Retourinformatie voor afwijsreden 0550

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

Voor de gedeclareerde zorg is mogelijk een machtiging nodig

Tips & adviezen:
In veel gevallen gaat deze afwijsreden gepaard met een andere, meer gespecificeerde, afwijsreden. Als dit het geval is, raden wij u aan om die afwijsreden te raadplegen. In deze gevallen is er meestal géén machtiging nodig, maar dient u de tips & adviezen bij de andere afwijsreden op te volgen.  

Is dit de enige afwijsreden op uw declaratie(regel)?
Dan heeft u voor deze zorg een machtiging nodig.

  • Heeft u een overeenkomst en bent u van mening dat u de zorg machtigingsvrij moet kunnen declareren? Controleer dan of u een behandeling declareert waarvoor u daadwerkelijk een contract heeft. Controleer daarnaast of u de maximale techniekkosten conform uw overeenkomst niet overschrijdt. U kunt deze tarieven terugvinden bij uw overeenkomst in het Zorginkoopportaal van VECOZO.
  • Controleer of u het juiste machtigingsnummer gebruikt. Hierbij gaat het om het machtigingsnummer vanuit ons en niet het machtigingsaanvraag ID van VECOZO.
Is er voor deze behandeling een machtiging nodig en heeft u nog geen machtiging aangevraagd voor deze behandeling? Lever dan een machtigingsaanvraag aan via Machtigingenportaal VECOZO.

 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam