Retourinformatie voor afwijsreden 8002

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

 

Record is niet beoordeeld (wegens afkeuring boven- of ondergeschikt[e] record[s])

Tips & adviezen:
U heeft waarschijnlijk niet volgens Vektis standaard gedeclareerd. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat:

1) de indicatie (boven/onder) in de declaratie niet gevuld is, of niet overeen komt met uw machtiging
2) onze verzekerde meer vergoed krijgt dan u berekend heeft
3) u minder bij ons declareert dan het NZa-tarief
4) u vanuit een CBT declareert en wél of juist géén eigen bijdrage in rekening heeft gebracht
5) u in de declaratie een ‘N’ heeft gevuld bij rubriek 0410 (= Indicatie Bijzondere Tandheelkunde) volgens de Vektis standaard, terwijl u wel een machtigingsnummer invult. Een machtigingsnummer is namelijk een indicatie dat het een aanvraag Bijzonder Tandheelkunde betreft. Er ontstaat dan een tegenstrijd binnen de declaratie, waardoor deze niet correct verwerkt kan worden. 


U kunt de declaratie opnieuw bij ons aanleveren volgens de Vektis standaard. Bij onduidelijkheden over hoe u precies conform de Vektis standaard declareert, kunt u ook contact opnemen met uw softwareleverancier.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam