Retourinformatie voor afwijsreden 0587

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

 

We hebben dezelfde declaratie meer dan 1 keer ontvangen.

 

Tips & adviezen:

  • Controleer in uw administratie of u deze prestatiecode al eerder bij ons heeft aangeleverd óf dat u de zorgnota al eerder heeft meegegeven aan uw patiënt. In dat geval heeft uw patiënt de nota waarschijnlijk al bij ons gedeclareerd. Het kan ook zo zijn dat een andere zorgaanbieder gedeclareerd heeft. 
  • Prestatiecode E86 mag 1 keer gedeclareerd worden per element per volledig afgeronde wortelkanaalbehandeling door dezelfde zorgverlener. Wanneer er sprake is van een verwijzing naar een andere mondzorgaanbieder om de wortelkanaalbehandeling voort te zetten, mag die zorgverlener de E86 nog 1 keer declareren per element per wortelkanaalbehandeling.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam