Retourinformatie voor afwijsreden 0613

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

Prestatie is niet (volledig) declarabel volgens de verzekeringsvoorwaarden

Deze afwijscode kan verschillende oorzaken hebben, we lichten een aantal van deze redenen toe:

 • U declareert prestatiecode P40 meer dan 8x per kaak.
 • U declareert een rebasing of reparatie van een prothese, binnen 4 maanden na het plaatsen van de prothese. Dit valt onder nazorg van de prothese, daarom mogen deze kosten niet in rekening worden gebracht.
 • U declareert een losse prestatiecode, die deel uitmaakt van een groep prestatiecodes die samen één behandeling vormen. Deze codes dienen als groep gedeclareerd te worden.
 • De kosten die u declareert komen niet voor vergoeding in aanmerking.
 • U declareert anesthesie in combinatie met een behandeling waarin het tarief voor de anesthesie al is opgenomen, bijvoorbeeld bij een extractie.
 • U declareert een hoger aantal of bedrag dan het door ons vastgestelde machtigingsvrije aantal of bedrag. In deze gevallen heeft u wél een machtiging nodig. Deze afwijsreden betreft voornamelijk de techniekkosten maar kan ook gelden voor het bijbehorende honorarium.
 • U declareert prestatiecodes V74, V84 en/of V94 op (een) frontelement(en). Dit is niet toegestaan.

Tips & adviezen:

 • Raadpleeg uw afrekenspecificatie in VECOZO
 • Raadpleeg de NZa tarievenlijst en/of uw overeenkomst (voor de contractvoorwaarden)
 • Raadpleeg meer informatie over machtigingen
 • Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord