Retourinformatie voor afwijsreden 3903

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

U heeft de eigenschap 'indicatie boven/onder' onjuist ingevuld

Mogelijk heeft u een onjuist indicatiecijfer gevuld in rubriek 0414 volgens de Vektis standaardisatie (= Indicatie boven/onder tandheelkunde). Bijvoorbeeld: U heeft een 0 gevuld (= indicatie niet van toepassing), terwijl het vullen van deze rubriek met een 1 of een 2 verplicht is voor de betreffende verrichting/prestatiecode.

Tips & adviezen:

  • Raadpleeg de ‘Prestatiecodelijst Mondzorg’ (Vektis EI-standaard MZ301) voor een overzicht van alle prestatiecodes waarbij de indicatie boven/onder verplicht gevuld moet worden. 
  • Declareer opnieuw. Vul rubriek 0414 volgens de Vektis standaardisatie correct in met een 1 voor de bovenkaak of een 2 voor de onderkaak, wanneer dit verplicht is voor de prestatiecode.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam