Retourinformatie voor afwijsreden 0550

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

Voor de gedeclareerde zorg is mogelijk een machtiging nodig

Tips & adviezen:
In veel gevallen gaat deze afwijsreden gepaard met een andere, meer gespecificeerde, afwijsreden. Als dit het geval is, raden wij u aan om die afwijsreden te raadplegen. In deze gevallen is er meestal géén machtiging nodig, maar dient u de tips & adviezen bij de andere afwijsreden op te volgen.  

Is dit de enige afwijsreden op uw declaratie(regel)?
Dan heeft u voor deze zorg een machtiging nodig.

 • Heeft u een overeenkomst en bent u van mening dat u de zorg machtigingsvrij moet kunnen declareren? Controleer dan of u een behandeling declareert waarvoor u daadwerkelijk een contract heeft.
 • Heeft u géén overeenkomst Tandprothetische zorg én heeft u een volledige prothese gedeclareerd? Mogelijk heeft u hierbij het in de polisvoorwaarden vastgelegde maximale totaalbedrag voor deze behandeling overschreden. Raadpleeg de polisvoorwaarden van uw patiënt(e). 

Is er voor deze behandeling een machtiging nodig en heeft u nog geen machtiging aangevraagd voor deze behandeling? Lever dan een machtigingsaanvraag aan via Machtigingenportaal Vecozo.

 • Zou u de zorg machtigingsvrij moeten kunnen declareren onder uw overeenkomst?

  • Controleer of de behandeling die u declareert daadwerkelijk is opgenomen in uw overeenkomst of dat u wellicht eerst een melding moet maken van de behandeling. Denk hierbij aan bijvoorbeeld implantologie in de onderkaak. Raadpleeg hiervoor uw overeenkomst, deze kunt u terugvinden in het zorginkoopportaal van Vecozo.
  • Voor alle verrichtingen die onder uw machtigingsvrije overeenkomst vallen, dient er bij rubriek 0410 volgens de Vektis Standaard (= Indicatie bijzondere tandheelkunde) een “J” gevuld te worden. Daarmee geeft u aan dat de verrichting vanuit de basisverzekering vergoed moet worden.
  • Heeft u de juiste voorloopcode in rubriek 0411 (= Soort bijzondere tandheelkunde) ingevuld bij het declareren van bijvoorbeeld bijzondere tandheelkunde, implantologie en fronttandvervanging? Dit is ook van belang wanneer u bijzondere tandheelkunde declareert vanuit uw overeenkomst. U kunt voorloopcodes terugvinden in de codelijst van Vektis.
 • Dan raden wij aan om te controleren of deze machtiging overeen komt met de declaratie(regel). U kunt hierbij de volgende controles uitvoeren:

  • Komt de AGB-code van de praktijk op de machtiging overeen met de AGB-code waaronder u declareert?
  • Valt de behandeldatum binnen de gemachtigde periode?
  • Zijn de gedeclareerde prestatiecodes opgenomen in de machtiging?
  • Is het aantal gemachtigde codes per prestatiecode nog niet overschreden?
  • Heeft u het juiste machtigingsnummer ingevuld? U dient het machtigingsnummer in te vullen dat u heeft ontvangen van Coöperatie VGZ, en dus níet het machtiging-id. Dit laatste nummer is namelijk een kenmerk van Vecozo.
  • Heeft u een ‘J’ gevuld in rubriek 0410 (= Indicatie bijzondere tandheelkunde)? Daarmee geeft u aan dat de verrichting vanuit de basisverzekering vergoed moet worden.
  • Heeft u de juiste voorloopcode in rubriek 0411 (= Soort bijzondere tandheelkunde) ingevuld bij het declareren van bijvoorbeeld bijzondere tandheelkunde, implantologie en fronttandvervanging? U kunt voorloopcodes terugvinden in de codelijst van Vektis.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam