bijdrage declareren. Als de eigen bijdrage niet of niet volledig vergoed wordt uit een aanvullende verzekering kunt u een nota met het resterende bedrag naar uw patiënt sturen.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam