Retourinformatie voor afwijsreden 0559

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

De zorgverlenerscode van de behandelaar/uitvoerder heeft geen overeenkomst met de declarerende praktijk of instelling

Mogelijk is de persoonlijke AGB-code van de behandelaar/uitvoerder op de behandeldatum niet correct gekoppeld aan de AGB-code van de declarerende praktijk of instelling. Dit kan betekenen dat er bijvoorbeeld een einddatum aan deze koppeling, of aan één van (of beide) AGB-codes gekoppeld is, die plaatsvindt vóór de behandeldatum.

Tips & adviezen:

Gegevens met betrekking tot AGB-codes halen wij op bij Vektis. Controleer daar of uw gegevens correct geregistreerd staan en of er recent wijzigingen in deze registratie hebben plaatsgevonden. Indien de gegevens bij Vektis correct geregistreerd zijn maar uw declaratieregel(s) toch is/zijn afgewezen, neemt u contact op met ons zodat wij samen met u verder kunnen kijken naar een oplossing.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam