Retourinformatie voor afwijsreden 0611

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

Tarief prestatie ontbreekt of is niet in overeenstemming met landelijke of contractafspraken 

U heeft het honorarium van een prothetische behandeling volledig volgens het maximale NZa tarief gedeclareerd (100%). Uw praktijk heeft een overeenkomst met ons afgesloten waarin is vastgelegd dat maximaal een percentage van de NZa tarieven in rekening gebracht mag worden. Om deze reden vergoeden wij voor deze behandeling een lager bedrag dan het door u gedeclareerde bedrag.

Tip/advies:

Raadpleeg uw overeenkomst voor meer informatie.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam