Retourinformatie voor afwijsreden 8220

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

Maximaal aantal prestaties is overschreden

Voor deze prestatie is het maximale aantal (binnen een bepaalde periode) overschreden, bijvoorbeeld:

 • Nacontrole beugel mag slechts 1 keer per 3 maanden in rekening worden gebracht.
 • U declareert een X21 zonder machtiging, voor een verzekerde jonger dan 18 jaar. De X21 kan daarom niet vergoed worden vanuit de basisverzekering. Deze prestatiecode vergoeden wij voor verzekerden jonger dan 18 jaar ook niet vanuit een aanvullende tandartsverzekering.
 • Prestatiecode P045 (of P40) mag tot maximaal 8 elementen per kaak gedeclareerd worden. Conform de NZa tariefbeschikking hebben wij boventallige P045's (of P40's) afgewezen.
 • Prestatiecode M40 mag voor kinderen van 5 tot 18 jaar maximaal 2x per kaak per kalenderjaar gedeclareerd worden vanuit de basisverzekering. Elke extra M40 binnen deze leeftijdscategorie kan conform polisvoorwaarden alleen vergoed worden vanuit een eventueel aanwezige aanvullende tandartsverzekering.
  M40 voor verzekerden van 18 jaar en ouder kan alléén vanuit een aanvullende tandartsverzekering vergoed worden. In het kader van doelmatigheid en plausibiliteit vergoeden wij prestatiecode M40 voor verzekerden jonger dan 5 jaar over het algemeen níet, tenzij het blijvende elementen betreft. Is dit laatste het geval en is uw declaratie afgewezen? Neem dan contact met ons op.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam