Retourinformatie voor afwijsreden 0551

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

Er is geen machtiging afgegeven

Dit kan één van de volgende oorzaken hebben:

 • Sinds 1 januari 2023 heeft u voor verzekerden tot 18 jaar vooraf een machtiging nodig wanneer de behandelingen samen meer dan € 1.400 per kalenderjaar bedragen. Meer informatie hierover vindt u op Overige tandheelkundige zorg voor jeugd tot 18 jaar.
 • Bent u tandarts en declareert u prestatiecode T164 omdat u het beugeltraject niet zelf heeft uitgevoerd? Dan dient u toch gebruik te maken van prestatiecode F814A.
 • U heeft voor een verzekerde jonger dan 18 jaar een H35 voor fronttanden of melkelementen gedeclareerd. Hiervoor is een machtiging vereist. Is uw aanvraag afgewezen? Dan kunt u de behandeling zónder machtiging declareren met prestatiecode H11 of H16, voor vergoeding vanuit de basisverzekering. 
 • Declareert u een P020/P21, P021/P25 of P022/P30 binnen 5 jaar na een (immediaat)prothese die destijds gedeclareerd is op basis van P020/P21, P021/P25 of P022/P30 (in combinatie met P045/P40)? In dat geval dient u een machtiging aan te vragen. Dit kan eventueel met terugwerkende kracht.
 • Probeert u een foto te declareren met prestatiecode X21, X22 of X24? Controleer dan of dezelfde prestatiecode in hetzelfde kalenderjaar al 3x eerder gedeclareerd is. Indien dit het geval is, dient u een machtiging aan te vragen. Houd er rekening mee dat voor een X21 voor een verzekerde jonger dan 18 jaar een machtiging vereist is voor vergoeding vanuit de basisverzekering. X21 voor verzekerden jonger dan 18 jaar, wordt vanaf 01-01-2022 niet meer vergoed vanuit een aanvullende tandartsverzekering. 
 • U heeft voor deze verzekerde meer dan 10 sealings (prestatiecode V30 en/of V35) gedeclareerd. Is dit geïndiceerd? Vraag dan een machtiging aan.

 • Heeft u geen overeenkomst met ons afgesloten? Declareert u een prothese op implantaten/bijbehorende mesostructuur/reparatie of rebasing (J-codes), of een behandeling die onder bijzondere tandheelkunde valt? Dan dient u altijd eerst een machtiging aan te vragen.
 • Heeft u wel een overeenkomst met ons afgesloten?
  - Controleer dan of de prothese die u vervangt ouder is dan 5 jaar, de drukknoppen die u vervangt ouder zijn dan 7 jaar, en of de steg die u vervangt ouder is dan 10 jaar. Indien dit niet het geval is, dient u een machtiging aan te vragen.
  - Declareert u een hoger bedrag aan techniekkosten dan is vastgelegd in uw overeenkomst? Dan dient u ook een machtiging aan te vragen. Motiveer in uw aanvraag waarom een hoger bedrag aan techniekkosten noodzakelijk is. U kunt de overeengekomen tarieven terugvinden in de bijlage(n) van uw overeenkomst, in het Zorginkoopportaal van Vecozo.

Een machtiging kunt u aanvragen via Machtigingenportaal VECOZO.

Heeft u al een machtiging aangevraagd en is deze afgewezen?

In dit geval valt de behandeling niet onder Bijzondere Tandheelkunde. U kunt opnieuw declareren en een ‘N’ vullen bij rubriek 0410 volgens de Vektis Standaard (= Indicatie Bijzondere Tandheelkunde). Wanneer u een prothetische behandeling declareert waarvoor u een overeenkomst heeft afgesloten, declareert u maximaal de overeengekomen tarieven die zijn vastgelegd in de bijlage(n) van uw overeenkomst.

Wordt uw machtiging goedgekeurd?

Dan kunt u opnieuw declareren. Vul in dit geval een ‘J’ bij rubriek 0410 volgens de Vektis Standaard om aan te geven dat de verrichting vanuit de machtiging vergoed moet worden.
Let op: (overkappings)protheses en bijbehorende mesostructuur zijn hier uitzonderingen op, daarbij vult u altijd een 'N' bij rubriek 0410.

Noteer uiteraard ook het machtigingsnummer dat u heeft ontvangen van Coöperatie VGZ op de daarvoor bestemde plek. Dit is een ander nummer dan het machtiging-id dat VECOZO aan uw aanvraag koppelt. Raadpleeg ons handige stappenplan voor het koppelen van uw machtiging aan uw declaratie.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam