Retourinformatie voor afwijsreden 0613

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

Prestatie is niet (volledig) declarabel volgens de verzekeringsvoorwaarden

Deze afwijscode kan verschillende oorzaken hebben, we lichten een aantal van deze redenen toe:

 • U declareert gecontracteerde of gemachtigde implantologische zorg zonder voorloopcode. Zonder voorloopcode wordt de behandeling beoordeeld uit de aanvullende verzekering.
 • De M40 wordt tot 18 jaar maximaal 2 keer per kaak per jaar uit de basisverzekering vergoed. Onze verzekerde heeft deze vergoeding al verbruikt.
 • U declareert een losse prestatiecode, die deel uitmaakt van een groep prestatiecodes die samen één behandeling vormen. Deze codes dienen als groep gedeclareerd te worden.
 • De kosten die u declareert komen niet voor vergoeding in aanmerking.
 • Uw patiënt heeft geen enkel verzekeringspakket waaruit de gedeclareerde prestatie betaald kan worden. 
 • U declareert anesthesie in combinatie met een behandeling waarin het tarief voor de anesthesie al is opgenomen, bijvoorbeeld bij een extractie.
 • Voor deze behandeling is een wachttijd van 12 maanden opgenomen in de aanvullende verzekeringsvoorwaarden. Voordat deze wachttijd verstreken is kan deze behandeling niet vergoed worden vanuit een aanvullende verzekering. Mocht u voor deze behandeling een machtiging hebben voor vergoeding vanuit de basisverzekering, kunt u via ons contactformulier een correctie aanvragen. 
 • U heeft de kosten van deze behandeling volledig gedeclareerd volgens het NZa tarief (100%). In de polisvoorwaarden van onze verzekerde is vastgelegd dat wij voor deze behandeling maximaal een percentage van het totaalbedrag vergoeden. Om deze reden vergoeden wij voor deze behandeling een lager bedrag dan het door u gedeclareerde bedrag. Het resterende bedrag mag in rekening worden gebracht bij onze verzekerde.
 • U declareert gemachtigde orthodontie zonder voorloopcode. Zonder voorloopcode wordt de behandeling beoordeeld uit de aanvullende verzekering.
 • De C012 wordt voor jeugd tot 18 jaar beoordeeld vanuit de aanvullende verzekering. C012 kan alleen vanuit de basisverzekering vergoed worden wanneer er gedeclareerd wordt met een machtiging voor bijzondere tandheelkunde.

Tips & adviezen:

 • Raadpleeg uw afrekenspecificatie in VECOZO
 • Raadpleeg de NZa Tariefbeschikking en/of uw overeenkomst (voor de contractvoorwaarden)
 • Raadpleeg meer informatie over machtigingen
 • Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam