Retourinformatie voor afwijsreden 3905

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

U heeft de eigenschap 'vlakcode' bij de gedeclareerde prestatiecode niet of onjuist ingevuld

Tips & adviezen:

U kunt opnieuw declareren. Let goed op dat u bij uw nieuwe declaratie rubriek 0416 (= eigenschap vlakcode) volgens de Vektis standaardisatie correct invult. Deze rubriek dient altijd gevuld te worden bij de declaratie van de volgende prestatiecodes:

 • V71 t/m V74
 • V81 t/m V84
 • V91 t/m V94

Raadpleeg de Vektis Standaardisatie voor meer informatie.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam