Retourinformatie voor afwijsreden 8022

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

 

Er is geen contract met de aangeduide declarant

 

Oorzaak: Met ingang van 1 januari 2020 voeren wij een cessieverbod in binnen de GGZ en is rechtstreeks declareren (via VECOZO) alleen mogelijk wanneer u aan de daaraan gestelde voorwaarden voldoet. Dit betekent ook dat er vanaf 2020 strikter betaalbeleid geldt voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders. 

Tip en advies: Lees meer in het nieuwsbericht 'Cessieverbod en strikter betaalbeleid voor niet gecontracteerde zorgaanbieders in de GGZ'.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam