Retourinformatie voor afwijsreden 0551

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

 

Er is geen machtiging afgegeven

 

Tips & adviezen:

Heeft u geen overeenkomst met ons afgesloten?
En declareert u een prothese op implantaten/bijbehorende mesostructuur/reparatie of rebasing (J-codes) óf andere behandeling die onder bijzondere tandheelkunde valt? Dan dient u altijd eerst een machtiging aan te vragen.

 

Heeft u wél een overeenkomst met ons afgesloten
Controleer dan of de prothese of drukknoppen die u vervangt ouder dan 5 jaar is/zijn, en of de steg die u vervangt ouder dan 10 jaar is. Indien dit niet het geval is, dient u een machtiging aan te vragen. 

Declareert u een hoger bedrag aan techniekkosten dan is vastgelegd in uw overeenkomst? Dan dient u ook een machtiging aan te vragen. Motiveer in uw aanvraag waarom een hoger bedrag aan techniekkosten noodzakelijk is. 

Probeert u een foto te declareren met prestatiecode X21, X22 of X24? Controleer dan of dezelfde prestatiecode in hetzelfde kalenderjaar al 3x eerder gedeclareerd is. Indien dit het geval is, dient u een machtiging aan te vragen.

Een machtiging kunt u aanvragen via het machtigingenportaal van VECOZO.

Heeft u al een machtiging aangevraagd en is deze afgewezen? In dit geval valt de behandeling niet onder Bijzondere Tandheelkunde. U kunt opnieuw declareren en een ‘N’ vullen bij rubriek 0410 volgens de Vektis Standaard. Bij onduidelijkheden hierover kunt u contact opnemen met uw declaratie software leverancier.

 
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord